Alby Nya Kloratfabriks AB | Årtal: 1899 — 1979

Arkivbildare: Alby Nya Kloratfabriks AB

Verksamhetsperiod: 1899 — 1979

Historik arkivbildare:

Företaget grundades 1911 för att överta fabrikerna i Alby. Bolaget grundades av Jönköpings- och Vulcans Tändsticks AB. Huvudkontoret låg i början i Jönköping. Från cirka 1926 förlades kontoret till Avesta där företaget, cirka 1924-1925, övertagit Stockholms Superfosfat AB:s fabrik i Månsbo. Arkivet utgör således både fabriks- och huvudkontors arkiv. Alby Nya Kloratfabriks AB hade åtminstone 1910-talet tillverkning i Trollhättan. Det är omöjligt att med de arkiv vi har tillgång till i detalj utreda hur företaget var förbundet med exempelvis AB Hamilton och Hansell (Elektolytiska AB i Trollhättan). Verksamheten i Månsbo fortsatte in på 1990-talet, de senaste åren i annat namn. Arkivet sträcker sig emellertid inte så långt fram. Historiken skriven av Håkan Axelsson

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1911 — 1938 Bolagsstämmoprotokoll 1911-1937
  Styrelseprotokoll (urtagna ur Direktör E. Lustigs handlingar) 1927-1938
  2 1912 — 1969 Förvaltnings- och revisionsberättelser
  Diverse handlingar rörande bokslut och revisioner mm 1957-1969
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 A-J
  2 1912 K
  3 1912 L-S
  4 1912 T-Ö
  Remissbrev A-Ö
  5 1913 A-J
  6 1913 K
  7 1913 L-S
  8 1913 T-Ö
  9 1914 A-J
  10 1914 K-Ö
  11 1914 Brev med Kloratfabriken
  12 1915 A-Ö
  13 1915 Brev med Kloratfabriken
  14 1915 Remissbrev A-Ö
  Diverse förfrågningar A-Ö
  15 1916 A-Ö
  16 1916 Brev med Kloratbolaget
  Remissbrev A-Ö
  17 1917 A-Ö
  18 1917 Brev med Kloratbolaget
  19 1917 Remissbrev A-Ö
  20 1918 A-Ö
  21 1918 Brev med Kloratbolaget
  Remissbrev A-Ö
  22 1919 A-Ö
  23 1919 Brev med Kloratbolaget
  24 1920 A-Ö
  25 1920 Brev med Kloratbolaget
  Remissbrev A-Ö
  26 1921 A-Ö
  27 1921 Brev med Kloratbolaget
  Remissbrev A-Ö
  28 1921 — 1930 Direktör E. Lustig
  29 1922 A-Ö
  Brev med Kloratbolaget
  30 1923 A-L
  31 1923 M-Ö
  32 1924 A-J
  33 1924 K-Ö
  34 1925 A-D
  35 1925 E-R
  36 1925 S-Ä
  37 1925 Direktör E. Lustig
  38 1926 Huvudkontoret (HK) A-B
  39 1926 Huvudkontoret (HK) C-H
  40 1926 I-M
  41 1926 Huvudkontoret (HK) N-R
  42 1926 Huvudkontoret (HK) S
  43 1926 Huvudkontoret (HK) T-Ö
  44 1926 Månsbo A
  45 1926 Månsbo B-D
  46 1926 Månsbo E-F
  47 1926 Månsbo G-H
  48 1926 Månsbo I-K
  49 1926 Månsbo L-M
  50 1926 Månsbo N-R
  51 1926 Månsbo S
  52 1926 Månsbo T-Ö
  53 1926 Alby-HK-Trollhättan
  54 1926 Månsbo-Trollhättan
  55 1926 Månsbo-Trollhättan
  56 1926 Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB)
  57 1926 Exportaktiebolaget Norden (Norden)
  58 1927 A
  59 1927 B-H
  60 1927 E-F
  61 1927 G-H
  62 1927 I-K
  63 1927 L-M
  64 1927 N-R
  65 1927 S
  66 1927 T-Ö
  67 1927 HK-Alby
  68 1927 STAB
  69 1927 I. Mossige-Norheim (Norheim)
  70 1927 Norden 1/1-30/6
  71 1927 Norden 1/7-31/12
  72 1927 AB Pettersson och Holmström (P & H)
  73 1927 — 1932 Månsbo kraftverks uppförande
  74 1928 A
  75 1928 B-C
  76 1928 D-E
  77 1928 F-G
  78 1928 H-J
  79 1928 K-M
  80 1928 N
  81 1928 O-R
  82 1928 S
  83 1928 T-Ö
  84 1928 HK-Alby
  85 1928 STAB
  86 1928 P & H
  87 1928 Norheim
  88 1928 Norden
  89 1929 A
  90 1929 B-C
  91 1929 D-E
  92 1929 F-G
  93 1929 H-J
  94 1929 K-M
  95 1929 N
  96 1929 O-R
  97 1929 S
  98 1929 T-Ö
  99 1929 HK-Alby
  100 1929 STAB
  101 1929 P & H
  102 1929 Norheim
  103 1929 Norden
  104 1929 — 1933 Direktör E. Lustig
  105 1930 A-Al
  106 1930 Al-Aö
  107 1930 B-C
  108 1930 D-E
  109 1930 F-G
  110 1930 H-J
  111 1930 K
  112 1930 L-M
  113 1930 N-P
  114 1930 R-U
  115 1930 Sa-Sv
  116 1930 Sv-Sö
  117 1930 V-Ö
  118 1930 HK-Alby
  119 1930 STAB
  120 1930 Norheim
  121 1930 Norden
  122 1930 P & H
  123 1931 A
  124 1931 B-C
  125 1931 D-E
  126 1931 F-G
  127 1931 H-J
  128 1931 K
  129 1931 L-M
  130 1931 N-R
  131 1931 Sa-Su
  132 1931 Su-Sö
  133 1931 T-Ö
  134 1931 HK-Alby
  135 1931 STAB
  136 1931 Norheim
  137 1931 Norden
  138 1931 P & H
  139 1932 A
  140 1932 B-D
  141 1932 E-F
  142 1932 G-J
  143 1932 K-M
  144 1932 N-R
  145 1932 S
  146 1932 T-Ö
  147 1932 HK-Alby
  148 1932 STAB
  149 1932 Norheim
  150 1932 Norden 1/1-30/6
  151 1932 Norden 1/7-31/12
  152 1932 P & H
  153 1933 A
  154 1933 B-C
  155 1933 D-F
  156 1933 G-J
  157 1933 K-M
  158 1933 N-R
  159 1933 S
  160 1933 T-Ö
  161 1933 HK-Alby
  162 1933 STAB
  163 1933 Norheim
  164 1933 Norden 1/1-30/6
  165 1933 Norden 1/7-31/12
  166 1933 P & H
  167 1934 A
  168 1934 B
  169 1934 C-E
  170 1934 F-G
  171 1934 H-J
  172 1934 K-L
  173 1934 M-N
  174 1934 O-R
  175 1934 Sa-St
  176 1934 St-Sö
  177 1934 T-Ö
  178 1934 HK-Alby
  179 1934 STAB
  180 1934 Norheim
  181 1934 Norden 1/1-30/6
  182 1934 Norden 1/7-31/12
  183 1934 P & H
  184 1934 — 1937 Direktör E. Lustig
  185 1935 A
  186 1935 B-C
  187 1935 D-E
  188 1935 F-H
  189 1935 I-L
  190 1935 M-R
  191 1935 Sa-Sv
  192 1935 Sv-Sö
  193 1935 T-Ö
  194 1935 HK-Alby
  195 1935 STAB
  196 1935 Norheim
  197 1935 Norden 1/1-30/4
  198 1935 Norden 1/5-31/8
  199 1935 Norden 2/9-31/12
  200 1935 P & H
  201 1936 A
  202 1936 B-C
  203 1936 D-E
  204 1936 F
  205 1936 G-J
  206 1936 K-M
  207 1936 N-R
  208 1936 Sa-Sv
  209 1936 Sv-Sö
  210 1936 T-Ö
  211 1936 HK-Alby
  212 1936 STAB
  213 1936 Norheim
  214 1936 Norden 1/1-30/5
  215 1936 Norden 1/6-30/9
  216 1936 Norden 1/10-31/12
  217 1936 P & H
  218 1937 A
  219 1937 B-C
  220 1937 D-E
  221 1937 F
  222 1937 G-K
  223 1937 L-M
  224 1937 N-R
  225 1937 Sa-Su
  226 1937 Su-Sö
  227 1937 T-Ö
  228 1937 HK-Alby
  229 1937 STAB
  230 1937 Norheim 1/1-30/6
  231 1937 Norheim 1/7-31/12
  232 1937 Norden 1/1-30/4
  233 1937 Norden 1/5-31/8
  234 1937 Norden 1/9-31/12
  235 1937 P & H
  236 1938 A
  237 1938 B-C
  238 1938 D-E
  239 1938 F
  240 1938 G-K
  241 1938 L
  242 1938 M-R
  243 1938 Sa-Sv
  244 1938 Sv-Sö
  245 1938 T-Ö
  246 1938 HK-Alby
  247 1938 STAB
  248 1938 Norheim 1/1-30/6
  249 1938 Norheim 1/7-31/12
  250 1938 Norden 1/1-30/4
  251 1938 Norden 1/5-31/
  252 1938 Norden 1/9-31/12
  253 1938 P & H
  254 1939 A
  255 1939 B-D
  256 1939 E
  257 1939 F-G
  258 1939 H-K
  259 1939 L-M
  260 1939 N-R
  261 1939 Sa-Su
  262 1939 Sv
  263 1939 Sv-Sö
  264 1939 T-Ö
  265 1939 HK-Alby
  266 1939 STAB
  267 1939 Norheim 1/1-30/6
  268 1939 Norheim 1/7-31/12
  269 1939 Norden 1/1-30/4
  270 1939 Norden 1/5-31/8
  271 1939 Norden 1/9-31/12
  272 1939 P & H
  273 1940 A
  274 1940 B-E
  275 1940 F-K
  276 1940 L-R
  277 1940 Sa-Su
  278 1940 Sv
  279 1940 Sv-Sö
  280 1940 T-Ö
  281 1940 HK-Alby
  282 1940 STAB
  283 1940 Norheim 1/1-30/6
  284 1940 Norheim 1/7-31/12
  285 1940 Norden 1/1-30/4
  286 1940 Norden 1/5-31/8
  287 1940 Norden 1/9-31/12
  288 1940 P & H
  289 1941 A-B
  290 1941 C-G
  291 1941 H-M
  292 1941 N-R
  293 1941 Sa-Sta
  294 1941 Ste-Sv
  295 1941 Sv-Sö
  296 1941 T-Ö
  297 1941 HK-Alby
  298 1941 STAB
  299 1941 Norheim 1/1-30/4
  300 1941 Norheim 1/5-31/8
  301 1941 Norheim 1/9-31/12
  302 1941 Norden 1/1-30/6
  303 1941 Norden 1/7-31/12
  304 1941 P & H
  305 1942 A
  306 1942 B-E
  307 1942 F-I
  308 1942 J-L
  309 1942 M-R
  310 1942 Sa-St
  311 1942 St-Sv
  312 1942 Sv-Sö
  313 1942 T-Ö
  314 1942 HK-Alby
  315 1942 STAB
  316 1942 Norheim
  317 1942 Norden
  318 1942 P & H
  319 1943 A
  320 1943 B-E
  321 1943 F-H
  322 1943 I-L
  323 1943 M-R
  324 1943 Sa-Str
  325 1943 Sta
  326 1943 Stå-Sv
  327 1943 Sv-Sö
  328 1943 T-Ö
  329 1943 HK-Alby
  330 1943 STAB
  331 1943 Norheim
  332 1943 Norden
  333 1943 P & H
  334 1944 A
  335 1944 B-D
  336 1944 E-G
  337 1944 H-K
  338 1944 L-R
  339 1944 Sa-Sl
  340 1944 St-Sv
  341 1944 Sv-Sö
  342 1944 T-Ö
  343 1944 HK-Alby
  344 1944 STAB
  345 1944 Norden
  346 1944 P & H
  347 1945 A
  348 1945 B-C
  349 1945 D-E
  350 1945 F-G
  351 1945 H-J
  352 1945 K-L
  353 1945 M-R
  354 1945 S-Sta
  355 1945 Sta-Sty
  356 1945 Su-Sv
  357 1945 Sv-Sö
  358 1945 T-Ö
  359 1945 HK-Alby
  360 1945 STAB
  361 1945 Norden 1/1-31/8
  362 1945 Norden 1/9-31/12
  363 1645 P & H
  364 1946 A
  365 1946 B-C
  366 1946 D-E
  367 1946 F-G
  368 1946 H-I
  369 1946 J-K
  370 1946 L-M
  371 1946 N-R
  372 1946 Sa-Sta
  373 1946 Sta-Sv
  374 1946 Sv-Sö
  375 1946 T-Ö
  376 1946 HK-Alby
  377 1946 STAB
  378 1946 Norden 1/1-30/4
  379 1946 Norden 1/5-31/8
  380 1946 1/9-31/12
  381 1946 P & H
  382 1947 A
  383 1947 B-D
  384 1947 E-F
  385 1947 G-I
  386 1947 J-K
  387 1947 L-M
  388 1947 N-R
  389 1947 Sa-St
  390 1947 Sta-Sto
  391 1947 St-Sv
  392 1947 Sv-Sö
  393 1947 T-Ö
  394 1947 HK-Alby
  395 1947 STAB
  396 1947 Norden 1/1-30/6
  397 1947 Norden 1/7-31/12
  398 1947 P & H
  399 1948 A
  400 1948 B-D
  401 1948 E-F
  402 1948 G-J
  403 1948 K-L
  404 1948 M-R
  405 1948 S-St
  406 1948 St-Sv
  407 1948 Sv-Sö
  408 1948 T-Ö
  409 1948 HK-Alby
  410 1948 STAB
  411 1948 STAB
  412 1948 Norden 1/1-30/4
  413 1948 1/5-31/8
  414 1948 Norden 1/9-31/12
  415 1948 P & H
  416 1949 A
  417 1949 B-D
  418 1949 E
  419 1949 F-G
  420 1949 H-J
  421 1949 K-L
  422 1949 M-N
  423 1949 O-R
  424 1949 Sa-St
  425 1949 St-Sv
  426 1949 Sv-Sö
  427 1949 T-Ö
  428 1949 HK-Alby
  429 1949 STAB
  430 1949 Norden 1/1-30/4
  431 1949 Norden 1/5-31/8
  432 1949 Norden 1/9-31/12
  433 1949 P & H
  434 1950 A-Ap
  435 1950 Ap-Ax
  436 1950 B-D
  437 1950 E-F
  438 1950 G-J
  439 1950 K-L
  440 1950 M-R
  441 1950 Sa-Su
  442 1950 Sv
  443 1950 Sv-Sö
  444 1950 T-Ö
  445 1950 HK-Alby
  446 1950 STAB
  447 1950 Norden 1/1-31/5
  448 1950 Norden 1/6-31/8
  449 1950 Norden 1/9-31/12
  Direktör A. Kristiansson 1/1-31/12
  450 1950 P & H
  451 1951 A-Ar
  452 1951 Ar-Aö
  453 1951 B-D
  454 1951 E-F
  455 1951 G-I
  456 1951 J-K
  457 1951 L-M
  458 1951 N-R
  459 1951 S-St
  460 1951 St-Sv
  461 1951 Sv-Sö
  462 1951 T-Ö
  463 1951 HK-Alby
  464 1951 STAB
  465 1951 Norden 1/1-30/4
  466 1951 Norden 1/5-31/8
  467 1951 Norden 1/9-31/12
  468 1951 P & H
  469 1952 A-Af
  470 1952 Ar-Ax
  471 1952 B-D
  472 1952 E-F
  473 1952 G-H
  474 1952 I-K
  475 1952 L
  476 1952 M-R
  477 1952 Sa-St
  478 1952 Su-Sv
  479 1952 Sv-Sö
  480 1952 T-Ö
  481 1952 HK-Alby
  482 1952 STAB
  483 1952 Norden 1/1-31/5
  484 1952 Norden 1/6-31/10
  485 1952 Norden 1/11-31/12
  Direktör A. Kristiansson 1/1-31/12
  486 1952 P & H
  487 1953 Ab-Ap
  488 1953 Ap-Ax
  489 1953 B-D
  490 1953 D-E
  491 1953 F-G
  492 1953 H-J
  493 1953 K
  494 1953 L-M
  495 1953 N-R
  496 1953 Sa-St
  497 1953 Su-Sv
  498 1953 Sv-Sö
  499 1953 T-Ö
  500 1953 HK-Alby
  501 1953 STAB
  502 1953 Norden 1/1-30/6
  503 1953 Norden 1/6-31/12
  504 1953 Direktör A. Kristiansson
  505 1953 P & H
  506 1954 Ab-Ar
  507 1954 Ar-Ax
  508 1954 B-C
  509 1954 D-E
  510 1954 F-G
  511 1954 H-J
  512 1954 Ka-Kh
  513 1954 Ki-Kö
  514 1954 L-M
  515 1954 N-R
  516 1954 Sa-St
  517 1954 St-Sv
  518 1954 Sv-Sö
  519 1954 T-U
  520 1954 V-Ö
  521 1954 HK-Alby
  522 1954 STAB
  523 1954 Norden 1/1-30/4
  524 1954 Norden 1/5-31/8
  525 1954 Norden 1/9-3/12
  526 1954 Direktör A. Kristiansson
  527 1954 P & H
  528 1955 Ab-An
  529 1955 Ap-Ax
  530 1955 Ba-Cy
  531 1955 D-E
  532 1955 F-G
  533 1955 H-J
  534 1955 K
  535 1955 L
  536 1955 M-R
  537 1955 Sa-St
  538 1955 St-Sve
  539 1955 Sve-Sö
  540 1955 T-Ö
  541 1955 HK-Alby
  542 1955 STAB
  543 1955 Norden 1/1-30/4
  544 1955 Norden 1/5-31/8
  545 1955 Norden 1/9-31/12
  546 1955 Direktör A. Kristiansson
  547 1955 P & H
  548 1956 Ac-Ar
  549 1956 Au-Aö
  550 1956 B
  551 1956 C-D
  552 1956 E
  553 1956 F-G
  554 1956 H-J
  555 1956 K
  556 1956 L-M
  557 1956 N-R
  558 1956 Sa-St
  559 1956 St-Sv
  560 1956 Sv
  561 1956 Sv-Sö
  562 1956 T-U
  563 1956 V-Ö
  564 1956 HK-Alby
  565 1956 STAB
  566 1956 Norden 1/1-30/6
  567 1956 Norden 1/7-31/12
  568 1956 Norden Direktör G. Persson och ”X-son”?
  569 1956 P & H
  570 1956 ASEA
  571 1957 Ad-An
  572 1957 Ap-Ar
  573 1957 Ar-Ax
  574 1957 B-C
  575 1957 D-E
  576 1957 F-G
  577 1957 H
  578 1957 I-J
  579 1957 Ka-Ke
  580 1957 Kh-Kä
  581 1957 L-M
  582 1957 N-R
  583 1957 Sa-Sm
  584 1957 So-Sö
  585 1957 T-U
  586 1957 V-Ö
  587 1957 HK-Alby
  588 1957 STAB
  589 1957 Norden 1/1-30/4
  590 1957 Norden 1/5-31/8
  591 1957 Norden 1/9-31/12
  592 1957 Norden Direktör G. Persson
  593 1957 P & H
  594 1958 Ab-An
  595 1958 Ap-Au
  596 1958 Av-Ax
  597 1958 B-C
  598 1958 D-E
  599 1958 F-G
  600 1958 H
  601 1958 I-J
  602 1958 Ka-Kj
  603 1958 Kl-Kö
  604 1958 L-M
  605 1958 N-R
  606 1958 Sa-Sm
  607 1958 So-Sö
  608 1958 T-U
  609 1958 V-Ö
  610 1958 HK-Alby
  611 1958 STAB
  612 1958 Norden 1/1-30/6
  613 1958 Norden 1/7-31/12
  Direktör G. Persson 10/1-29/12
  614 1958 P & H
  615 1959 A-An
  616 1959 Ap-Au
  617 1959 Av-Aö
  618 1959 B-C
  619 1959 D-E
  620 1959 F-G
  621 1959 H-I
  622 1959 J-K
  623 1959 L-M
  624 1959 N-R
  625 1959 S
  626 1959 T-U
  627 1959 V-Ö
  628 1959 HK-Alby
  629 1959 STAB
  630 1959 Norden 1/1-30/6
  631 1959 Norden 1/7-31/12
  632 1959 P & H
  633 1960 Ab-An
  634 1960 Ap-As
  635 1960 Ask-Aö
  636 1960 B
  637 1960 C-D
  638 1960 E
  639 1960 F-G
  640 1960 H
  641 1960 I-Kg
  642 1960 Kh-Kö
  643 1960 L-M
  644 1960 N-R
  645 1960 Sa-Sp
  646 1960 St-Sö
  647 1960 T-U
  648 1960 V-Ö
  649 1960 HK-Alby
  650 1960 STAB
  651 1960 Norden 1/1-30/6
  652 1960 Norden 1/7-31/12
  653 1960 Norden Direktör G. Persson
  654 1960 P & H
  655 1960 Avesta Jernhandel
  656 1961 Ab-An
  657 1961 Ap-Aö
  658 1961 B
  659 1961 C-D
  660 1961 E
  661 1961 F
  662 1961 G
  663 1961 H
  664 1961 I-J
  665 1961 Ka-Ko
  666 1961 Kr-Kä
  667 1961 L
  668 1961 M
  669 1961 N-O
  670 1961 P-R
  671 1961 Sa-Sv
  672 1961 St-Sö
  673 1961 T-U
  674 1961 V
  675 1961 Y-Ö
  676 1961 HK-Alby
  677 1961 STAB
  678 1961 Norden 1/1-30/6
  679 1961 Norden 1/7-31/12
  Direktör G. Persson 5/1-17/12
  680 1961 P & H
  681 1961 ASEA
  682 1961 Avesta Jernhandel
  683 1962 Ab-An
  684 1962 Ap-Au
  685 1962 Av-B
  686 1962 C-D
  687 1962 E
  688 1962 F-G
  689 1962 H-J
  690 1962 K
  691 1962 L-M
  692 1962 N-R
  693 1962 Sa-Sp
  694 1962 St-Sö
  695 1962 T-U
  696 1962 V
  697 1962 Y-Ö
  HK-Alby
  698 1962 STAB
  699 1962 Norden
  700 1962 P & H
  ASEA
  701 1963 Ab-Av
  702 1963 Av-B
  703 1963 C-D
  704 1963 E
  705 1963 F-G
  706 1963 H-J
  707 1963 Ka-Kö
  708 1963 L-M
  709 1963 N-R
  710 1963 Sa-St
  711 1963 St
  712 1963 T-Ö
  713 1963 HK-Alby
  STAB
  714 1963 Norden
  715 1963 P & H
  ASEA
  716 1964 Ab-Ar
  717 1964 Ar-Aö
  718 1964 B-C
  719 1964 D-En
  720 1964 En-F
  721 1964 G-H
  722 1964 I-Kn
  723 1964 Ko-Kö
  724 1964 L-M
  725 1964 N-R
  726 1964 Sa-Sp
  727 1964 Sta-Sö
  728 1964 T-Ö
  729 1964 HK-Alby
  730 1964 STAB
  P & H
  731 1964 Norden
  732 1964 ASEA
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1911 Diverse handlingar rörande tiden före bildandet av Alby Nya Kloratfabriks AB
  2 1927 — 1939 Beskrivning över bolagets egendomar och anläggningar.
  3) 1934-års obligationslån
  4) Styrelsens besök i Månsbo 1939
  6) Diverse utredningar rörande pensioner SPP 1927, 1933
  7) Maskiner för plåtfattillverkning 1939
  8) Luftskydd 1934-1938
  3 1898 — 1943 9) Kraft- och arrendekontrakt med Svenska Aluminium Kompaniet 1933-1934
  10) Konto Industria 1939-1940
  11) Diverse utredningar angående magnesium 1932-1934
  12) Diverse korrespondens rörande ”Radocha” 1935
  13) Diverse korrespondens med Stockholms Enskilda Bank 1932,1937
  14) Potassium Chlorate Conyention 1937-1939
  15) Japanstatistik mm 1936-1939
  16) Framställning av Klorsyrat kali 1898-1906
  17) Doktor G. Angels undersökningar beträffande platinaelektroder mm 1942-1943
  18) Doktor G. Angels undersökningar av vätejonkoncentrationer 1930-1941
  19) Diverse utlåtanden om klorat 1906-1923
  4 1919 — 1940 20) Vadheim: Korrespondens angående klorat 1938-1939
  21) Klorat för Federal. Siktningsprov på I. G. – klorat 1931-1933
  22) Utbytesbestämningar vid kloratelektrolys (ingenjör E. Werner) 1931-1933
  23) Reklamation av klorat 1920-1939
  24) Undersökningar av klorat, siktprov och analysmetoder 1919-1920
  25) Eldsvåda i Vetlanda 1930 och i Agnes 1940
  26) Explosion på M/S Tricolor 1931 och i samband därmed ordnade av kloratskeppningen 1931
  27) Utredning och korresponden om Albit (Kloratsprängämne) 1933-1936
  28) Professor Roos utredning rörande sprängämne 1934
  5 1926 — 1942 29)Sprängämnesolyckor vid Dylta Bruk och Strå Kalkbruk 1935
  30) Reseberättelser: Ingenjör Sandbergs 1933, Direktör Lustigs och Ingenjör Carlssons 1935 angående klor-alkali
  31) Korrespondens kalkyler och utredningar angående klor-alkali 1935-1937
  32) Cl- och Soda Kartellerna 1935. Korrespondens mm med Ingenjör Kurt Dorph angående klor-alkali 1934-1935
  33) Klor-alkali: Beskrivning av seblona-soda, ammoniak.soda
  34) Klor-alkali: Metylcellulosa 1941-1942
  35) Klor-alkali: Korrespondens med firma J. O. Backmark 1935-1937
  36) Dir. undersökningar och utlåtanden om klorat 1926-1928
  6 1932 — 1943 37) Korrespondens beträffande kloratfabrikation i Indien 1940-1941
  38) Korrespondens beträffande kloratfabrikation i USA 1940-1941
  39) Korrespondens med International Match Corporation 1932-1933
  40-45) Diverse korrespondens med STAB (Direktör Norheim, Kristiansson) angående klorat mm 1932, 1937-1943
  7 1933 — 1953 Handlingar angående omändring av klorat-fabriken i Alby, till alkali-klor-produktion 1933-1936
  Anbud på byggandet av Månsbo Kloratfabrik samt kalkyler, ritningar, kloratkonventionen mm 1936-1942
  Entreprenadkontrakt rörande fosforfabriken i Månsbo 1953
  8 1926 — 1946 Handlingar rörande tillverkling av sprängämnen i laboratoriet 1926-1938
  Handlingar rörande Hydrolit-Pentyl samt Bofors eventuella tillverkning av ättikssyreanhydrid 1942-1944
  Handlingar rörande kiselkarbid 1942-1946
  9 1940 — 1946 Gustav Kolmodin: Forskning angående kloratmetodens behandling av skogsmarker mm 1940-1946
  Wejnarths förslag till anläggningen för Elektrokorund 1942-1944
  Handlingar rörande Streijfferts uppfinningar och patent 1942-1946
  10 1932 Diverse koncernuppgifter lämnade till Price Waterhouse & Co
  11 1920 — 1938 Avtalshandlingar
  12 1929 — 1947 Avtalshandlingar
  13 1912 — 1965 Anställningskontrakt för tjänstemän 1912-1923
  Olycksfallsanmälningar 1940-1947, 1958-1964
  Avlöningsstatistik 1940-1949, 1961-1965
  14 1926 — 1929 Ritningar till fosforfabrik i Spoleto
  15 1926 — 1929 Ritningar till fosforfabrik i Spoleto
  16 1926 — 1929 Ritningar till fosforfabrik i Spoleto
  17 1921 — 1951 Direktörernas efterlämnade handlingar
  18 1945 — 1965 Direktörernas efterlämnade handlingar
  19 1915 — 1969 Handlingar rörande krigskonjukturskatt 1915-1918
  Fotografier bland annat av fabriken i Månsbo 1919-1939
  Betygshandlingar 1926-1971
  Mellanhavanden med fosforfabrikanterna 1933
  Kraft- och arrendekontrakt mellan Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag och Svenska Aluminiumkompaniet 1933-1961
  Förteckning angående beläggning av gästrummen i kontorsbyggnaden 1939-1943
  Korrespondens med AB Glüchsmans Metallaffär rörande zinkaska och salmiakslagg 1943-1944
  Handlingar rörande framställning av tetramitrometan 1945
  Handlingar rörande Alrutz Advokatbyrå 1958, 1969
  20 1913 — 1967 Fullmakter 1913-1918
  Diverse handlingar rörande siktdukar och siktning 1924-1926, 1942-1946
  Handlingar rörandekloratemballage, transport till sjöss av farligt gods
  Protokoll över utförda prov på emballage mm 1926-1933
  Diverse fabrikmärken bland annat Alby Nya Kloratfabriksaktiebolags fabriksmärke 1932
  Inkomna årsredovisningar för Exportaktiebolaget Norden 1963-1967
 • Serie F 2: Handlingar om vattenkraften
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1953 Dalälvens Vattenregleringsföretag:
  Protokoll, års- och revisionsberättelser, ekonomiska sammanställningar mm
  2 1954 — 1960 Dalälvens Vattenregleringsföretag:
  Protokoll, års- och revisionsberättelser, ekonomiska sammanställningar mm
  3 1961 — 1968 Dalälvens Vattenregleringsföretag:
  Protokoll, års- och revisionsberättelser, ekonomiska sammanställningar mm
  4 1971 — 1973 Dalälvens Vattenregleringsföretag:
  Protokoll, års- och revisionsberättelser, ekonomiska sammanställningar mm
  5 1974 — 1977 Dalälvens Vattenregleringsföretag:
  Protokoll, års- och revisionsberättelser, ekonomiska sammanställningar mm
  6 1957 — 1965 Vattenregleringsföretagens Samarbetsorgan 1957, 1959, 1964-1965
  7 1967 Handlingar om Ljungaverks Kraftverk och Järnvägsforsen Kraftverk
  8 1967 Handlingar om Järnvägsforsen Kraftverk
  9 1967 — 1968 Handlingar om Järnvägsforsen Kraftverk
  10 1968 — 1969, 1972 Handlingar om Järnvägsforsen Kraftverk
  11 1929 — 1950 Avesta Storfors Byggnadskommitté:
  Avskrift av huvudbok 1929-1932
  Avesta Storfors dämning:
  Förslag till provisorisk dämning 1939
  Yttranden 1941
  Utredning rörande markskador, värderingslängd för markskador,
  höjning av dämningen 1946 och mål vid Österbyggdens Vattendomstol
  angående dämningshöjningen 1950
  12 1954 — 1959 Dom meddelad av Österbyggdens Vattendomstol rörande dämning och reglering av
  vattenframrinningen i Dalälven vid Avesta Kraftverk mm 1954
  Vattendomstolskonferens 1959
  13 1960 — 1963 Rapporter från Månsbo Kraftstation 1960-1961
  Österbygdens Vattendomstolshemställan till Kungliga Majestät angående Siljans reglering 1963
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1918
  2 1912 — 1928 Bokslutshandlingar
  3 1919 — 1924
  4 1925
  5 1925 — 1936 Bokslutshandlingar för koncernens samtliga bolag
  6 1926 — 1927
  7 1928 — 1929
  8 1929 — 1936 Bokslutshandlingar
  9 1931 — 1931
  10 1930 — 1952 Bokslutsjournal
  11 1932 — 1933
  12 1934 — 1935
  13 1936 — 1937
  14 1938 — 1939
  15 1940 — 1941
  16 1942 — 1943
  17 1944 — 1945
  18 1946 — 1947
  19 1948 — 1949
  20 1950 — 1951
  21 1952 — 1953
  22 1953 — 1954 Bokslutsjournal
  23 1954 — 1955
  24 1955
  25 1955
  26 1955
  27 1956
  28 1956
  29 1956
  30 1956
  31 1957 Klasserna 0, 1, 8-9
  32 1957 2-3
  33 1957 4-7
  34 1958 0, 1, 8-9
  35 1958 2-3
  36 1958 4-7
  37 1959 0
  38 1959 1, 8-9
  39 1959 2-3
  40 1959 4-5
  41 1959 6-7
  42 1960 0
  43 1960 1, 8-9
  44 1960 2-4
  45 1960 5-6
  46 1960 7
  47 1961 0
  48 1961 1, 8-9
  49 1961 2-4
  50 1961 5-6
  51 1961 7
  52 1962 0
  53 1962 1, 8-9
  54 1962 2-4
  55 1962 5-6
  56 1962 7
  57 1963 0
  58 1963 1, 8-9
  59 1963 2-4
  60 1963 5-6
  61 1963 7
  62 1964 0
  63 1964 1, 8-9
  64 1964 2-4
  65 1964 5-6
  66 1964 7
  67 1965 0, 1, 8-9
  68 1965 2-6
  69 1965 — 1966 1965; 7, 1966; 0-1
  70 1966 1, 8-9, 2-4
  71 1966 5-7
  72 1967 0-1, 8-9
  73 1967 2-5
  74 1967 — 1968 1967; 5-7, 1968; 0
  75 1968 1, 8-9, 2
  76 1968 3-5
  77 1968 — 1969 1968; 5-7, 1969; 0
  78 1969 1, 8-9, 2-3
  79 1969 3-6
  80 1969 — 1970 1969; 7, 1970; 0-1
  81 1970 1, 8-9, 2-3
  82 1970 3-6
  83 1970 7
  84 1972 0
  85 1972 1, 8-9
  86 1972 2-3
  87 1972 2-4
  88 1972 4, 6-7
  89 1972 5
  90 1972 5
  91 1972 — 1973 1972; 6-7, 1973; 0
  92 1973 0-1, 8-9
  93 1973 2-3
  94 1973 3-6
  95 1973 7
  96 1973, 1975 1973; 7, 1975; 0
  97 1975 0-1, 8
  98 1975 2-4
  99 1975 2-6
  100 1975 5-6
  101 1975 7
  102 1976 0
  103 1976 1, 8
  104 1976 2-4, 6
  105 1976 3, 5
  106 1976 5, 7
  107 1977 0
  108 1977 1, 8, 2
  109 1977 3-4
  110 1977 5-6
  111 1977 7
  112 1978 0
  113 1978 1, 8, 2
  114 1978 3, 5
  115 1978 3, 5, 4, 6
  116 1978 7
  117 1979 0
  118 1979 1, 8-9
  119 1979 2-3
  120 1979 3-5
  121 1979 5-6
  122 1979 7
 • Serie G 2: Kassabokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1916 Kassabok
  2 1917 — 1921 Kassabok
  3 1922 — 1923 Kassabok
  4 1924 Dagbok
  5 1925 Dagbok
  6 1926 Dagbok
  7 1926 Dagbok
  8 1927 Dagbok
  9 1928 Dagbok
  10 1929 Dagbok
  11 1930 Dagbok
  12 1931 Dagbok
  13 1932 Dagbok
  14 1933 Dagbok
  15 1934 Dagbok
  16 1935 Dagbok
  17 1936 Dagbok
  18 1937 Dagbok
  19 1938 Dagbok
  20 1939 Dagbok
  21 1940 Dagbok
  22 1941 Dagbok
  23 1942 Dagbok
  24 1943 Dagbok
  25 1944 Dagbok
  26 1945 Dagbok
  27 1946 Dagbok
  28 1947 Dagbok
  29 1948 Dagbok
  30 1949 Dagbok
  31 1950 Dagbok
  32 1951 Dagbok
  33 1952 Dagbok
  34 1953 Dagbok
  35 1954 Dagbok
  36 1955 Dagbok
  37 1956 Dagbok
  38 1957 — 1958 Dagbok
  39 1959 — 1962 Dagbok
  40 1963 — 1964 Dagbok
  41 1965 — 1966 Dagbok
  42 1967 — 1968 Dagbok
  43 1969 Dagbok
  44 1970 Dagbok
  45 1955 Journal
  46 1956 Journal
  47 1957 Journal
  48 1957 Journal
  49 1959 Journal
  50 1959 Journal
  51 1960 Journal
  52 1960 Journal
  53 1961 Journal
  54 1961 Journal
  55 1962 Journal
  56 1962 Journal
  57 1963 Journal
  58 1963 Journal
  59 1964 Journal
  60 1964 Journal
 • Serie G 3: Debet memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1924 — 1926
  2 1927
  3 1928 — 1929
  4 1930
  5 1931
  6 1932
  7 1933
  8 1934
  9 1935
  10 1936
  11 1937
  12 1938
  13 1939
  14 1940
  15 1941 — 1943
  16 1944
  17 1945
  18 1946
  19 1947
  20 1948
  21 1949
  22 1950
  23 1951
  24 1952
  25 1953
  26 1954
  27 1955
 • Serie G 4: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1939
  2 1955
  3 1956
  4 1957
  5 1958
  6 1959
  7 1960
  8 1961
  9 1962
  10 1963
  11 1964
  12 1965
  13 1966 Häri även AB Kemisk och Elektrokemisk Produktion (KEP)
  14 1967 Häri även KEP
  15 1968 Häri även Exportföretaget Norden
  16 1969 Häri även Norden
  17 1970 Häri även Norden, KEP
  18 1972 Häri även Norden
  19 1972 Maj-december
  20 1973 A-M samt koncernföretag
  21 1973 N-Ö
  22 1975 A-G
  23 1975 H-N
  24 1975 O-Ö
  25 1976 A-M
  26 1976 N-Ö
  27 1978 A-W
  28 1978 N-Ö
  29 1979 A-W
  30 1979 M-Ö
 • Serie G 5: Ingående fakturor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926
  2 1927 — 1929 Januari 1927 – maj 1929
  3 1929 — 1931 Maj 1929 – maj 1931
  4 1931 — 1933 Juni 1931 – februari 1933
  5 1933 — 1934 Februari 1933 – 1934
  6 1935 — 1936
  7 1937 — 1939 1937 – juli 1939
  8 1939 — 1943 Juli 1939 – september 1943
  9 1943 — 1946 Oktober 1943 – maj 1946
  10 1946 — 1947 Maj 1946 – september 1947
  11 1947 — 1949 September 1947 – mars 1949
  12 1949 — 1951 Mars 1949 – januari 1951
  13 1951 — 1953 Januari 1951 – april 1953
  14 1953 — 1955 April 1953 – maj 1955
  15 1957 — 1959 April 1957 – april 1959
  16 1960 — 1962 December 1960 – maj 1962
  17 1962 — 1963 Maj 1962 – november 1963
  18 1963 — 1965 December 1963 – maj 1965
  19 1965 — 1966 Juni 1965 – 1966
 • Serie G 6: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1923, 1951 Inventarium och journal 1912-1916, 1951
  Kopiebok för fakuror 1912-1919
  Journal 1917-1923
  Arkivförteckning från 1940-talet
  2 1925 — 1931 Lönekort 1925-1931
  Avräkningsbok 1926
  3 1927 — 1928 Lönekort
  4 1929 — 1930 Lönekort
  5 1930 — 1932 Lönekort
  6 1930 — 1950 Avskrivningsbok
  7 1932 — 1934 Lönekort
  8 1935 — 1936 Lönekort
  9 1937 — 1938 Lönekort
  10 1939 — 1941 Lönekort
  11 1940 — 1945 Diverse personers konto
  12 1942 — 1944 Lönekort
  13 1945 — 1946 Lönekort
  14 1947 — 1950 Lönekort
  15 1951 — 1953 Lönekort
  16 1963 — 1965 Debiteringsbok
  17 1965 — 1967 Debiteringsbok
  18 1967 — 1968 Debiteringsbok