Tidnings AB Nya Norrland/Dagbladet | Årtal: 1979 — 2020

Arkivbildare: Tidnings AB Nya Norrland/Dagbladet

Verksamhetsperiod: 1979 — 2020

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1989
  2 1990 — 1992
  3 1990 — 1992
  4 1992 — 1993
  5 1993 — 1994
  6 1994 — 1995
  7 1994 — 1995
  8 1996
  9 1996 — 1997
  10 1998
  11 1992 — 1999
  12 1985 — 2000 Skyddskommittén
  13 1992 — 1999 Protokoll
  Budget
  Styrelsehandlingar
  Organisationen
  14 2014 — 2018 Protokoll
  Årsredovisningar
  15 2010 — 2018 Protokoll
  Årsredovisningar
  16 2014 — 2020 Protokoll
  Årsredovisningar
  Handlingar rörande arkiv, aktier, avtal och projekt
 • Serie B 1: Avgående brev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1987
  2 1989
  3 1989 — 1992
  4 1993 — 1996
  5 1997 — 1999
 • Serie B 2: Ankommande brev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1989 A – Q
  2 1993 — 1994 A – R
  3 1993 — 1994 S – Ö
  4 1993 — 1999 A – H
  5 1993 — 1999 I – O
  6 1993 — 1999 P – S
  7 1993 — 1999 T – Ö
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1995 — 2000 Tidningsstatistik 1995
  Projekt ”Aftonbladet” 1996
  Strategiplan 1999-2000
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1976 — 2000
  2 1999 Bokslut
  3 1999 Resultat- och månadsrapporter december
  4 2000 Bokslut
  5 2000 Resultatrapporter
  Delårsrapporter
  Avstämmning
  6 2009 Verefikationer
  7 2010 Ekonomi
  8 2011 Bokföring
  9 2011 Ekonomi mm
  10 2012 Bokföring
  11 2012 Bokslut
  12 2012 Verifikat
  13 2013 Bokslut
  14 2013 Verifikat
  15 2013 Diverse räkenskaper
  16 2014 Bokslut
  17 2014 Verifikationer
  18 2016 Bokslut
  19 2016 Verifikat
  20 2015 Verifikat
  21 2017 Verifikat
  22 2019 Verifikat
  23 2020 Verifikat
  24 2019 — 2020 Bokslut