Brevhuvud Bollstabruk 1894

Dessa brevhuvud kommer från Graningeverkens arkiv – Bollstabruk. Det är en 22 sidor långt inskannat brev från ”Luth och Roséns Elektriska Aktiebolag och skickades från Stockholm. Datumet detta skrevs under var den 29 mars 1894. Brevets innehåll får vi vänta med att avslöja då texten inte är alldeles lätt att tyda.

Dessa brevhuvud kommer från Graningeverkens arkiv - Bollstabruk. Det är en 22 sidor långt inskannat brev från "Luth och Roséns Elektriska Aktiebolag och skickades från Stockholm. Datumet detta skrevs under var den 29 mars 1894. Brevets innehåll får vi vänta med att avslöja då texten inte är alldeles lätt att tyda.

Information om arkivbildaren

Graningeverkens AB och ”Graningearkiven” ”Det egentliga fröet, där som allt en gång började, var de gamla järnbruken i Graninge, Sollefteå och Bollsta med anor från 1600- och 1700-talen, samt sladdbarnet Forsse Bruk, som anlades i början av 1800-talet. Järnbruken blev med sina växlande framgångar och motgångar både viktiga för regionen i stort och i utvecklandet av förutsättningar för det blivande Graningeverken” – Erik Nydahl
De allra äldsta handlingarna är från 1500- och 1600-talen, men brukens tidigaste handlingar har delvis förkommit. Från 1800-talet är Graningeverkens verksamhet mycket väldokumenterat, vilket verkar sammanfalla med brukspatron J. Gavelius ledning, som varade i över ett halvt sekel. År 1900 förvärvades aktiemajoriteten av familjen Versteegh- i spetsen den då klart dominerande företagsledaren Arend Nicolaus Versteegh, som beredde väg för den koncern som tog sig an 1900-talet.

Hos Näringslivsarkiv i Norrland finns Graningeverkens historia samlat. I Graningearkiven finns 100 olika arkivbildare, 300 hyllmeter arkiv och 500 års företagshistoria. Vi har även bra referenslitteratur och en ypperlig forskarhandledning, skriven av Erik Nydahl, över hela arkivbeståndet. Arkivet ägs idag av SCA och är öppet för forskning!

Graningearkiven tillhör våra mest efterfrågade arkiv.