Ångermanlands Norra Lastbilägareförening | Årtal: 1953 — 1973

Arkivbildare: Ångermanlands Norra Lastbilägareförening

Verksamhetsperiod: 1953 — 1973

Historik arkivbildare:

Föreningen bildades den 14 november 1953 och medlemmarna utgjordes av åkeriägare i Örnsköldsviks kommun. Sammanslutningens mål hade till uppgift att främja en ändamålsenlig utveckling av den yrkesmässiga trafiken inom sitt verksamhetsområde bland annat genom att bistå medlemmar i tvistefrågor; att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden rörande åkeritrafik samt bearbeta och sammanföra statistiska uppgifter angående den yrkesmässiga lastbilstrafiken.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1969 Styrelseprotokoll med bilagor 1953-1969
  Årsmötesprotokoll med bilagor 1955-1969
  Medlemsmötesprotokoll 1957-1965
  Häri även stadgar 1953
  Inkomna skrivelser 1957-1968
 • Serie F 1: Yttranden över tillståndsanmärkningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1972
 • Serie G 1: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1973