Ångermanälvens tumningsförbund | Årtal: 1928 — 1931

Arkivbildare: Ångermanälvens tumningsförbund

Verksamhetsperiod: 1928 — 1931

Historik arkivbildare:

Ångermanälvens tumningsförbund bildades av sågtimmerköparna i Ådalen 1892 och var landets första virkesmätningsförening. 1892 samlades herrarna FH Versteegh, O Gavelius, ND Qvist, FG Johansson och NW Dahlberg till ett stiftande sammanträde i Härnösand för ”upprättande förslag till förändrade bestämmelser i afseende å inköp och intumning af sågtimmer i Ångermanelfvens ådalar”. Protokollet från detta sammanträde kom att fungera som föreningens stadgar de kommande åren. Vid föreningens grundande anslöt sig ca 60% av köparna medan det tog aningen längre tid att vinna säljarnas förtroende. Föreningen gjorde stor nytta för hela Ådalens trävarurörelse. Källa: Hedman Per (1992) Virkesmätning vid Ångermanälven 1892-1992 Sundsvall: Sundsvalls virkesmätningsförening ISBN 91-630-1342-8

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1931 Mapp
  Stadgar 1928
  Märkestablåer 1929-1931
  Uppgift å tummarepersonalen i Ångermanälvens tumningsförenings tjänst jämte distriktsindelning 1929-1931
  Styrelsens förslag till stadgeändringar u.å.
  Protokoll 1929
  Skrivelser 1928-1930
  Tumningsinstruktion och tjänstegöringsreglemente 1930