Hantverksföreningen, Söndagsskoledirektionen | Årtal: 1847 — 1869

Arkivbildare: Hantverksföreningen, Söndagsskoledirektionen

Verksamhetsperiod: 1847 — 1869

Historik arkivbildare:

Någon gång 1847 inrättade Hantverkare Societeten en söndagsskola för hantverkslärlingar. Ändamålet var att lärlingarna skulle få undervisning varje söndag. Hantverkarmästarna fick betala en avgift för varje lärling som skickades till undervisningen. Verksamheten togs senare över av Hantverksföreningen. Den 23 maj 1869 hölls de sista sammanträdet med söndagsskoledirektionen.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1847 — 1869 Med kassabok 1847-1870
    Verifikat 1869
    Förslag till premium 1869