Wester-Wåhlström, Vendela | Årtal: 1905 — 1958

Arkivbildare: Wester-Wåhlström, Vendela

Verksamhetsperiod: 1905 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1939 Bok ”Landstingseminarium Falun 1879-1929”
  Seminarium:
  Personalhandlingar 1933-1936
  Lokalhandlingar 1933-1939
  Tysklandsresa 1928-1936
  Elevhandlingar 1933-1936
  Undervisning 1932-1936
  Skoltandvård 1934-1936
  Förteckning över inventarier1933-1936
  Korrespondens:
  Skolöverstyrelsen angående fortbildningskurser 1934-1936
  Brev till Konungen 1922
  Inventarieförteckning 1920-1933
  Artiklar
  Söndagsskolan
  Historiska dokument
  2 1920 — 1945 Småskoleseminariernas lärarförening 1920-1934
  Utbildningsfrågor
  Politik
  Sakkunnig hos ecklesiastikdepartementet 1922-1945
  Tidningsutklipp, skolfrågor 1930-tal
  3 1905 — 1958 Examen
  Meritförteckning
  Intyg
  Betyg
  Biografi
  Inbjudningskort
  Tidningsklipp
  Egna anteckningar
  Manuskript
  4 Tidningar
  Notblad – Handskrivna och tryckta 1952 med text av Vendela Wester-Wåhlström
  Diverse vykort
  Tavla
  Inbjudan