Ådalarnas Skogsägareförening U.P.A. | Årtal: 1931 — 1987

Arkivbildare: Ådalarnas Skogsägareförening U.P.A.

Verksamhetsperiod: 1931 — 1987

Historik arkivbildare:

Ådalarnas Skogsägareförening u.p.a. bildades 7 januari 1931. Dess verksamhetsområde var Ångermanälven med biflöden. Styrelsen hade i början sitt säte i Ramsele, senare i Sollefteå. Under många år var Jur. Dr. Gunnar Hedlund ordförande i styrelsen. Verksamheten var inriktad på att företräda skogsägarna i regionen såväl ekonomiskt som i övrigt. Skog köptes, förmedlades och förädlades. Samverkan ägde rum med myndigheter och med andra skogsägareföreningar. Omkring år 1970 samordnades verksamheten med Medelpads respektive Jämtlands Skogsägareförening genom förvaltningsföreningen Norrskog. I och med utgången av år 1987 upphörde föreningen genom omorganisation. Norrskog Skogsägarna övertog då verksamheten.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1961 Styrelseprotokoll 1931-1953. Häri även stadgar 1932
  Arbetsutskottsprotokoll 1946-1953
  Föreningsstämmoprotokoll 1931-1961 med protokoll från Ådalarnas Skogsägareförening i Sollefteå 1931
  Protokoll för fråga om bildande av lokalavdelning av Ådalarnas Skogsägareförening samt protokoll fört 1938
  Diskussion om sammanslutning mellan Skogsägareföreningar
  2 1931 — 1967 Styrelse- och årsberättelser
  3 1953 — 1967 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  4 1968 — 1976 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll 1968-1971
  Styrelse- och stämmoprotokoll 1972-1973
  Arbetsutskottsstyrelse och stämmoprotokoll 1974-1976
  5 1977 — 1978 Styrelse- och stämmoprotokoll
  6 1979 — 1980 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
  7 1981 — 1982 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
  8 1983 — 1987 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
 • Serie F 1: Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1969 A-Ö småsågar, industri och större sågar
 • Serie G 1: Huvudbokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933
  2 1933 — 1936
  3 1936 — 1937
  4 1937 — 1938
  5 1938
  6 1938 — 1939
  7 1939 — 1940
  8 1940
  9 1940 — 1941
  10 1941
  11 1941
  12 1941 — 1942
  13 1942 — 1943
  14 1943 — 1944
  15 1944 — 1945
  16 1945 — 1946
  17 1946 — 1947
  18 1947 — 1948
  19 1948 — 1949
  20 1949 — 1950
  21 1950 — 1951
  22 1951 — 1952
  23 1952 — 1953
  24 1953 — 1954
  25 1954 — 1955
  26 1955 — 1956
  27 1956 — 1957
  28 1957 — 1958
  29 1958 — 1959
  30 1959 — 1960
  31 1960 — 1961
  32 1961 — 1962
  33 1962 — 1963
  34 1963 — 1964
  35 1964 — 1965
  36 1941 — 1942 Balansbok
  37 1942 — 1943 Balansbok
  38 1933
  39 1933 — 1934
  40 1934 — 1935
  41 1935 — 1936 Huvudbok 1
  42 1935 — 1936 Huvudbok 2
  43 1936 — 1937
  44 1937 — 1941 Till och med 31 juli 1941
 • Serie G 2: Kassajournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1942 Nr 1
  2 1941 — 1942 Nr 2
  3 1941 — 1942 Nr 3
  4 1942 — 1943 Nr 1
  5 1942 — 1943 Nr 2
  6 1942 — 1943 Nr 3
  7 1943 — 1944 Nr 1
  8 1943 — 1944 Nr 2
  9 1943 — 1944 Nr 3
  10 1944 — 1945 Nr 1
  11 1944 — 1945 Nr 2
  12 1944 — 1945 Nr 3
  13 1945 — 1946 Nr 1
  14 1945 — 1946 Nr 2
  15 1945 — 1946 Nr 3
  16 1946 — 1947 Nr 1
  17 1946 — 1947 Nr 2
  18 1946 — 1947 Nr 3
  19 1947 — 1948 Nr 1
  20 1947 — 1948 Nr 2
  21 1947 — 1948 Nr 3
  22 1948 — 1949 Nr 1
  23 1948 — 1949 Nr 2
  24 1948 — 1949 Nr 3
  25 1949 — 1950 Nr 1
  26 1949 — 1950 Nr 2
  27 1950 — 1951 Nr 1
  28 1950 — 1951 Nr 2
  29 1950 — 1951 Nr 3
  30 1951 — 1952 Nr 1
  31 1951 — 1952 Nr 2
  32 1951 — 1952 Nr 3
  33 1952 — 1953 Nr 1
  34 1952 — 1953 Nr 2
  35 1952 — 1953 Nr 3
  36 1953 — 1954 Nr 1
  37 1953 — 1954 Nr 2
  38 1953 — 1954 Nr 3
  39 1954 — 1955 Nr 1
  40 1954 — 1955 Nr 2
  41 1954 — 1955 Nr 3
  42 1955 — 1956 Nr 1
  43 1955 — 1956 Nr 2
  44 1955 — 1956 Nr 3
  45 1956 — 1957 Nr 1
  46 1956 — 1957 Nr 2
  47 1956 — 1957 Nr 3
  48 1957 — 1958 Nr 1
  49 1957 — 1958 Nr 2
  50 1957 — 1958 Nr 3
  51 1958 — 1959 Nr 1
  52 1958 — 1959 Nr 2
  53 1958 — 1959 Nr 3
  54 1959 — 1960 Nr 1
  55 1959 — 1960 Nr 2
  56 1959 — 1960 Nr 3
  57 1960 — 1961 Nr 1
  58 1960 — 1961 Nr 2
  59 1960 — 1961 Nr 3
  60 1960 — 1961 Nr 4
  61 1961 — 1962 Nr 1
  62 1961 — 1962 Nr 2
  63 1961 — 1962 Nr 3
  64 1961 — 1962 Nr 4
  65 1962 — 1963 Nr 1
  66 1962 — 1963 Nr 2
  67 1962 — 1963 Nr 3
  68 1963 — 1964 Nr 1
  69 1963 — 1964 Nr 2
  70 1963 — 1964 Nr 3
  71 1964 — 1965 Nr 1
  72 1964 — 1965 Nr 2
  73 1964 — 1965 Nr 3
  74 1964 — 1965 Nr 4
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1946 Skulder och fodringar
  2 1946 — 1952 Skulder och fodringar
  3 1952 — 1957 Skulder och fodringar
  4 1957 — 1962 Skulder och fodringar
  5 1962 — 1963 Skulder och fodringar
  6 1963 — 1964 Skulder och fodringar
  7 1964 — 1965 Skulder och fodringar
  8 1965 — 1966 Skulder och fodringar
  9 1966 — 1967 Skulder och fodringar
  10 1967 — 1968 Skulder och fodringar
  11 1968 — 1969 Skulder och fodringar
  12 Inventarieliggare
 • Serie G 4: Insatser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1955
  2 1955 — 1956
  3 1956 — 1957
  4 1957 — 1958
  5 1958 — 1959
  6 1959 — 1960
  7 1960 — 1961
  8 1961 — 1962
  9 1962 — 1963
  10 1963 — 1964
  11 1964 — 1965
  12 1965 — 1966
  13 Liggare över utbetalde insatser och insatsräntor
 • Serie G 5: Inköps- och försäljningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1942
  2 1942 — 1943
  3 1943 — 1944
  4 1944 — 1945
  5 1945 — 1946
  6 1946 — 1947
  7 1947 — 1948
  8 1948 — 1949
  9 1949 — 1950
  10 1950 — 1951
  11 1951 — 1952
  12 1952 — 1953
  13 1953 — 1954
  14 1954 — 1955
  15 1955 — 1956
  16 1956 — 1957
  17 1957 — 1958
  18 1958 — 1959
  19 1959 — 1960
  20 1960 — 1961
  21 1961 — 1962
  22 1962 — 1963
  23 1963 — 1964
  24 1964 — 1965
 • Serie G 6: Vinstfördelning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1946 Börjar 1 augusti 1940
  2 1946 — 1951
  3 1951 — 1954
  4 1954 — 1955
  5 1955 — 1956
  6 1956 — 1957
  7 1957 — 1958
  8 1958 — 1959
  9 1959 — 1960
  10 1960 — 1961
  11 1961 — 1962
  12 1962 — 1963
  13 1963 — 1964
  14 1964 — 1965
  15 1965 — 1966
  16 1966 — 1967 Till och med 31 juli 1967