Ålderdomshemmet i Stigsjö 1949

På bilden syns ett ålderdomshem i Stigsjö i Härnösand taget 1949.

Bilden kommer från Hallström och Nisses, Byggnads Aktiebolags arkiv.

På bilden syns ett ålderdomshem i Stigsjö i Härnösand taget 1949

Information om arkivbildare

Företaget bildades 1944 av de tidigare Hallström och Nisses, byggnadsbolaget. De verkade under detta namn fram till 1974 då man omstrukturerade till Anders Nisses AB, och byggverksamheten övergick till ett bolag som fick namnet Hallström och Nisses, Bygg AB där ett flertal byggande dotterbolag ingick.