Bollsta Bruk -1847 | Årtal: 1737 — 1847

Arkivbildare: Bollsta Bruk -1847

Verksamhetsperiod: 1737 — 1847

Historik arkivbildare:

Bollsta Bruk Under 1680-talet fick Carl Larsson Sparre, landshövding i Västernorrlands län, samt innehavare av Graninge Bruk, idén att anlägga en masugn och en hammarsmedja vid Bollstaån. Sparre fick dock aldrig tillfälle att förverkliga de idéerna. År 1737 beviljade bergskollegium Johan Clason (Graninge Bruks ägare) och Jacob Polack (ägare till Holms säteri och Gålsjö bruk) tillstånd att uppföra en masugn vid Bollsta. Anledningen var att trygga tillförseln av tackjärn till stånghamrarna vid Graninge och Gålsjö. Den första masugnen byggdes upp 1738 av resterna från masugnen från Sollefteå bruk. Järnframställningen tog fart 1741 och malm fraktades hit, liksom till Graninge bruk, från Utö gruva i Stockholms skärgård, men också från Bondgruvan i Norberg. Varvsindustrin var vid denna tid redan i full gång. Hundra år senare, år 1841 köptes och moderniserades skeppsvarvet och hamnen i Bollsta av sjökapten Johan Nyberg (född i Nyland 1801, död i Bollstabruk 1875, sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Härnösand). Samma år, 1841, byggdes det då största fartyget i Svenska handelsflottan, Matilda Christina. Nyberg lät också bygga herrgården Johannisberg under denna tidsperiod. 1853 kompletterades järnbruket med en vattensåg med fyra ramar och en kantbänk. Redan 1860 efterträddes den av en ångsåg med fem ramar och två kantbänkar. År 1899 släcktes masugnen i Bollsta för gott. Bruket kom så småningom att tillhöra Graningeverkens AB. Huvudkontoret för bolaget flyttades under brukspatron Gavelius tid till Bollsta och Bollsta sågverk blev bolagets obestridliga centrum. Brukssamhällena var länge i stort sett självförsörjande vad gäller jordbruksprodukter, och Graningeverkens jordbruk i Bollstabruk var ett av de största i Norrland och höll igång till 1950. Rester av masugnsbyggnaden från 1886 och herrgårdsbyggnaden från 1816 (första gången uppförd 1738) finns idag kvar. Arbetarkasernerna, som fick namnet Kejsarstaden och uppfördes 1997-1894, finns även de kvar och klassas som en miljö av riksintresse. Bollsta sågverk ingår idag i SCA-koncernen. Mars 2015 Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1776 — 1837 Korrespondens 1776, 1784, 1801-1837
  Nr 38
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1759 — 1815 Handlingar angående fastigheter i Lästa och Blästa (Ytterlännäs) kontrakt och tvistemålshandlingar
  Nr 12
  2 1689 — 1858 Handlingar angående hemman i Dynäs by (Gudmundrå) köpebrev m.m. 1801-1816
  Handlingar angående hemman i Forsed (Ytterlännäs) Köpebrev m.m. 1689-1858
  Nr 14
  3 1731 — 1748 Handlingar angående anläggande av masugn vid Bollstaåns utlopp 1731-1739
  (delvis även om Utansjö) angående tvister mellan J. Pollack och J. Clason 1742
  Inspektoren Pihlwalls konkurs 1745-1748
  Cronoholmen vid Bollsta masugn 1734-1739
  Nr 15
  4 1737 — 1842 Handlingar angående Bollsta masugn 1737-1842
  Ansökan om glasbruksanläggningen i Ytterlännäs 1747-1750
  Tvisten mellan brukspatron Clason med flera mot kyrkoherden med flera i Ytterlännäs 1771-1785
  Nr 17
  5 1736 — 1887 Handlingar angående allmänningarna i Filitjern och Sjöbotten 1758-1848 (Ytterlännäs)
  Lövsjö med flera byar i Dals socken 1736-1887 och i Lamyran 1762-1865
  Nr 18
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1739 — 1740 Bruksbok
  2 1741 — 1742 Bruksbok
  3 1743 — 1752 Bruksbok
  4 1753 — 1754 Bruksbok
  5 1755 — 1756 Bruksbok
  6 1757 — 1759 Bruksbok
  7 1760 — 1761 Bruksbok
  8 1762 — 1764 Bruksbok
  9 1765 — 1766 Bruksbok
  10 1767 — 1768 Bruksbok
  11 1769 — 1771 Bruksbok
  12 1773 — 1775 Bruksbok
  13 1776 — 1778 Bruksbok
  14 1779 — 1781 Bruksbok 1779
  Journal 1781
  15 1782 — 1783 Journal
  16 1784 Journal
  17 1786 Avräkningsbok
  Huvudbok
  Journal
  18 1789 — 1790 Huvudbok 1789
  Avräkningsbok 1790
  Konceptbok 1790
  19 1792 — 1793 Avräkningsbok 1792
  Bruksbok 1793
  20 1794 Bruksbok
  21 1795 Bruksbok
  22 1797 Bruksbok
  23 1798 Bruksbok
  24 1799 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  25 1800 Avräkningsbok
  26 1801 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  27 1802 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  28 1803 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  29 1804 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  30 1805 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  31 1806 — 1807 Avräkningsbok
  32 1809 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  33 1810 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  34 1811 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  35 1812 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  Journal
  36 1813 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  Journal
  37 1814 — 1815 Kapitalbok
  Journal
  38 1816 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  Journal
  39 1817 — 1818 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  Journal
  40 1819 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  41 1820 — 1822 Journal 1820, 1822
  Kapitalbok 1821
  42 1824 — 1825 Avräkningsbok
  43 1825 Kapitalbok
  Journal
  44 1826 Kapitalbok
  Journal
  45 1827 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  46 1828 Avräkningsbok
  Kapitalbok
  47 1829 — 1830 Kapitalbok
  48 1830 Avräkningsbok
  Journal
  49 1831 Avräkningsbok
  Journal
  50 1831 — 1832 Kapital 1831
  Kapital och journal 1832
  51 1833 — 1834 Kapitalbok
  52 1835 Kapitalbok
  Journal
  Avräkningsbok
  53 1836 Kapitalbok
  Avräkningsbok
  54 1837 Journal
  Avräkningsbok
  55 1837 Kapitalbok
  56 1838 Kapitalbok
  Avräkningsbok
  57 1839 — 1842 Kapitalbok 1839
  Kassabok 1839-1842
  58 1840 Kapitalbok
  Journal
  59 1840 Avräkningsbok
  60 1841 — 1842 Memorial
  61 1841 Avräkningsbok
  62 1841 — 1842 Kapitalbok
  63 1842 Avräkningsbok
  64 1843 Kapitalbok
  Journal
  65 1843 Avräkningsbok
  66 1844 Kapitalbok
  Journal
  67 1844 Avräkningsbok
  68 1843 — 1845 Kassabok
  69 1845 Kapitalbok
  Journal
  70 1845 Avräkningsbok
  71 1846 Journal
  72 1846 — 1847 Kapitalbok 1846
  Journal 1847
  73 1766 — 1849 Likvidationsavräkningar Bollsta Masugn 1766-1813
  GraningeWerken Förlag 1837-1840
  74 1841 — 1850 Dagsverksbok för Angsta 1841
  Dagsverkskladd för Hågesta 1850
  Innehåller även diverse handlingar från samma tid om brukspatron Gavelius Angsta m.m.