Syman, AB | Årtal: 1946 — 1952

Arkivbildare: Syman, AB

Verksamhetsperiod: 1946 — 1952

Historik arkivbildare:

AB Syman var en sömnadsfabrik belägen i Bollnäs. Företaget registrerades i december 1946 och samägdes till en början av AB Emanuel Backlund och Rune Sköld. År 1948 sålde Sköld sina aktieposter till AB Emanuel Backlund. Bolaget blir aldrig vinstgivande och likviderades i slutet av 1950.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1952 Registreringsbevis, bolagsordning och stiftelseurkund 1946
  Handlingar rörande fabriksbyggnation 1947
  Hyreskontrakt 1947-1948
  Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll 1948-1949
  Förvaltnings- och revisionsberättelser 1948-1949
  Personalhandlingar 1948-1949
  Handlingar angående försäljning av Skölds aktiepost 1948
  Kundkort 1947
  Korrespondens 1948-1949
  Statistik 1948-1949
  Handlingar i samband med företagets likvidation 1949-1952
  Förslag till brevpapper och kuvert
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1951 Huvudbok 1949
  Inventarieböcker 1948-1951
  Aktiebok 1946-1948
  Inventarielistor, balansräkningar och bokslutshandlingar 1948-1949
  2 1948 — 1949 Orderlistor
  Försäljningslistor
  Fakturor
  Fraktsedlar
  Packsedlar
  Tygprover