Sundsvalls Kreditbank, AB | Årtal: 1950 — 1951

Arkivbildare: Sundsvalls Kreditbank, AB

Verksamhetsperiod: 1950 — 1951

Historik arkivbildare:

Banken började sin verksamhet 1910 då man övertog den rörelse som sedan 1907 drivits av Sundsvalls Folkbank och dessförinnan sedan 1868 av Sundsvalls Folkbank. Bolagsordning fastställd den 22 april 1910. Banken drev bankrörelse i Sundsvall med omnejd. AB Sundsvalls Kreditbank trädde i likvidation den 16 oktober 1951. Banken överläts 1951 till Sveriges Kreditbank AB.

Innehållsförteckning: