Versteegh, F H, Hörnetts Lastageplats | Årtal: 1868 — 1870

Arkivbildare: Versteegh, F H, Hörnetts Lastageplats

Verksamhetsperiod: 1868 — 1870

Historik arkivbildare:

Hörnetts lastageplats synes ha arrenderats från Alfred Fahlgren. Vid lastageplatsen sågades och skeppades trävaror, huvudsakligen till Holland.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1868 — 1870 Kapitalbok 1869-1870
    Kassabok 1868-1870