Digitala klassrummet – Kol

Det andra ämnet i vårt digitala klassrum är kol och kolmilor. Även denna gång är det ordförande Kjell-Åke Hermansson som står för text och bild. Manövrera er genom rubrikerna Tjänster/ Skola och lärande/ Digitala Klassrummet/ Kol.