Regnander, Hilding, AB | Årtal: 1850 — 1960

Arkivbildare: Regnander, Hilding, AB

Verksamhetsperiod: 1850 — 1960

Historik arkivbildare:

Arkivet upphittat tillsammans med flera andra arkiv i ett par gamla koffertar (se ”Koffertarkiven”) Eftersom arkiven var i en väldig oordning har stor försiktighet tagits för att inte röra till de ytterligare. Det har resulterat att detta arkiv egentligen består av 7 olika arkivbildare. I detta arkiv finns handlingar från: AB Hilding Regnander Skönviks AB Skönviks Hushållsförening AB Skönviks Trävaru AB Hilding Regander Eric Olof Regander Åke T Regander Skönviks Aktiebolag Ur Handelskalendern 1896: Disponent: Vilhelm Bünsow Kontorschef: Nils Welin Förvaltare: Hilding Regander Skönviks AB ägde från 1896 Ortvikens Ångsågs AB Ur Aktieägarens uppslagsbok 1929-1930: Sågverksrörelse, trävaruskeppning och järntillverkning. Verksamheten startades 1861 Styrelse 1930: Greve G Magnusson, bankdirektör P.F. Wålin, bankdirektör S. Hudt, direktör L Norström, verkställande direktör Merlo G.F. Magnusson Sågverk och hyvleri i Skönvik, trämassefabrik, sågverk och pappersbruk i Matfors, sulfitfabrik i Ortviken och sågverk i Tunadal och Nacka, samtliga i Västernorrlands Län. 1955 hade man även en kraftstation vid skallböle. Genom fission 1951 uppgick i bolaget Lockne Nya Sågverks AB, Heffners AB och Fastighets AB Sörby. Styrelse 1955: P Wåhlin, A Enström, S Kastrup, J Velander. Skönviks Hushållsförenings AB Föreståndare var Hilding Regander Skönviks Trävaru AB (är eventuellt detsamma som Skönviks AB) Hilding Regander HR var förvaltare av Skönviks AB från 1861 (enligt Sveriges handelskalender 1896, disponenten Nils Welin och senare Vilhelm Bünsow) och föreståndare för Skönviks Hushållsförening AB. HR hade också en oklar koppling till Byggnadsaktiebolaget W-6 i Sundsvall och han tog ett antal patent på olika tekniska lösningar för sågverksindustrin mm. HR var också ingenjör vid Hybo. Eric Olof Regander 1816-1889, gissningsvis far till Hilding. Eric Olof Regander r en förgrundsgestalt i sågverksindustrins utveckling i norra Hälsingland under 1800-talet (Hudiksvalls Trävaru AB). EOR var med och bildade Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd. 1857, en rörelse som togs över av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag 1868. EOR var disponent vid Hudiksvalls Trävaruaktiebolag mellan 1869 och 1883 och ledamot i styrelsen till 1886. EOR omnämns också i utdrag ur Domboken vid Svea Hof Rätt som bankdirektör. EOR föddes i Hudiksvall den 30 november 1816, och dog den 2 oktober 1889. Han fick fyra söner och en dotter. Se också arkivet från Hudiksvalls Trävaru AB. Åke T Regander Det finns handlingar rörande ÅR mellan åren 1933-1960-talet. Bland annat omnämns han som assistent Regander vid Bränslesektionen, Kungliga Arméintendenturförvaltningen, Stockholm.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889 — 1942 Styrelseprotokoll 1918-1941 (protokollsboken innehåller även två brev till styrelsen 1940 och 1942, samt andra lösa handlingar 1937-1941).
  ”Taxering” 1891
  Tidningsurklipp 1937-1945 (omnämner bland annat konsul Torsten Regander, Torsten Regander var redare och ägare av fartyget S/S Portos och hans namn förekommer även i Sjöförsäkringsaktiebolaget Ganthiods kopiebok från 1915).
  Handlingar rörande patent 1889-1904
  Handlingar rörande Hilding W Regander (mestadels brevkopior) 1899-1932
  Handlingar rörande:
  Skönviks AB
  Skönviks Trävaru AB
  Skönviks Hushållsförening AB
  Hilding Regander
  Eric Olof Regander
  Åke Regander
  2 1860 — 1960 Skönviks Aktiebolag
  Köpebrev rörande Ortvikens Ångsågs AB 1872
  Avverkningskontrakt uå
  Skönviks Trävaru AB
  Blåkopiorav Likströmsmotor 1899
  Skönviks Hushållsförening
  Styrelse- och bolagstämmoprotokoll 1893-1899
  Diverse handlingar 1894-1901
  Hilding Regander
  Mutsedlar 1891
  Brevkopia uå
  Eric Olof Regander
  Diverse handlingar 1860-1885
  Åke Regander
  Diverse handlingar 1933-1960-tal
  3 1850 — 1935 Sveriges Industriella Etablissemeter (häfte 1-10) 1870-1872 innehållande både historik och bilder på en mängd Svenska industrier
  Blåkopior på ”brikettpress, samt skriften ”Att framställa bränslebriketter” 1901
  Trävaruaktiebolaget Svartvik, Svartvik massa u.å. (1 lös handling)
  Diverse brev 1859-1933
  Stockholm Rederiaktiebolag SVEA 1935 (tomma formulär)
  Handlingar rörande flottning 1854-1865
  Foto u.å.
  Handlingar rörande skeppning u.å.
  Rättegångshandlingar 1850-1860-tal
  Diverse beräkningar u.å.
  Blåkopior på ”Pannor för Nyviks Ångsåg” u.å.
  Trävaruskeppning ”Firinklippan” (?) 1892
  Cassabok 1872
  Huvudbok 1872
  Övrigt u.å.