Zetterberg, A.E. Handlare, Sundsbruk | Årtal: 1948 — 1950

Arkivbildare: Zetterberg, A.E. Handlare, Sundsbruk

Verksamhetsperiod: 1948 — 1950

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1950 Kassabok
    2 1948 — 1950 Verifikationer