ALMI Företagspartner Västernorrland AB | Årtal: 1994 — 2008

Arkivbildare: ALMI Företagspartner Västernorrland AB

Verksamhetsperiod: 1994 — 2008

Historik arkivbildare:

ALMI startade sin verksamhet 1 juli 1994 efter att riksdagen beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling. Beslutet innebar att de länsvisa utvecklingsfonderna skulle ersättas av regionala utvecklingsbolag som skulle ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Målet med verksamheten var att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Målet skulle uppnås genom att i regionen ge grundläggande information, strategisk rådgivning och finansiering till nya och existerande medelstora företag.

Innehållsförteckning: