Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté | Årtal: 1946 — 1963

Arkivbildare: Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté

Verksamhetsperiod: 1946 — 1963

Historik arkivbildare:

Kommittén hette ”Vattenföroreningskommittén” under åren 1946-1954. Under hela den aktuella tiden var den knuten till cellulosaindustrins centrallaboratorium.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1946 — 1963 Kommittén hette ”Vattenföroreningskommittén” under åren 1946-1954. Under hela den aktuella tiden var den knuten till cellulosaindustrins centrallaboratorium.