Byggarbetare Ortvikens sulftatfabrik 1928

På bilden syns byggnadsarbetare som jobbar med att bygga Ortvikens Sulfatfabriks syratorn byggnadsår 1928.

Bilden kommer från Hallström och Nisses, Byggnads Aktiebolags arkiv.

På bilden syns byggnadsarbetare som jobbar med att bygga Ortvikens Sulfatfabriks syratorn byggnadsår 1928

Information om arkivbildare

Anders Nisses och Per Hallström bildade tillsammans byggnadsbolaget Hallströms och Nisses 1928. 1944-1945 ombildades bolaget till ett aktiebolag och fick då namnet Byggnads AB Hallström och Nisses. De verkade under detta namn i trettio år fram till 1974, då man omstrukturerade sig till Anders Nisses AB och byggverksamheten övergick till ett bolag som fick namnet Hallström och Nisses Bygg AB, där ett flertal byggande dotterbolag ingick. Under 1980-talet hade företaget utvecklats till ett av landets största företag i branschen, med över 1100 anställda som arbetade från tre regionkontor; Sundsvall, Umeå och Stockholm, med Sundsvall som huvudkontor. Dessutom hade företaget ortskontor i Luleå, Skellefteå, Kalix och Örnsköldsvik.

Arkiven efter dessa bolag och dotterbolag (sammanlagt 33 stycken arkivbildare) finns givetvis hos Näringslivsarkiv i Norrland i Härnösand och är samtliga helt tillgängliga för forskning.

Företaget byggde både broar och industribyggnader, förutom vanliga hus. Som av en händelse så byggde företaget 1934-1935 Landsarkivet i Härnösand på Nybrogatan 17- det som senare skulle bli Arkivhuset, där Näringslivsarkiv i Norrland startade sin verksamhet 1985.