Redogörelse från flickskolan i Gävle 1914

Bilder från ”Redogörelse för högre flickskolan i Gefle 1914-1915” som upphittats i Anton Gustav Sevons personarkiv som vi förvarar hos oss.

Nivån av statistik och speciellt valet av vad som skall föras statistik på i denna redogörelse kan idag verka främmande.
Utöver Undervisningsplan med sammanställning av antal timmar för varje klass återfinns även:
  • Ålder på ”Lärjungarna”, antal timmar ”befriade från undervisningen”.
  • Antal läxor till varje dag i veckan samt elevernas egenuppskattade tid de tagit dem.
  • Tabell med kroppsbyggnad, närsynhet och dövhet bland eleverna.
  • Antalet timmar som eleverna inte deltagit i ”ordnade kroppsövningarna” samt orsaken till detta.
  • Tabell med listade sjukdomar som gjort att eleverna missat lektionstimmar, notera även här kolumn 6 märkt ”Döde” vilket som dessa år turligt nog är tom.
Utöver dessa tabeller bifogar vi bilder över förteckning av eleverna klass 1 förberedande avdelningen (6-7åringar) till klass 8 i högre avdelningen (16-19 åringar). Hela redogörelsen samt redogörelsen för året efter 1915-1916 finns digitaliserat hos oss och kan skickas på begäran, planen är att de ska komma upp på hemsidan men vi behöver lite mer produktutveckling innan detta är möjligt. För beställning använder du enklast vårt kontaktformulär som du hittar här: Kontakt