Skönviks Hushållsförening | Årtal: 1893 — 1901

Arkivbildare: Skönviks Hushållsförening

Verksamhetsperiod: 1893 — 1901

Historik arkivbildare:

Arkivet upphittat tillsammans med flera andra arkiv i ett par gamla koffertar (se ”Koffortarkiven”) Skönviks AB ägde från 1896 Ortvikens Ångsågs AB Ur Aktieägarens uppslagsbok 1929-1930: Sågverksrörelse, trävaruskeppning och järntillverkning. Verksamheten startades 1861 Styrelse 1930: Greve G Magnusson, bankdirektör P.F. Wålin, bankdirektör S. Hudt, direktör L Norström, verkställande direktör Merlo G.F. Magnusson Sågverk och hyvleri i Skönvik, trämassefabrik, sågverk och pappersbruk i Matfors, sulfitfabrik i Ortviken och sågverk i Tunadal och Nacka, samtliga i Västernorrlands Län. 1955 hade man även en kraftstation vid skallböle. Genom fission 1951 uppgick i bolaget Lockne Nya Sågverks AB, Heffners AB och Fastighets AB Sörby. Styrelse 1955: P Wåhlin, A Enström, S Kastrup, J Velander. Skönviks Hushållsförenings AB Föreståndare var Hilding Regander Skönviks Trävaru AB (är eventuellt detsamma som Skönviks AB) Hilding Regander HR var förvaltare av Skönviks AB från 1861 (enligt Sveriges handelskalender 1896, disponenten Nils Welin och senare Vilhelm Bünsow) och föreståndare för Skönviks Hushållsförening AB. HR hade också en oklar koppling till Byggnadsaktiebolaget W-6 i Sundsvall och han tog ett antal patent på olika tekniska lösningar för sågverksindustrin mm. HR var också ingenjör vid Hybo. Eric Olof Regander 1816-1889, gissningsvis far till Hilding. Eric Olof Regander r en förgrundsgestalt i sågverksindustrins utveckling i norra Hälsingland under 1800-talet (Hudiksvalls Trävaru AB). EOR var med och bildade Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd. 1857, en rörelse som togs över av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag 1868. EOR var disponent vid Hudiksvalls Trävaruaktiebolag mellan 1869 och 1883 och ledamot i styrelsen till 1886. EOR omnämns också i utdrag ur Domboken vid Svea Hof Rätt som bankdirektör. EOR föddes i Hudiksvall den 30 november 1816, och dog den 2 oktober 1889. Han fick fyra söner och en dotter. Se också arkivet från Hudiksvalls Trävaru AB. Åke T Regander Det finns handlingar rörande ÅR mellan åren 1933-1960-talet. Bland annat omnämns han som assistent Regander vid Bränslesektionen, Kungliga Arméintendenturförvaltningen, Stockholm.

Innehållsförteckning: