Torpshammars Bruk | Årtal: 1822

Arkivbildare: Torpshammars Bruk

Verksamhetsperiod: 1822

Historik arkivbildare:

År 1797 fick handelsmännen Lars Sundqvist och Magnus Huss (”Vildhussen”) tillstånd att anlägga ett järnbruk vid Gimåns utlopp i Ljungan, Ånge Kommun. Byggnationerna försenades dock, och kom inte igång förrän 1803-1804. Vid starten fick anläggningen heta Torps Bruk. 1812 ändrades namnet till Torps Hammare och 1831 till Torpshammars Bruk. Här tillverkades stångjärn fram till 1833, då bruksbyggnaden brann ner. Efter att järnbruket upphört, startades en trämassefabrik på platsen 1869 och bolaget Torpshammars AB bildades. 1929 övertog SCA Torpshammars AB och verksamheten upphörde 1943, när Grönsta kraftverk byggdes. I samband med kraftverksbyggnationerna torrlades forsen i Gimån och en mångårig flottartradition gick i graven. Vid Gimåns östra strand finns i dag delar av äldre industribyggnader kvar och Torpshammars herrgård från 1908 är bevarad. Herrgården är i dag privatägd, efter att ha varit i SCA:s ägo under flera decennier.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1822 Afräkningsbok