Strandberg, Andreas, Grosshandlare, Alne | Årtal: 1902 — 1951

Arkivbildare: Strandberg, Andreas, Grosshandlare, Alne

Verksamhetsperiod: 1902 — 1951

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 — 1914
  2 1914 — 1915
  3 1915 — 1918
  4 1918 — 1924
  5 1924 — 1926
  6 1926 — 1927
  7 1927 — 1929
  8 1929 — 1930
  9 1929 — 1932
  10 1930 — 1932
  11 1931 — 1935
  12 1933 — 1934
  13 1934 — 1938
 • Serie D 1: Förteckning om verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905 — 1916 Journal över skeppade trävaror 1905-1906
  Timmerjournaler 1905-1913
  Propsjournaler 1905-1912, 1916
  Egyptiska sparrar 1910
  2 1913 Timmerleverantörer och avverkning (kladd)
  3 1913 Timmeravverkning och skiften
  4 1913 — 1914 Köptimmer
  5 1913 — 1927 Sammandrag över timmerfångsten 1913-1927
  Över pappers 1921
  Props 1923
  Granmassaved 1926
  6 1914 Inköpta skogsskiften
  7 1914 Timmeravverkning
  8 1914 Köptimmer
  9 1914 — 1917 Register för skiftessammandrag 1914
  Avverkningsjournaler 1914-1917
  Köptimmerjournaler 1915-1917
  Flottfartlederna och skiftena 1916
  10 1915 Timmeravverkningar
  11 1915 Köptimmer I
  12 1915 Köptimmer II
  13 1915 — 1916 Köptimmer III
  14 1915 — 1916 Sammandrag för skiften och virke efter flottlederna
  15 1915 — 1916 Props
  16 1916 Timmeravverkningar
  17 1916 Köptimmer I
  18 1916 Köptimmer och avverkningar II
  19 1917 Avverkning
  20 1917 Köptimmer I
  21 1917 Köptimmer II
  22 1917 Papptimmer I
  23 1917 Props
  24 1917 Flottningssammandrag
  25 1917 — 1919 Sammandrag av skogsskiften och stämplingar
  26 1918 Köptimmer I
  27 1918 Avverkning
  28 1918 Papptimmer
  29 1918 — 1919 Props
  30 1918 — 1919 Flottningssammandrag
  31 1919 Köptimmer
  32 1919 Avverkning I
  33 1919 Avverkning II A
  34 1919 Avverkning
  35 1919 Papps I
  36 1919 Papps II
  37 1920 Köptimmer I
  38 1920 Köptimmer II
  39 1920 Propsavverkningar
  40 1920 Skiftessammandrag
  41 1920 Flottningssammandrag
  42 1920 — 1922 Props: köp och försäljningar
  43 1921 — 1922 Köptimmer
  44 1921 — 1923 Propsavverkningar
  45 1921 — 1923 Timmeravverkningar
  46 1921 — 1923 Skiftessammandrag
  47 1921 — 1923 Flottningssammandrag
  48 1923 Köptimmer II
  49 1923 Flottningssammandrag
  50 1924 Köptimmer I
  51 1924 Props
  52 1924 — 1925 Köptimmer II
  Häri även köpvirke från Åkullsjö Såg
  53 1924 — 1926 Propsavverkningar
  54 1924 — 1926 Skiftessammandrag
  55 1924 — 1927 Flottning
  56 1924 — 1928 Flottning
  57 1924 — 1931 Flottning
  58 1924 — 1931 Flottning
  59 1925 Props
  60 1925 — 1926 Köptimmer II
  61 1925 — 1927 Timmeravverkning
  62 1926 — 1927 Köptimmer II
  63 1926 — 1968 Props
  64 1927 Köptimmer II
  65 1927 — 1928 Propsavverkningar
  66 1927 — 1930 Skiftessammandrag
  67 1928 Köptimmer
  68 1928 Timmeravverkningen
  69 1928 — 1933 Flottning
  70 1929 — 1930 Köptimmer
  71 1929 — 1930 Timmeravverkningar
  72 1929 — 1930 Propsavverkningar
  73 1929 — 1931 Propsköp
  74 1930 — 1931 Köptimmer
  75 1931 — 1933 Köptimmer
  76 1931 — 1933 Avverkningstimmer
  77 1931 — 1933 Propsavverkningar
  78 1931 — 1933 Props
  79 1934 Avverkningar
  80 1934 — 1936 Avverkningar
 • Serie D 2: Lagerböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905 — 1931 Lager och tillverkningsjournal 1905-1906, 1916, 1930-1931
  Lagerbok 1910-1914
  2 1916 — 1932 1916-1922, 1926, 1928-1932
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1905
  2 1906 — 1907
  3 1908
  4 1909
  5 1910
  6 1911
  7 1912
  8 1912
  9 1913
  10 1914
  11 1916 A-K
  12 1916 L-Ö
  13 1917 A-H
  14 1917 I-R
  15 1918 A-M
  16 1918 N-Ö
  17 1919 H-R
  18 1919 S-Ö
  19 1920 A-F
  20 1920 G-P
  21 1920 R-Ö
  22 1921 A-F
  23 1921 G-P
  24 1921 R-Ö
  25 1922 A-F
  26 1922 G-P
  27 1922 R-Ö
  28 1923 A-F
  29 1923 G-P
  30 1923 R-Ö
  31 1924 A-F
  32 1924 R-Ö
  33 1925 A-H
  34 1925 I-P
  35 1925 — 1931 R-Ö 1925
  Diverse skrivelser rörande försäkringar 1925-1931
  36 1926 A-H
  37 1926 I-P
  38 1927 A-H
  39 1928 A-R
  40 1928 S-Ö
  41 1929 O-Ö
  42 1930 A-K
  43 1930 L-R
  44 1931 A-R
  45 1931 S-Ö
  46 1932 A-K
  47 1932 L-Ö
  48 1933 A-R
  49 1933 S-Ö
  50 1934 A-R
  51 1934 S-Ö
  52 1935 A-M
  53 1935 N-Ö
  54 1935 — 1937 Utgående skrivelser
  55 1936 Utgående skrivelser
  56 1937 Utgående skrivelser
  57 1938 Utgående skrivelser
  58 1938 Utgående brev
  59 1939 — 1940 Utgående brev
  60 1941 Utgående brev
  61 1942 Utgående brev
  62 1943 Utgående brev
  63 1944 Utgående brev
  64 1945 — 1946 Utgående brev
  65 1947 Utgående brev
  66 1948 Utgående brev
  67 1949 — 1950 Utgående brev
  68 1950 — 1951 Utgående brev
  69 1904 — 1928 Diverse korrespondens
 • Serie F 1: Handlingar rörande verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1913 Inköptshandlingar
  2 1914 — 1924 Stämplingslägder
  Skogsauktioner
  Tablåer över beräknat utbyte av försäljningsposterna
  Borgensförbindelser mm
  3 1916 — 1930 Inköptshandlingar
  4 1919 — 1931 Stämplingslägder
  skogsskifteskartor
  Korrespondens
  Diverse hemmansuppgifter mm
  5 1924 — 1926 Stämplingslägnder
  Skogsauktioner
  Tablåer över beräknat utbyte av försäljningsposterna
  Borgensförbinser mm
  6 1927 — 1930 Stämplings- och försäljningslägnder
  Skogsauktioner
  Tablåer över beräknat utbyte av försäljningsposterna
  7 1930 — 1934 Stämplings- och försäljningslägnder
  Skogsauktioner
  Tablåer över beräknat utbyte av försäljningsposterna mm
  8 1904 — 1912 Tumningsböcker 1904-1909, 1911-1912
  9 1904 — 1934 Avverknings- och tumningshandlingar
  10 1908 — 1911 Tumningsböcker 1908-1909, 1911
  11 1911 — 1916 Tumningsböcker 1911-1912, 1915-1916
  12 1915 — 1916 Tumningsböcker
  13 1916 Tumningsböcker
  14 1916 Tumsedlar
  15 1916 — 1918 Tumningsböcker
  16 1923 — 1925 Tumsedlar
  17 1924 — 1930 Tumningsböcker 1924-1925, 1928, 1930
  18 1907 — 1911 Diverse flottningshandlingar
  19 1912 — 1921 Inkomna årsberättelser
  Flottningsanmälan av virke
  Flottningskostnader
  Kostnadssammandrag
  Reglementen
  Virkesmärken
  m.m.
  20 1919 — 1934 Flottningsuppgifter
  Flottningsrapporter
  Karta över Åsarna, Jämtland
  m.m.
  21 1920 — 1925 Inkomna årsberättelser
  Flottningsanmälan av virke
  Kostnadstabeller
  Rapporter
  Virkesmärken
  Reglementen
  m.m.
  22 1923 — 1929 Inkomna årsberättelser
  Flottningsanmälan av virke
  Flottningskostnader
  Reglementen
  Virkesmärken
  Reglementen
  Häri ingår avlöningslistor för timmeravverkare och timmerleverantörer
  23 1925 — 1927 Flottningsanmälan av virke
  Kostnadstabeller
  Inkomna årsberättelser
  Reglementen
  m.m.
  24 1929 — 1935 Inkomna årsberättelser
  Flottningsanmälan av virke
  Flottningskostnader
  Virkesmärken
  Reglementen
  m.m.
  25 1910 — 1934 Sågningsinstruktion 1910-1925
  Tillverkningsrapporter 1916-1934, spridda år
  26 1925 — 1930 Sågningsrapporer 1925, 1928-1930
  27 1905 — 1915 Propshandlingar
  28 1905 — 1917 Lager- och sortimentsuppgifter
  Stocknotor
  m.m.
  29 1915 — 1928 Propshandlingar
  30 1918 — 1925 Lager- och sortimentsuppgifter
  Stocknotor
  m.m.
  31 1926 — 1932 Ved-virkes-props- och pappers-vedförsäljning
  32 1904 — 1907
  33 1908 — 1909
  34 1910 — 1915
  35 1913
  36 1916
  37 1917
  38 1917 — 1919
  39 1918
  40 1919 — 1922
  41 1920 — 1921
  42 1920 — 1934
  43 1921
  44 1921 — 1922
  45 1922 — 1923
  46 1923 — 1924
  47 1925
  48 1926 — 1928
  49 1930 — 1931
  50 1931
  51 1932
  52 1932 — 1934
  53 1934 — 1936
  54 1886 — 1946 Diverse korrespondens och kort
  55 1898 — 1947 Diverse korrespondens 1898-1947
  Bränslelicenser 1943-1946
  56 1910 — 1911 Skeppningsdokument angående Lidbäck samt props
  57 1911 Skeppningsdokument angående Versteegh
  58 1941 — 1944 Inköpsfakturor
  Kassaböcker
  m.m.
  59 1919 — 1933
  60 1937 — 1950
  61 1908 — 1926
 • Serie F 2: Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1902 — 1909
  2 1910
  3 1911 — 1912
  4 1913 — 1914
  5 1915
  6 1915
  7 1916 — 1917
  8 1917 — 1918
  9 1918 — 1919
  10 1920
  11 1921 — 1922
  12 1922 — 1924
  13 1923
  14 1924 — 1925
  15 1925
  16 1925 — 1926
  17 1927
  18 1927 — 1928
  19 1928
  20 1928 — 1933
  21 1929
  22 1929 — 1930
  23 1930
  24 1931
  25 1931 — 1932
  26 1933
  27 1933
  28 1934
  29 1934 — 1935
  30 1936 — 1937
  31 1941 — 1942
 • Serie F 3: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1902 — 1918 Kontrakt rörande köpta och sålda hemman
  2 1905 — 1932 Gravationsbevis 1905-1932
  Besiktningsbevis för ångpannor 1911-1916
  Kartskisser över brädgårdarna vid Hörneborgs Ångsåg 1915 och vid Alne Sågverk 1928
  Ombyggnadshandlingar för Alne Sågverk 1923-1924
  3 1908 — 1934 Kontrakt rörande köpta och sålda hemman, lagfartsbevis, gravationsbevis, inteckningshandlingar
  4 1910 — 1938 Fastighetsbok
  5 1925 — 1933 Skiftes- och fastighetsköp
  Skifteskartor
  Korrespondens
  m.m.
  6 1925 — 1934 Köpehandlingar
  Skifteskartor
  Gravationsbevis
  Korrespondens
  Sammandrag om Stranbergs fastighetsbestånd 1926
  7 1910 — 1911 Avlöningsjournal vid Hörneborgs Ångsåg 2 november 1911 – 14 december 1912
  8 1910 — 1930 Avtalshandlingar
  9 1911 — 1912 Avlöningsjournal vid Hörneborgs Ångsåg
  10 1913 — 1914 Avlöningsjournal vid Hörneborgs Ångsåg
  11 1915 — 1916 Avlöningsjournal vid Hörneborgs Ångsåg
  12 1916 — 1917 Avlöningslistor vid Alne Sågverk och jordbruk
  13 1917 — 1919 Avlöningsjournal vid Hörneborgs Ångsåg
  14 1917 — 1933 Mantalsskrivningsuppgifter 1917-1925
  Lyseavgifter, veduppgiter, hyresbidrag och semesterbidrag för Alne arbetarkår 1921-1933
  Förteckningar över inträffade olycksfall 1921-1924
  Anmälan om olycksfall samt läkarintyg 1933
  15 1918 Avlöningslistor för Alne Sågverk och jordbruk
  16 1919 Avlöningslistor för Alne Sågverk och jordbruk
  17 1919 — 1933 Inkomna avtal 1919-1933
  Alne Sågverks avtal 1927-1935
  Avlöningskuvert 1932
  18 1920 Avlöningslistor för Alne Sågverk och båtar
  19 1920 Journal enligt lagen om arbetstidens begränsning
  20 1920 Journal enligt lagen om arbetstidens begränsning
  21 1921 Avlöningslistor för Alne Sågverk, jordbruk och båtar
  22 1922 Avlöningslistor för Alne Sågverk
  23 1923 — 1924 Avlöningslistor för Alne Sågverk och båtar
  24 1925 — 1927 Avlöningslistor för Alne Sågverk, jordbruk och båtar
  25 1928 — 1930 Avlöningslistor för Alne Sågverk, jordbruk och båtar
  Enstaka listor för 1928-1929
  26 1931 — 1935 Avlöningslistor för Alne Sågverk och båtar 1931-1933, 1935
  Enstaka listor 1935
  27 1903 — 1921 Domstolshandlingar
  28 1906 — 1915 Försäkringsbrev 1906, 1910-1915
  29 1906 — 1925 Försäkringsbrev 1915-1921
  Olycksfallförsäkringar 1922-1925
  30 1926 — 1932 Försäkringshandlingar
  31 1931 — 1935 Försäkringshandlingar
  32 1934 — 1947 Försäkringshandlingar
  33 1911 — 1916
  34 1914 — 1918
  35 1916 — 1923
  36 1919 — 1922
  37 1924
  38 1924 — 1925
  39 1925
  40 1926 — 1929
  41 1927 — 1932 Häri även anteckningsbok för ångpanna (Oanvänd)
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905 — 1919 Bokslut 1905-1916, 1910-1919
  2 1912 — 1914
  3 1915
  4 1916 Kapitalbok
  5 1917 — 1935 Inventarieförteckningar
  Häri även auktionsprotokoll fört vid försäljning av maskiner och inventarier vid Alne Sågverk
  6 1920 Kapitalbok
  7 1920 — 1933 Bokslut 1920-1929, 1933
  8 1933
  9 1934
  10 1935
  11 1936 — 1937
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1912
  2 1912 — 1917
  3 1913 — 1915 Journaler
  4 1913 — 1916 Memorial 1913-1914, 1916
  5 1916
  6 1916 Journaler
  7 1916 — 1917 Kassakladd
  8 1917
  9 1917 Memorial
  10 1917 Journal
  11 1918
  12 1918 Memorial
  13 1918 Journal
  14 1919
  15 1919 — 1921 Kassakladd
  16 1920
  17 1920 Journal
  18 1921
  19 1921 Memorial
  20 1929 — 1937 Kassakladd 1929
  Memorial 1931-1933
  Journal 1937
 • Serie G 3: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1908
  2 1908 — 1910
  3 1910 — 1913
  4 1914
  5 1915
  6 1915
  7 1916
  8 1916 — 1934 1916-1917, 1925, 1934
  9 1917
  10 1917
  11 1918
  12 1918
  13 1919
  14 1919
  15 1920
  16 1920
  17 1921
  18 1934
  19 1935
  20 1936 — 1937
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 — 1934 Ved och virkesförsäljning 1907-1914, 1925-1934
  2 1910 — 1923 Deklarationer 1910-1911, 1915, 1919, 1921-1923
  3 1911 — 1912 Kvittenser
  4 1915 — 1917 Verifikationer
  5 1916 — 1920 Fakturor 1916, 1920
  6 1919 — 1920 Verifikationer
  7 1920 — 1932 Memorialverifikationer 1920, 1932
  8 1921 — 1925 Verifikationer 1921, 1923, 1925
  9 1922 — 1929 Postböcker 1921-1924, 1927-1931
  10 1924 — 1937 Skattsedlar 1924-1925, 1929, 1935-1937
  11 1926 — 1930 Verifikationer 1926, 1928, 1930
  12 1929 — 1939 Kontokuranter
  13 1933 Memorialverifikationer
  14 1934 Memorialverifikationer
  15 1937 — 1938 Memorialverifikationer
  16 1938 — 1939 Fakturor
  17 1943 Fakturor
  18 1947 Verifikationer
  19 1904 — 1909 Oidentifierad virkesbok