Sandvikens Sågverks AB, Ramseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1893 — 1922

Arkivbildare: Sandvikens Sågverks AB, Ramseles skogsförvaltningsdistrikt

Verksamhetsperiod: 1893 — 1922

Historik arkivbildare:

År 1868 till 1893 hette Ramsele distrikt, Ådals distrikt

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Sågtimmerjournal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893 Kassabok
  2 1893 Afräkningsbok
  3 1893 Kapitalbok
  4 1894 Kassabok
  5 1894 Afräkningsbok
  6 1894 Kassabok
  7 1894 Afräkningsbok
  8 1894 Kapitalbok
  9 1895 Kassabok
  10 1895 Afräkningsbok
  11 1895 Kassabok
  12 1895 Afräkningsbok
  13 1895 Kapitalbok
  14 1896 Kassabok
  15 1896 Afräkningsbok
  16 1896 Kassabok
  17 1896 Afräkningsbok
  18 1896 Kapitalbok
  19 1897 Kassabok
  20 1897 Afräkningsbok
  21 1897 Kassabok
  22 1897 Afräkningsbok
  23 1897 Kapitalbok
  24 1898 Kassabok
  25 1898 Afräkningsbok
  26 1898 Kassabok
  27 1898 Afräkningsbok
  28 1898 Kapitalbok
  29 1899 Kassabok
  30 1899 Afräkningsbok
  31 1899 Kassabok
  32 1899 Afräkningsbok
  33 1899 Kapitalbok
  34 1900 Kassabok
  35 1900 Afräkningsbok
  36 1900 Kassabok
  37 1900 Afräkningsbok
  38 1900 Kapitalbok
  39 1901 Kassabok
  40 1901 Afräkningsbok
  41 1901 Kassabok
  42 1901 Afräkningsbok
  43 1901 Kapitalbok
  44 1902 Kassabok
  45 1902 Afräkningsbok
  46 1902 Kassabok
  47 1902 Afräkningsbok
  48 1902 Kapitalbok
  49 1903 Kassabok
  50 1903 Afräkningsbok
  51 1903 Kapitalbok
  52 1904 Kassabok
  53 1904 Afräkningsbok
  54 1904 Kapitalbok
  55 1905 Kassabok
  56 1905 Afräkningsbok
  57 1905 Kapitalbok
 • Serie G 2: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 Huvudbok
  2 1921 Avräkningsbok
  3 1921 Journal
  4 1921 Kassabok
  5 1922 Huvudbok
  6 1922 Avräkningsbok
  7 1922 Journal
  8 1922 Kassabok