Svenska Lantmännens Bank, AB, Gävle | Årtal: 1917 — 1923

Arkivbildare: Svenska Lantmännens Bank, AB, Gävle

Verksamhetsperiod: 1917 — 1923

Historik arkivbildare:

Banken startade verksamheten 1917. Bolaget bedrev bankrörelse i Gävle, Wallsta och Simeå. 1923 rekonstruerades företaget i och med att AB Jordbrukarbanken övertog rörelsen.

Innehållsförteckning: