Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avd 5 | Årtal: 1909 — 1965

Arkivbildare: Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avd 5

Verksamhetsperiod: 1909 — 1965

Historik arkivbildare:

Avd. 5 grundades 1906. Se även www.pappers.se

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1965 Protokoll 1926-1965
  Avtal 1919-1938
  Diverse korrespondens och cirkulär 1926-1932
  Handlingar rörande konflikter och blockader 1909-1934
  Häri även kollektivavtal (tillhörande Insjö- och Skärgårdsflottans Kramforsavdelning av Svenska Eldare-Unionen) 1931