Sandvikens Sågverks AB | Årtal: 1826 — 1930

Arkivbildare: Sandvikens Sågverks AB

Verksamhetsperiod: 1826 — 1930

Historik arkivbildare:

Den 20 augusti 1869 bildades Sandvikens Sågverks Aktiebolag. Grundaren hette Fredrik Henrik Versteegh. År 1873 utökades sågen, 1881 uppfördes en helt ny såg och ett hyvleri. År 1894 köpte bolaget Utansjö Järnbruk och Rö Ångsåg för att år 1897 sälja bruket till Utansjö Cellulosa AB. Versteegh dog 1901 och företaget övertogs av brodern Arendt Versteegh. Han etablerade ett nära samarbete med Graningeverkens AB. Bolagsnamnet ändrades 1929 till Sandvikens Cellulosa AB, från och med namnbytet bildades ett särskilt arkiv. Arkivet är ordnat och förtecknat av Arkivarie Krister Källén april 2002.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1870 — 1927 Bolagsstämmoprotokoll 1870-1877
  Bolagsordningar 1869-1924
  Styrelse- och revisionsberättelser 1901-1926
  Diverse bilagor till bolagsstämmoprotokoll 1873-1927
  2 1870 — 1927 Styrelseprotokoll 1901-1927
  Avskrifter bolagsstämmoprotokoll 1870 och styrelseprotokoll 1901-1902
  Protokollsbok (avskrifter) 1902-1910
  Siffergranskningsberättelse 1920-1927
  3 1901 — 1910 Statistik
  4 1913 — 1926 Statistik
 • Serie B 1: Brevkopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1869 — 1879
  2 1871 — 1872
  3 1872 — 1874
  4 1874 — 1875
  5 1875 — 1877
  6 1877 — 1878
  7 1878 — 1880
  8 1880 — 1881
  9 1881 — 1882
  10 1882 — 1884
  11 1884 — 1885
  12 1885 — 1886
  13 1886 — 1888
  14 1887 — 1889
  15 1889 — 1891
  16 1891 — 1893
  17 1893 — 1896
  18 1892 — 1895
  19 1895 — 1896
  20 1896 — 1898
  21 1896 — 1899
  22 1899 — 1900
  23 1900 — 1901
  24 1901 — 1902
  25 1902 — 1903
  26 1903 — 1904
  27 1904 — 1906
  28 1906 — 1907
  29 1907 — 1908
  30 1908 — 1909
  31 1909 — 1910
  32 1893 — 1898
  33 1898 — 1901
  34 1911 — 1920
  35 1902 — 1908 Märkt ”Ådalen”
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1880 — 1883 A – Ö
  2 1884 A – Ö
  3 1885 A – Ö
  4 1887 A – N
  5 1887 O – Ö
  6 1888 A – Ö
  7 1889 — 1891 F – Ö 1889
  A – Ö 1891
  8 1897 A – H
  9 1897 J – Ö
  10 1898 A – Ö
  11 1899 A – G
  12 1899 H – Ö
  13 1900 A – H
  14 1900 J – Ö
  15 1901 A – Ö
  16 1902 A – Ö
  17 1903 A – Ö
  18 1904 A – O
  19 1904 P – Ö
  20 1905 A – Ö
  21 1906 A – Ö
  22 1907 A – Ö
  23 1908 A – Ö
  24 1909 A – Ö
  25 1910 A – Ö
  26 1911 A – Ö
  1 januari – 30 juni
  27 1911 A – N
  1 juli – 31 december
  28 1911 O – Ö
  1 juli – 31 december
  29 1912 A – Ö
  1 januari – 30 juni
  30 1912 A – Ö
  1 juli – 31 december
  31 1913 A – Ö
  1 januari – 30 juni
  32 1913 A – Ö
  1 juli – 31 december
  33 1914 A – Ö
  1 januari – 30 juni
  34 1914 A – Ö
  1 juli – 31 december
  35 1915 A -P
  36 1915 R – Ö
  37 1916 A – N
  38 1916 O – Ö
  39 1917 A – O
  40 1917 P – Ö
  41 1918 A – L
  42 1918 M – S
  43 1918 T – Ö
  44 1919 A – R
  45 1919 S – Ö
  46 1920 A – P
  47 1920 R – U
  48 1920 V – Ö
  49 1921 A – K
  50 1921 L – S
  51 1921 T – Ö
  52 1922 A – K och V – Ö
  53 1922 L – U
  54 1923 A – N
  55 1923 O – U
  56 1923 V – Ö
  57 1924 A – H
  58 1924 J – S
  59 1924 T – Ö
  60 1925 A – K
  61 1925 L – R
  62 1925 — 1926 S – Ö
  Även ett fåtal brev från 1926
 • Serie E 2: Korrespondens med skogsombuden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1880 — 1898 Skogsombud G Bielke, O I Johansson, Grels Näslund, O D Winter
  2 1882 — 1898 Inspektor T J R Beerman, Ramsele distrikt
 • Serie F 1: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1866 — 1930 Handlingar rörande laga skiftet i Dynäs by 1880
  Hamrénska torpet och Ulanders hemman i Dynäs m.m., även en del kartor
  2 1896 — 1917 Förteckninga över Sandvikens Sågverks AB skogar och hemman 1896, 1900, 1917
  Värderingsinstrument för brandförsäkring september 1900
  Vaktkontrolljournal 1915-1916
  3 1877 — 1894 Lagaskifteshandlingar till Dynäs by (Gudmundrå socken) 1877 och 1870-1877
  Handlingar angående delning av fiskevatten till Dynäsby 1894
  4 1826 — 1896 Arrendekontrakt på under Utansjö Bruk underlydande hemman 1890-talet
  Äldre handlingar om hemman i Ramsås (från 1826 och framåt)
  Fastighetskontrakt i Lillsela by 1895-1896
  Förfallna skogskontrakt angående Rö Sågverk, diverse skogsbeskrivningar och skogstaxeringar över SSABs skogar 1878-1899
  5 1867 — 1925 Köp och sälj handlingar:
  Åsele socken, Dorothea socken, Wilhelmina socken 1883-1916
  Förteckning över köpehandlingar olika socknar 1870-1920
  Diverse handlingar med förteckning 1867-1925
  Förteckning över handlingar från Sandvikens Cellulosa AB:s arkiv i Sollefteå 28 oktober 1931
  6 1908 — 1922 Torrläggningsprotokoll å Sandvikens Sågverks AB:s skogsmarker inom Ångermanland och Westerbotten
  7 1895 — 1898 Handlingar angående utarrendering av Utansjö jordbruk
  8 1895 — 1909 Arrendekontrakt
 • Serie F 2: Kontraktsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1898
  2 1899
  3 1900
  4 1901
  5 1902
  6 1903
  7 1904
  8 1905
  9 1906
  10 1907
  11 1908
  12 1909
  13 1910
  14 1911
  15 1912
  16 1913
  17 1914
  18 1915
  19 1916
  20 1917
  21 1918
  22 1919
  23 1920 — 1921
  24 1922
  25 1923 — 1926
 • Serie F 3: Fraktböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1920 Skeppningsbok 1899-1903
  Kopiebok, lastningsorder 1912-1920
  2 1907 — 1927 Timmerjournal och skeppningssammandrag 1907-1921
  Skeppningsbok 1924
  Skeppningssammandrag 1922-1927
  3 1912 — 1925 Statistik över medellängd, st pr standards och medelpris
 • Serie F 4: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1891 Diverse handlingar; däribland ett exemplar av Västernorrlands Allehanda från
  den 6/5 1891 och en skrivelse från bruksägaren Veerstegh till sina arbetare i
  samband med sågverkets 25-årsjubileum. Dokumenten påträffades och lämnades
  till arkivet av Timo Idman i Nyland
  2 1896 — 1905 Berättelser från rättarna Vesterströms och Fagerbergs visitationsresor till SSABs arrendatorer
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1867 — 1869
  2 1870 — 1872
  3 1873 — 1874
  4 1875
  5 1876
  6 1877
  7 1878
  8 1879
  9 1880
  10 1881
  11 1882 — 1883
  12 1884 — 1885
  13 1886 — 1887
  14 1888 — 1889
  15 1890 — 1891
  16 1892 — 1893
  17 1894 — 1895
  18 1896 — 1898
  19 1899 — 1900
  20 1901
  21 1902
  22 1902
  23 1903
  24 1904
  25 1905
  26 1906
  27 1907
  28 1908
  29 1909
  30 1910
  31 1911
  32 1912
  33 1913
  34 1914
  35 1915
  36 1916
  37 1917
  38 1918
  39 1919
  40 1920
  41 1921
  42 1922
  43 1923
  44 1924
  45 1924
  46 1925
  47 1925
  48 1926
  49 1926 Huvudbok
  50 1927 Huvudbok
  51 1927 Huvudbok
 • Serie G 2: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1867 — 1868
  2 1869 — 1870
  3 1871 — 1872
  4 1873 — 1874
  5 1875
  6 1876
  7 1877
  8 1878
  9 1879
  10 1880
  11 1881
  12 1882
  13 1883
  14 1884
  15 1885
  16 1886
  17 1887
  18 1888
  19 1889
  20 1890
  21 1891
  22 1892
  23 1893
  24 1894
  25 1895
  26 1896
  27 1897
  28 1898
  29 1899
  30 1900
  31 1901
  32 1902
  33 1902
  34 1903
  35 1904
  36 1905
  37 1906
  38 1907
  39 1908
  40 1909
  41 1910
  42 1911
  43 1912
  44 1913
  45 1914
  46 1915
  47 1916
  48 1917
  49 1918
  50 1919
  51 1920
  52 1921
  53 1922
  54 1923
  55 1924
  56 1925
  57 1926
  58 1927
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1867 — 1869
  2 1870 — 1872
  3 1873 — 1874
  4 1875 — 1876
  5 1877 Häri även kladdjournal 1877-1880
  6 1878 — 1879
  7 1880 — 1881
  8 1882 — 1884
  9 1885 — 1887
  10 1888 — 1890
  11 1891 — 1893
  12 1894 — 1895 Häri även konceptjournal 1895
  13 1896 — 1898
  14 1899 — 1901
  15 1902
  16 1903
  17 1904
  18 1905
  19 1906
  20 1906
  21 1907
  22 1908
  23 1909
  24 1910
  25 1911
  26 1912
  27 1913
  28 1914
  29 1915
  30 1916
  31 1917
  32 1918
  33 1919
  34 1920
  35 1921
  36 1922
  37 1923
  38 1924
  39 1925
  40 1926
  41 1926
  42 1927
  43 1927
 • Serie G 4 A: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1868 — 1870
  2 1871 — 1874
  3 1875 — 1877
  4 1878 — 1880
  5 1881 — 1883
  6 1884 — 1887
  7 1888 — 1891
  8 1892 — 1894
  9 1895 — 1897
  10 1898 — 1899
  11 1900 — 1901
  12 1902
  13 1903
  14 1904
  15 1905
  16 1906
  17 1907
  18 1908
  19 1909
  20 1910
  21 1911
  22 1912
  23 1913
  24 1914
  25 1915
  26 1916
  27 1917
  28 1918
  29 1919
  30 1920
  31 1920
  32 1921
  33 1922
  34 1923
  35 1924
  36 1925
  37 1926
  38 1927
 • Serie G 4 B: Konceptkassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1880 — 1887
  2 1888 — 1892
  3 1893 — 1904
  4 1905 — 1910 Häri även kassakladd 1909-1910
 • Serie G 5: Kassaverifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905
  2 1920
  3 1920 Journalverifikationer
 • Serie G 6: Fakturakopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1869 — 1871
  2 1872 — 1875
  3 1876 — 1881
  4 1882 — 1893
  5 1893 — 1896
  6 1897 — 1900
  7 1900 — 1903
  8 1904 — 1907
  9 1908 — 1911
  10 1911 — 1914
  11 1890 — 1899 Kontokuranter och räkningar
  12 1899 — 1911 Kontokuranter och räkningar
  13 1924 — 1925 Fakturakopior
 • Serie G 7: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1925
 • Serie G 8: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1872 — 1928 Avlöningskassabok 1872-1873
  Kolningsarbeten 1905
  Växelbok 1910-1928
  2 1873 — 1927 Avräkningsbok för skogsegendomar, råbalans och kassarapporter 1927
  Bokslut 1894
  Ingående fakturabok 1873-1875
  3 1894 — 1901 Balanser för skogsboken
  4 1900 — 1906 Skogsboken
  5 1906 — 1915 Skogsboken
  6 1926 — 1927 Försäljningsbok
  7 1884 — 1895 Tillverkningsbok
  8 1911 — 1919 Inventarie-, tillverknings- och expeditionsbok
  9 1920 — 1927 Inventarie-, tillverknings- och expeditionsbok
  Försäljningsbok 1926-1927
  10 1869 — 1876 Arbetsjournal 1869-1876
  Arbetsjournal vid lastageplatsen 1869-1870
  Ångsågens arbetsjournal 1869-1870
  11 1890 — 1908 Sågavlöningsbok 1890
  Avlöningsbok Gamla och Nya Brädgården
  Kladdböcker för avlöningen 1906 och 1908
  12 1910 Avlöningsböcker
  13 1910 Avlöningsböcker
  14 1910 Avlöningsböcker
  15 1896 — 1919 Provmjölkningsjournal 1896-1910
  Journal över utlämnad mjölk till arbetarna 1917-1919
  Arbetarnas årsförtjänst
  16 1888 — 1928 Inventarieböcker
  17 1869 — 1919 Ägarförteckningar
  18 1868 — 1880 Sammandrag över smidesarbete och brädtillverkning