Västernorrlands och Jämtlands Läns Handelskammare | Årtal: 1912 — 2000

Arkivbildare: Västernorrlands och Jämtlands Läns Handelskammare

Verksamhetsperiod: 1912 — 2000

Historik arkivbildare:

Handelskammaren bildades 1913 i Sundsvall. Verksamheten omfattar bland annat att förmedla förbindelser mellan staten å ena sidan och handels- och industriidkare å andra sidan. Under årens lopp har handelskammaren yttrat sig över flertalet av samhällets viktigaste reformer vad gäller näringslivet. Handelskammaren auktoriser revisorer, fastighetsmäklare, speditioner och godkänner granskningsmän. Handelskammaren har många andra uppgifter som frågor rörande hovleverantörskap, tullrestutioner, skiljenämnd med mera. Ytterligare upplysningar kan fås i Handelskammarens minnesskrift ”1913-1963”.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1965 ”Föreningen till upprätthållande av Västernorrlands och Jämtlands läns Handelskammare”
  Handelskammarens protokoll 1913-1965
  2 1914 — 1923 Arbetsutskottets protokoll med bilaga, och förteckning över sammanträden och ärenden åren 1914-1919
  3 1924 — 1938 Arbetsutskottets protokoll
  4 1939 — 1974 Arbetsutskottets protokoll
  5 1966 — 1989 Fullmäktigeprotokoll
  6 1989 — 1999 Fullmäktigeprotokoll
  7 1998 — 2000 Fullmäktigeprotokoll
  8 1977 — 1990 Handelskammarens valberedningsprotokoll
 • Serie B 1: Årsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1968 Med revisionsnämndens protokoll 1930-1969, spridda år
 • Serie B 2: Meddelanden från Handelskammaren
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 — 1916
  2 1913 — 1959 1 Jubileumshäfte för åren 1913-1938
  3 1917 — 1923
  4 1914 — 1938
 • Serie F 1: Dossiéer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1977 A 1 Handelskammaren och serviceinstitutet
  2 1912 — 1977 A 2 Medlemsskap i föreningen
  3 1912 — 1977 A 3 Personal och tjänstgöringsförhållanden
  4 1912 — 1977 A 4 Sammanträden och kommittéer
  5 1912 — 1977 A 4 Sammanträden och kommittéer
  6 1912 — 1977 A 5 Näringslivskommittéer
  7 1912 — 1977 A 6 Gustaf Fröbergs fond för näringslivets främjande
  B 1 Sekreterarmöten
  8 1912 — 1977 B 2 Handelskammarväsendet och Handelskammarnas Centrala Revisionsnämden
  9 1912 — 1977 B 6 Näringlivets Regionalbyrå
  10 1912 — 1977 B 7 Juniorhandelskammaren och politiska sammanslutningar
  11 1912 — 1977 C 1-3 Föreläsningar, konferenser och besök av handelssekreterare
  12 1912 — 1977 D 1-3 Responsaverksamhet, Hovleverantörstitel, skeppsklarerarrörelse,
  rekomendationer, upplysningar åt enskilda
  13 1912 — 1977 D 4 Medverkan till affärsförbindelser
  14 1912 — 1977 E 1 Auktorisation av fastighetsmäklare
  15 1912 — 1977 E 2 Auktorisation av revisorer och granskningsmän
  16 1912 — 1977 E 2 Auktorisation av revisorer och granskningsmän
  17 1912 — 1977 E 3 Auktorisation av speditörer
  E 4 Auktorisation av translatorer
  E 5 Norarius Publicus
  18 1912 — 1977 E 6 Besiktningsmän
  19 1912 — 1977 E 7 Carneter
  E 8 EG-, EFTA-intyg
  E 9 Ursprungscertifikat
  20 1912 — 1977 G 1 Stat och Länsstyrelsen
  21 1912 — 1977 G 2 Kommuner
  22 1912 — 1977 G 2 Kommuner
  23 1912 — 1977 G 2 Kommuner
  24 1912 — 1977 G 3 Landstinget
  G 4 Juridiska frågor och konkurenslagstiftningen
  25 1912 — 1977 G 5 Bolags och företagsnämnden
  G 6 Näringspolitik
  G 7 Forskning och utvecklingsarbete
  G 8 Bank, börs och kreditväsen
  26 1912 — 1977 G 9 Beskattningsväsen
  G 11 Sjöfart
  27 1912 — 1977 G 13 Tullar
  G 14 Ekonomiska integrationsfrågor
  28 1912 — 1977 G 15 Kommunikationer
  29 1912 — 1977 G 16 Skogs och jordbruksnäringen, mineralpolitik
  G 17 Turistnäring
  G 18 Arbetsmarknadsfrågor
  G 19 Utbildning
  30 1912 — 1977 G 20 Massmedia
  G 21 Energifrågor
  G 22 Miljövård
  G 23 Regionalpolitik
  G 24 Speciella norrländska aktiviteter
  31 1912 — 1977 G 25 Bostadspolitik
  G 27 Konsumentärenden
  Handlingar om Sundsvalls handelsinstitut 1918-1930
  Bemyndigande av godemän 1920-1941
  Packhuskarlslagen 1927-1963
  Åtgärder inom näringslivet 1966-1968
  Lagstiftning 1966-1972
  32 1970 — 1979 Handelskammaren
  33 1981 — 1987 Mittextra tidningen
  34 1987 Mittextra tidningen
  35 Aktier
  36 Stadgar
  37 1975 — 1988 Medlemsskap i föreningen
  38 Medlemsskap i föreningen
  39 Medlemsinformation
  40 1979 Personal och tjänstgöringsförhåll.
  P-R Molèn
  41 1976 — 1982 Sammanträden och komm
  42 1978 Akter för sammanträden med arbetsutskottet för Jämtlands län
  43 1980 — 1983 Akter för sammanträden med arbetsutskottet för Västernorrlands län
  44 1980 — 1984 Akter för Handelskammarens höstmöte
  45 1980 — 1985 Akter för Handelskammarens årsmöte
  46 1972 — 1979 Näringslivskomm
  47 1972 — 1976 Gustav Fröbergs Fond
  48 1985 — 1991 Kungaparets Stipendiefond
  49 1978 — 1979 Sekreterarmöten
  50 1973 — 1979 Handelskammarväsendet
  51 1980 — 1982 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  52 1982 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  53 1984 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  54 1984 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  55 1985 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  56 1985 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  57 1987 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  58 1987 — 1989 Information från Svenska Handelskammarförbundet
  59 1971 — 1979 Centrala Revisorsnämnden
  Fast. m. nämnd
  60 1969 — 1975 Centrala Sped.nämnden
  61 1966 Juniorshandelskammaren i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall
  62 1974 — 1992 Konferenser
  63 Hokkaidogruppen
  64 1972 — 1977 Responsverksamhet
  65 1977 — 1979 Rek o upplåtenskap
  66 1977 — 1979 Medverkan till affärsförbindelser
  67 1975 — 1979 Besiktningar och värderingar
  68 1980 — 1983 Besiktningar och värderingar
  69 1984 — 1986 Besiktningar och värderingar
  70 1987 — 1988 Besiktningar och värderingar
  71 1989 Besiktningar och värderingar
  72 1991 Besiktningar och värderingar
  73 1992 Besiktningar och värderingar
  74 1992 Besiktningar och värderingar
  75 1993 Besiktningar och värderingar
  76 1994 Besiktningar och värderingar
  77 1995 — 1996 Besiktningar och värderingar
  78 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare
  79 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare (gamla mäklarakter)
  80 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare (gamla mäklarakter)
  81 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare (gamla mäklarakter)
  82 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare (gamla mäklarakter)
  83 1974 — 1979 Auktoriserade fastighetsmäklare
  84 Godkända granskningsmän och revisorer
  85 1940,1951- Förteckningar över;
  Auktoriserade Revisorer
  Godkända granskningsmän
  Auktoriserade fastighetsmäklare
  Ledamöter i Handelskammare, arbetsutskott, nämnder m.m.
  Föredragningshållare från och med 1940
  86 Auktoriserade fastighetsmäklare
  87 1969 — 1973 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  88 1981 — 1982 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  89 1983 — 1984 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  90 1986 — 1988 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  91 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  92 Godkända samt auktoriserade Revisorer
  93 Godkända samt auktoriserade Revisorer
  94 Auktoriserade Revisorer och Granskningsmän
  95 1976 Auktoriserade speditörer
  96 1974 — 1979 Notarius Publicus
  97 1985 — 1986 ATA-Carneter
  1985-S/K 699 – 1986-S/K 872
  98 ATA-Carneter
  Färdigbehandlade
  99 1978 ATA-Carneter
  100 ATA-Carneter
  Färdigbehandlade
  101 ATA-Carneter
  Färdigbehandlade
  102 ATA-Carneter
  Färdigbehandlade
  103 ATA-Carneter
  Färdigbehandlade
  104 Ursprungscertifikat
  105 1974 — 1979 Länsstyrelsen
  Länsprogram
  106 1981 Länsstyrelsen
  Länsprogram Y
  107 1972 Länsvägsnämnder
  108 1981 Områdesplan
  109 Aktion Z
  110 1974 — 1979 Kommun
  111 Sundsvalls Kommun
  112 1981 Härnösand
  113 1989 Förslag till översiktsplan för Kramfors Kommun
  114 1981 Örnsköldsvik
  115 1981 Timrå
  116 1974 — 1975 Landsting
  117 1973 — 1978 Juridiska frågor
  118 1974 — 1979 Bolags- och företagsärenden
  119 1981 Samhällsföretag
  120 1975 Forskning och utveckling
  121 1974 — 1978 Bank-, börs-, och kreditväsen
  122 1975 — 1979 Beskattningsväsen
  123 1982 Beskattningsväsen
  124 1976 — 1979 Sjöfart
  125 1973 — 1978 Export
  126 Handelshinder i Mittnorrland
  127 1973 — 1975 Tullar
  128 1972 — 1979 Ekon. integrationsfrågor
  129 1975 — 1979 Kommunikationer;
  Varudistib.
  Statens Järnvägar
  130 1972 — 1979 Kommunikationer;
  Trafik och vägfrågor
  131 Trafik-, broar- och vägfrågor
  132 Regional Trafikplanering
  133 1972 — 1978 Reg, trafikplanering
  134 Norrlands handelskammares Trafikpolitiska råd
  135 Norrlands handelskammares Trafikpolitiska råd
  136 1979 Transportstödet
  137 1981 Transportstödet
  138 1969 — 1978 Yrkesm. vägtrafik
  139 1972 — 1985 Luftfart
  140 1979 — 1983 Bromma
  141 1980 — 1981 Postkommunikationer
  142 1973 — 1985 Skogs- och jordbruksnäring
  Skogsvård
  Skogstransporter
  143 1974 Turistnäringen
  144 1981 — 1983 Turistnäringen i Jämtlands län
  145 1979 — 1981 Arbetsmarkn. fr.
  146 1981 — 1982 Löntagarfonder
  147 1982 — 1983 Löntagarfonder
  148 1976 — 1982 Utbildning
  149 1983 Utbildning
  150 1979 — 1982 Exportskolan med flera
  151 1977 — 1978 Massmedia
  152 1974 — 1991 Energifrågor
  153 1978 — 1979 Miljövård
  154 1972 Regionalpolitik
  155 1973 — 1979 Spec. norrl. akt.
  156 1972 — 1974 Bostadspolitik
  157 1969 — 1970 Stadsplanefrågor
  158 1972 — 1979 Kommunikationer
  159 1972 — 1976 Konsulter
  160 1975 — 1980 Mittnorden
  161 1981 Datateknik
 • Serie F 2: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 — 1937 Utlåtande och ekonomisk översikt 1914
  Uppgift över viktiga händelser inom industrin och näringslivet i Sverige och i Handelskammaredistriktet åren 1913-1937
  Customs of the port 1922-1929
  2 1965 — 1968 Diariebok
  3 1951 — 1959 Remisser
  4 1960 — 1963 Remisser
  5 1964 — 1968 Remisser
  6 1969 — 1972 Remisser
  7 1973 — 1975 Remisser
  8 1976 — 1981 Remisser
  9 1981 — 1986 Remisser
  10 1963 — 1975 Tryckta årsberättelser
  11 1976 — 1998 Tryckta årsberättelser
  12 1964 — 1998 Tryckta Årsberättelser
  13 1935 — 1943 Medlemsförteckning
  14 1943 — 1952 Medlemsförteckning
  15 1914 — 1964 Medlemsförteckning
  16 Äldre diarium, oklart om handlingarna finns kvar
  17 Certifikat
  18 1780 — 1930 Jubileumskrift;
  Härnösands Hantverks- och Fabriksförening 1780-1930
  Medelpads Köpmannaförbund 1900-1925
  Medelpads Köpmannaförbund, Minnesskrift jämte Medlemsförteckning 1930
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1968 Årsredovisningar 1916-1968
  Revisionsberättelser 1916-1968
  Inventarium 1958-1967
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1935
  2 1936 — 1937
  3 1938 — 1939
  4 1940 — 1942
  5 1943 — 1945
  6 1946 — 1947
  7 1948 — 1953
  8 1954 — 1957
  9 1958 — 1963
  10 1964
  11 1965
  12 1966
  13 1967
  14 1968
  15 1969
  16 1970
  17 1971
  18 1972
  19 1973
  20 1974
  21 1975
  22 1976
  23 1977
  24 1978
  25 1979
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1936
  2 1936 — 1937
  3 1938 — 1939
  4 1939 — 1942
  5 1942 — 1944
  6 1945 — 1946
  7 1947 — 1948
  8 1948 — 1950
  9 1951
  10 1952
  11 1953
  12 1954
  13 1955
  14 1956
  15 1957
  16 1958
  17 1959
  18 1960
  19 1961
  20 1962 — 1963
  21 1964
  22 1965
  23 1966
  24 1967
  25 1968
  26 1969
  27 1970
  28 1971
  29 1972
  30 1973
 • Serie G 4: Inventarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1992