Sandvikens Cellulosa AB | Årtal: 1927 — 1970

Arkivbildare: Sandvikens Cellulosa AB

Verksamhetsperiod: 1927 — 1970

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 Styrelseprotokoll
  2 1948 Styrelseprotokoll
  3 1927 — 1961 Styrelseprotokoll
  4 1927 — 1961 Styrelse- och revisionsberättelser 1927-1960
  Bolagsstämmoprotokoll 1928-1961
 • Serie F 1: Inventariehandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1936 Inventarielistor
  2 1937 — 1940 Inventarielistor
  3 1941 — 1944 Inventarielistor
  4 1945 — 1948 Inventarielistor
  5 1949 Inventarielistor
  6 1950 Inventarielistor
  7 1951 Inventarielistor
  8 1952 Inventarielistor
  9 1953 Inventarielistor
  10 1954 Inventarielistor
  11 1955 Inventarielistor
  12 1956 Inventarielistor
  13 1957 Inventarielistor
  14 1958 Inventarielistor
  15 1959 Inventarielistor
  16 1960 Inventarielistor
  17 1929 — 1939 Inventarieböcker
  18 1940 — 1955 Inventarieböcker
  19 1956 — 1966 Inventarieböcker
  20 1961 Inventarievärdering av Sandviken
 • Serie F 2: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1938 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  2 1938 — 1940 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  3 1940 — 1941 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  4 1941 — 1943 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  5 1944 — 1946 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  6 1946 — 1947 Förteckningar över inträffade olycksfall vid Sandvikens sulfatfabrik
  7 1947 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  8 1948 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  9 1949 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  10 1950 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  11 1951 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  12 1952 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  13 1953 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  14 1954 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  15 1955 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  16 1956 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  17 1957 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  18 1958 — 1959 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  19 1960 Avlöningskort för arbetare vid sulfatfabriken
  20 1954 — 1960 Avlöningskort för tjänstemän, förmän m. fl. vid Sandviken
  21 1960 Avlöningslistor för sulfatfabriken
 • Serie F 3: Kontraktsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1929
  2 1933
  3 1934
  4 1935
  5 1936
  6 1937
  7 1938
  8 1939
  9 1940
  10 1941 — 1944
  11 1945
  12 1946 — 1948
  13 1949
  14 1950 — 1952
  15 1953 — 1957
  16 1958 — 1961
 • Serie F 4: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1932 Statistiska rörelsesammanställningar
  Innehåller även skogsförvaltningens rörelsesammanställningar.
  2 1934 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  3 1935 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  4 1936 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  5 1937 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  6 1938 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  7 1939 Statistiska rörelsesammanställningar för Sandvikens sulfatfabrik
  8 1940 — 1961 Statistiska styrelserapporter
  9 1940,1955 Värderingsinstrument över sulfatfabriken
  10 1931 — 1950 Taxeringsliggare
  11 1932 — 1938 Diverse taxeringsärenden, bl. a. en del rättutslag
  12 1939 — 1948 Diverse taxeringsärenden, bl. a. en del rättutslag
  13 1941 — 1961 Rapporter över tillverkning, försäljning och skeppning
  14 1937 — 1970 talet Diverse sammanställningar ang. exportförsäljning av sågade trävaror
  15 1928 — 1933 Diverse handlingar;
  Pm ang. försäljning av SCAB 1928
  Utredning ang. utarrendering av Sandvikens skogar 1930
  Arbets- och löneavtal för Sandvikens fabrik 1933
  16 1961 Försäljningsavtal för Sandviken 30/5 1961
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 Kassabok
  2 1928 Journal
  3 1928 Journal 2
  4 1928 Kapitalbok
  5 1928 Avräkningsbok
  6 1929 Kassabok
  7 1929 Journal
  8 1929 Kapitalbok
  9 1929 Avräkningsbok
  10 1930 Kassabok
  11 1930 Kassabok 2
  12 1930 Journal
  13 1930 Kapitalbok
  14 1930 Avräkningsbok
  15 1931 Kassabok
  16 1931 Journal
  17 1931 Kapitalbok
  18 1931 Avräkningsbok
  19 1932 Kassabok
  20 1932 Journal
  21 1932 Kapitalbok
  22 1932 Avräkningsbok
  23 1933 Huvudbok
  24 1933 Kassabok
  25 1933 Journal
  26 1934 Huvudbok
  27 1934 Kassabok
  28 1934 Journal
  29 1934 Supplement kassabok
  30 1935 Huvudbok
  31 1935 Kassabok
  32 1935 Journal
  33 1936 Huvudbok
  34 1936 Kassabok
  35 1936 Journal
  36 1937 Huvudbok
  37 1937 Kassabok
  38 1937 Journal
  39 1938 Huvudbok
  40 1938 Kassabok
  41 1938 Journal
  42 1939 Huvudbok
  43 1939 Kassabok
  44 1939 Journal
  45 1940 Kassabok
  46 1940 Journal
  47 1940 Huvudbok
  48 1941 Huvudbok
  49 1941 Kassabok
  50 1941 Journal
  51 1942 Huvudbok
  52 1942 Kassabok
  53 1942 Journal
  54 1943 Huvudbok
  55 1943 Kassabok
  56 1943 Journal
  57 1944 Huvudbok
  58 1944 Kassabok
  59 1944 Journal
  60 1945 Huvudbok
  61 1945 Kassabok
  62 1945 Journal
  63 1946 Huvudbok
  64 1946 Kassabok
  65 1946 Journal
  66 1947 Kassabok
  67 1947 Journal
  68 1947 Huvudbok
  69 1948 Huvudbok
  70 1948 Kassabok
  71 1948 Journal
  72 1949 Kassabok
  73 1949 Kassabok 2
  74 1949 Memorial
  75 1950 Kassabok
  76 1950 Kassabok 2
  77 1950 Memorial
  78 1951 Kassabok
  79 1951 Kassabok 2
  80 1951 Memorial
  81 1952 Kassabok
  82 1952 Kassabok 2
  83 1952 Memorial
  84 1953 Kassabok
  85 1953 Kassabok 2
  86 1953 Memorial
  87 1954 Kassabok
  88 1954 Kassabok 2
  89 1954 Memorial
  90 1955 Kassabok
  91 1955 Kassabok 2
  92 1955 Memorial
  93 1956 Kassabok
  94 1956 Kassabok 2
  95 1956 Memorial
  96 1957 Kassabok
  97 1957 Memorial
  98 1958 Memorial
  99 1959 Kassabok
  100 1959 Kassabok 2
  101 1959 Memorial
  102 1960 Memorial
  103 1960 Kassabok
  104 1960 Kassabok 2
  105 1961 Kassabok
  106 1961 Kassabok 2
  107 1961 Memorial
  108 1949 Huvudbok
  109 1950 Huvudbok
  110 1951 Huvudbok
  111 1952 Huvudbok
  112 1953 Huvudbok
  113 1954 Huvudbok
  114 1955 Huvudbok
  115 1956 Huvudbok
  116 1957 Huvudbok
  117 1958 Huvudbok
  118 1959 Huvudbok
  119 1960 Huvudbok
  120 1961 Huvudbok
 • Serie G 2: Deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1933
  2 1934 — 1938
  3 1939 — 1942
  4 1943 — 1947
  5 1948 — 1952
  6 1953 — 1956
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 Memorialverifikationer
  2 1961 Memorialverifikationer
  3 1930 Journalverifikationer
  4 1940 Journalverifikationer
  5 1945 Journalverifikationer
  6 1950 Journalverifikationer
  7 1953 Journalverifikationer
 • Serie G 4: Övriga Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1932 Bokslut
  2 1933 — 1947 Bokslut
  3 1948 — 1950 Bokslut
  4 1928 — 1933 Kostnadsförslag
  5 1933 — 1943 Kostnadsförslag
  6 1944 — 1951 Kostnadsförslag
  7 1952 — 1956 Kostnadsförslag
  8 1927 — 1928 Kassarapporter
  9 1937 — 1939 Kassarapporter
  10 1941 — 1948 Kassarapporter
  11 1949 Fakturor över harts, råterpentin, sulfatmassa m.m.
  12 1927 — 1960 Råbalanser 1927-1928 och 1940-1960
  13 1958 — 1961 Penningställning
  14 1927 Handlingar ang. obligationslån
  15 1921 — 1931 Siffergranskningsberättelser
  16 1941 — 1948 Special