Sundsvalls Folkbank, AB | Årtal: 1868 — 1918

Arkivbildare: Sundsvalls Folkbank, AB

Verksamhetsperiod: 1868 — 1918

Historik arkivbildare:

Sundsvalls Folkbank startade sin verksamhet 1868. Banken ombildades 1907 till Aktiebolaget Sundsvalls Folkbank. Banken drev sin rörelse i Sundsvall med omnejd. Verksamheten överläts 1910 till AB Sundsvalls Kreditbank.

Innehållsförteckning: