Wester- Norrlands Brandstodsbolag | Årtal: 1844 — 1959

Arkivbildare: Wester- Norrlands Brandstodsbolag

Verksamhetsperiod: 1844 — 1959

Historik arkivbildare:

Från 1870 ändrades stavningen till Westernorrlands Läns Brandstodsbolag, 1884 till Vesternorrlands Läns Brandstodsbolag, 1904 till Västernorrlands Läns Brandstodsbolag och från 1934 kallas bolaget för Västernorrlands Läns Brandstodsbolag för landet. Verksamheten innan 1844 och efter 1959 är okänd. Härnösand 14 september 2007 Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll och föredragningslistor
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1844 — 1959 Årsberättelser 1844-1939
    Revisionsberättelser 1940-1959