Olsson, Bröderna, Livsmedel | Årtal: 1809 — 1962

Arkivbildare: Olsson, Bröderna, Livsmedel

Verksamhetsperiod: 1809 — 1962

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1911 — 1952 Korrespondens 1937-1952
  Diverse handlingar rörande livsmedelverksamheten 1915-1952
  Huvudbok 1919-1936
  Inventariebok 1935-1946
  Kassaböcker 1911-1952
  Kontraböcker 1913-1938
  2 1909 — 1952 Kladdar 1929-1937
  Verifikationer 1937-1952
  Tidningsklipp 1924-1952
  Sven Olssons privata handlingar 1809-1952
  Korrespondens (Bland annat John Forsberg, Montana/USA) 1940-1952
  Avgångsbetyg folkskolan vid Alnö i Mo socken 1890
  Frisedel 1897
  Intyg om anställning 1901
  Intyg om undervisning vid Carl Larssons slakteri 1908
  Kontrakt 1916-1921
  Kronodebetsedlar 1922
  Utdrag ur Skogsvårdsstyrelsens protokoll 1951
  Kostnadsberäkning för mangårdsbyggnaden 1901
  Handlingar rörande Öster- och Västeralnö byars dikningsföretag nr 1-3 1921-1937
  Rekvision rörande proviant, brännvin och tobak mm för 19:e lätta åkande fältbatteriet och
  Kungliga Nylands Dragoners fältbataljon 1809
  3 1953 — 1962 Handlingar rörande fastigheten Kilen 5