Västernorrlands Taxiförbund | Årtal: 1945 — 1995

Arkivbildare: Västernorrlands Taxiförbund

Verksamhetsperiod: 1945 — 1995

Historik arkivbildare:

Hette fram till 1965 (18 okt) Västernorrlands läns Droskbilägareförbund (i enstaka protokoll Västernorrlands läns Droskbilägareförening). Länsförbund av riksorganisationen Svenska Taxiförbundet med huvudsäte i Härnösand. Västernorrlands Taxiförbund är en ideell branschorganisation som organiserar länets taxiägare. Anslutning till förbundet sker genom lokala taxiföreningar, men även föreningslösa taxiägare är medlemmar. 1983 skapades Taxi Västernorrland AB som ett helägt servicebolag åt Västernorrlands Taxiförbund.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1975 Styrelseprotokoll 1945 – 1973
  Års- styrelse- och AU Möten. Verksamhetsberättelser 1956 – 1973
  Styrelseprotokoll 1972 – 1973
  Kallelser till styrelsemöten 1974 – 1975
  2 1969 — 1988 Årsmötesprotokoll 1969 – 1973
  A-U Protokoll 1973 – 1974
  Stämmoprotokoll 1987
  Verksamhetsberättelse 1988
  Årsredovisningar
  3 1972 — 1983 Med bilagor
  4 1982 — 1983 Med bilagor
  5 1983 — 1995 Med bilagor
  6 1975 — 1985 Stämmoprotokoll med bilagor
  7 1969 — 1994 Stämmoprotokoll
  Årsmötesprotokoll
  8 1978 — 1988 Årsredovisningar 1978-1983
  Styrelseseminarium 1988
  Diverse 1986
  9 1955 — 1960 Diverse
  10 1972 — 1985 Medlemsrådets möten
  Ombudsmannakonferenser
 • Serie D 1: Register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1964 — 1976 Medlemsförteckningar
  2 1948 — 1960 Kartotek ordnat efter orter
  3 1955 Kartotek ordnat efter orter
  4 1948 — 1955 Kartotek ordnat efter orter
  5 1970-tal Kartotek ordnat efter orter
  6 1987 — 1988 Medlemsförteckningar
 • Serie E 1: Inkomna handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1964 Protokoll från Svenska Drosklägarförbundet och Sveriges Trafikägares Riksorganisation
  2 1962 — 1966 Trafiktillstånd
  Diverse kungörelser
  Skrivelser från Svenska Droskbilägareförbundet
  3 1962 — 1963 Kurspärm för hösten 1962
  Skrivelser från Svenska Droskbilägareförbundet
  4 1964 — 1974 Inkomna och utgående skrivelser/cirkulär
  5 1970 — 1977 Samlingspärm från Svenska Taxiförbundet med föreskrifter och förordningar angående taxitrafik
  6 1972 — 1984 Inkomna och utgående skrivelser
  7 1964 — 1984 Medicinsk katastrofberedskap i fredstid inom Västernorrlands län 1967
  Kungliga Maj:t proposioner. Allmänna kungörelser 1964 – 1978
  Förenadelivs årsredovisning 1979
  Den Svenska Taxitrafiken 1968
  ”5000 bilar i skolskjutstrafik” av Johan Gårdman 1968
  Skrivelser angående Ambulanssjukvården 1968
  Diverse skrivelser/cirkulär 1979
  ”Kriterier för bedömning av antalet Taxitillstånd i Västernorrland” av Rolf Waara 1984
  Statistik redovisat vid arbetsgruppens möte 1984
  Diverse skrivelser/cirkulär 1985 – 1989
  Samrådsremiss av översiktsplan för Härnösands kommun 1991
  Cirkulär från biltrafikens arbetsgivarförbund angående kollektivavtal för Ambulanssjukvårdare 1994
  8 1982 — 1990 Inkomna och utgående skrivelser/cirkulär
  9 1962 In och utgående skrivelser/cirkulär
  10 1964 — 1965 In och utgående skrivelser/cirkulär
  11 1971 — 1981 In och utgående skrivelser/cirkulär
  12 1984 — 1985 In och utgående skrivelser/cirkulär
  13 1986 In och utgående skrivelser/cirkulär
  14 1987 In och utgående skrivelser/cirkulär
  15 1987 — 1995 In och utgående skrivelser/cirkulär
  16 1984 — 1987 In och utgående skrivelser/cirkulär
  17 1983 — 1985 In och utgående skrivelser/cirkulär
  18 1988 — 1993 In och utgående skrivelser/cirkulär
  19 1988 — 1990 In och utgående skrivelser/cirkulär
  20 1994 In och utgående skrivelser/cirkulär
  21 1984 — 1989 In och utgående skrivelser/cirkulär
  22 1982 — 1989 In och utgående skrivelser/cirkulär
  23 1945 — 1952 In och utgående skrivelser/cirkulär
  24 1953 — 1956 In och utgående skrivelser/cirkulär
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1990 Ombudskonferens 1968
  Fordonsköp 1968 – 1976
  Kalkylschema 1976
  Ambulansverksamhet 1976 – 1977
  Ombudsmannakonferens 1974
  Kongress 1984
  Rutiner för sjukresor 1990
  2 1966 — 1986 Ambulansrapporter 1966 – 1972
  Ambulansrapporter 1966 – 1973
  Ambulansrapporter 1968 – 1975
  Ambulansrapporter 1984 – 1986
  3 1976 — 1985 Sjukbiltransporter 1976 – 1978
  Srivelser och prognoser för Ambulansverksamheten
  4 1967 — 1976 Ambulansverksamhet 1967 – 1972
  Ambulansverksamhet 1968 – 1976
  5 1982 — 1990 Förbundsstyrelse sammanträde 1984
  Förbundsstyrelse sammanträde 1982 – 1984
  Resultaträkning 1985
  Förbundsstyrelse sammanträde 1986
  Kongress 1990
  6 1968 — 1986 Försäkringshandlingar 1968 – 1977
  Årsredovisning 1972 – 1975
  Förbundsstyrelse sammanträde 1984
  Samtrans AB 1983
  Förbundsstyrelse sammanträde 1986
  7 1975 — 1982 Beslut om tillstånd för beställningstrafik
  8 1984 — 1989 Beslut om tillstånd för beställningstrafik
  9 1970 — 1981 Ansökan och beslut
  10 1984 — 1989 Ansökan och beslut
  11 1974 — 1982 Ansökan och beslut
  12 1983 — 1986 Ansökan och beslut
  13 1984 — 1989 Ansökan och beslut
  14 1986 — 1989 Ansökan och beslut
  15 1974 — 1989 Ansökan och beslut
  16 1974 — 1984 Ansökan och beslut
  17 1985 — 1989 Ansökan och beslut
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1966 — 1988 Kassabok 1966 – 1971
  Dagbok 1981
  2 1980 — 1988 Årsredovisning 1980 – 1988
  Arbetsgivaruppgift, Deklaration 1983 – 1984
  Huvudbok 1987
  3 1988 — 1993 Bokslut mm
  4 1993 — 1995 Bokslut mm