Strandberg, familjen, privata handlingar | Årtal: 1891 — 1942

Arkivbildare: Strandberg, familjen, privata handlingar

Verksamhetsperiod: 1891 — 1942

Historik arkivbildare:

Andreas Strandberg var son till handlaren Johan Strandberg och hans hustru, Må, Arnäs. Efter avslutad folkskola (1885) blev de fortsatta studier i Härnösands högre allmänna läroverk där han tog studentexamen 1893. Studierna fortsatte sedan i Uppsala, från den tiden saknas uppgifter. Därefter kom han in på de som skulle bli hans livsuppgift nämligen trävaruhandeln och sågverksrörelserna. Mer därom i företagets historik. FAMILJEFÖRHÅLLANDEN Andreas Strandberg (9 januari 1873 – 1 december 1935) gift den 25 april 1904 med Sara Brita född Östlund från Anundsjö socken (18 maj 1876 – 19 juni 1947). Barn: Johan Artur (15 oktober 1904 – 8 april 1942) Barn: Eva Marcusson född 1941 Jonas Walter (28 maj 1906 – 19 mars 1951) gift 2 januari 1938 med Dagmar född Dahlgren Barn: Bertil Karl Valter född 20 september 1940 Ingrid Kristina Margareta född 28 november 1945 Anders Bertil (21 april 1910 – 31 oktober 1918) Anna Birgitta (4 januari 1912 – 1941) gift med landsfiskal Sven Sahlén, Nyland Bengt Erik (7 augusti 1914 – 12 juni 1936) Sara Katarina (Kajsa) (20 november 1916 – 19 maj 1950) gift 1940

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Familjens privata handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885 — 1926 Brev till Andreas:
  Från hustrun 1898-1921
  Från familjen 1893-1894
  Från övriga 1891-1926
  Betyg fackskola 1885
  Studentexamen 1893
  Studier i Uppsala
  Arbetsbetyg 1900-1901
  Läkarintyg (personligt) 1886-1898
  Övriga intyg 1911, 1914
  Privata verifikationer 1909, 1915-1916
  2 1893 — 1923 Anteckningsböcker
  3 1892 — 1935 Handlingar rörande förmyndarskapet över änkefru Karin Tjernström 1892-1919
  Reverser med fadern Johan Strandberg och Adolf Strandberg
  Kladd rörande fördelning av Johan Strandbergs sterbhus 1917-1921
  Handlingar rörande Johan Sjöbergs konkurs 1913-1915
  Handlingar rörande direktör Herman Holmgrens kreditiv 1923
  Diverse räkenskaper rörande Andreas Strandbergs 1935
  4 1921 — 1942 Sonen Johan Artur Strandberg:
  Brev till föräldrar samt diverse inkomna skrivelser, kort och telegram 1921-1941
  Militär inskrivningsbok m.m. 1924-1941
  Orginalbetyg, meritförteckningar och tentamensbok 1925-1941
  Försäkringshandlingar 1934-1942
  Försäljningskontrakt och diverse räkenskaper 1939-1942
  Deklarationshandlingar och debetsedlar 1939-1942
  Revers 1940
  Anteckningsböcker (2 stycken) 1941
  Diverse brev och fotografier rörande dottern Eva 1941-1942
  Bankfacksnyckel u.å.
  5 1843 — 1913 Diverse handlingar rörande släktingar till Andreas Strandberg däribland Per och Johan, farfar
  respektive far till Andreas 1843-1913
  Handlingarna består av:
  Bouppteckningar
  Konkursförteckningar
  Auktioner
  Redovisningar och utdelningar m.m.