Svartsjöbäckens Interimsflottningsförening | Årtal: 1926

Arkivbildare: Svartsjöbäckens Interimsflottningsförening

Verksamhetsperiod: 1926

Historik arkivbildare:

Föreningen bildades 1926 genom att A. Strandberg, Alne sökte och fick Kungl. Maj:t tillstånd till flottning i Svartsjöbäcken inom Anundsjö och Björna socknar, Västernorrlands län.

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1926 Häri även diverse skrivelser