Sandvikens Sågverks AB, Åseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1882 — 1905

Arkivbildare: Sandvikens Sågverks AB, Åseles skogsförvaltningsdistrikt

Verksamhetsperiod: 1882 — 1905

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Timmerjournal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1882
  2 1884
  3 1886 Innehåller även avräkningsbok
  4 1892 Innehåller även avräkningsbok
  5 1894
  6 1895
  7 1896
  8 1897
  9 1898
  10 1899
  11 1900
  12 1901
  13 1902
  14 1903
  15 1904
  16 1905
 • Serie G 2: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885
  2 1886 — 1887
  3 1888
  4 1889
  5 1890
  6 1891
  7 1893
  8 1894
  9 1895
  10 1896
  11 1897
  12 1898
  13 1899
  14 1900
  15 1901
  16 1902
  17 1903
  18 1904
  19 1905
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889
  2 1890
  3 1891
  4 1892
  5 1893
  6 1894
  7 1895
  8 1896
  9 1897
  10 1898
  11 1899
  12 1900
  13 1901
  14 1902
  15 1903
  16 1904
  17 1905
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886 — 1893 Räkenskaper för Sängsjöåns flottled
  2 1889 — 1899 Räkenskaper för Torpsjöåns flottled
  3 1895 Räkenskaper för Simsjöåns flottled