Bollsta Bruk 1848-1872 | Årtal: 1847 — 1872

Arkivbildare: Bollsta Bruk 1848-1872

Verksamhetsperiod: 1847 — 1872

Historik arkivbildare:

Bollsta Bruk Under 1680-talet fick Carl Larsson Sparre, landshövding i Västernorrlands län, samt innehavare av Graninge Bruk, idén att anlägga en masugn och en hammarsmedja vid Bollstaån. Sparre fick dock aldrig tillfälle att förverkliga de idéerna. År 1737 beviljade bergskollegium Johan Clason (Graninge Bruks ägare) och Jacob Polack (ägare till Holms säteri och Gålsjö bruk) tillstånd att uppföra en masugn vid Bollsta. Anledningen var att trygga tillförseln av tackjärn till stånghamrarna vid Graninge och Gålsjö. Den första masugnen byggdes upp 1738 av resterna från masugnen från Sollefteå bruk. Järnframställningen tog fart 1741 och malm fraktades hit, liksom till Graninge bruk, från Utö gruva i Stockholms skärgård, men också från Bondgruvan i Norberg. Varvsindustrin var vid denna tid redan i full gång. Hundra år senare, år 1841 köptes och moderniserades skeppsvarvet och hamnen i Bollsta av sjökapten Johan Nyberg (född i Nyland 1801, död i Bollstabruk 1875, sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Härnösand). Samma år, 1841, byggdes det då största fartyget i Svenska handelsflottan, Matilda Christina. Nyberg lät också bygga herrgården Johannisberg under denna tidsperiod. 1853 kompletterades järnbruket med en vattensåg med fyra ramar och en kantbänk. Redan 1860 efterträddes den av en ångsåg med fem ramar och två kantbänkar. År 1899 släcktes masugnen i Bollsta för gott. Bruket kom så småningom att tillhöra Graningeverkens AB. Huvudkontoret för bolaget flyttades under brukspatron Gavelius tid till Bollsta och Bollsta sågverk blev bolagets obestridliga centrum. Brukssamhällena var länge i stort sett självförsörjande vad gäller jordbruksprodukter, och Graningeverkens jordbruk i Bollstabruk var ett av de största i Norrland och höll igång till 1950. Rester av masugnsbyggnaden från 1886 och herrgårdsbyggnaden från 1816 (första gången uppförd 1738) finns idag kvar. Arbetarkasernerna, som fick namnet Kejsarstaden och uppfördes 1997-1894, finns även de kvar och klassas som en miljö av riksintresse. Bollsta sågverk ingår idag i SCA-koncernen. Mars 2015 Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1817 — 1867 Handlingar angående bland annat fastigheter i Länsta och Blästa (Ytterlännäs) 1817-1867
  Utslag från Länsstyrelsen över ansökan om anläggande av Bollsta Vattensåg 1853, och Bollsta Ångsåg 1861
  Nr 13
  2 1820 — 1910 Diverse handlingar bland annat räkenskapsböcker för båtmansrotarna i Länsta och Blästa ca 1820-1860
  Tumningsbok för sågtimmer 1910
  Längre framställning om skogsskötsel u.å.
  Nr 13
  3 1864 — 1866 Tillverkning och skeppning vid Bollsta vatten- ovh ångsågar
  4 1853 — 1868 Rapporter över tackjärnstillverkningen 1853-1862
  Blåsningsrapporter 1862-1868
  Nr 11
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1849
  2 1850
  3 1851
  4 1852
  5 1853
  6 1854
  7 1855
  8 1856
  9 1857
  10 1858
  11 1859
  12 1860
  13 1861
  14 1862
  15 1863
  16 1864
  17 1865
  18 1866
  19 1867
  20 1868
  21 1869
  22 1870
  23 1871
  24 1872
 • Serie G 2: Afräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1848
  2 1849 — 1850
  3 1851
  4 1852
  5 1853
  6 1854
  7 1855
  8 1856
  9 1857
  10 1858
  11 1859
  12 1860
  13 1861
  14 1862
  15 1863
  16 1864
  17 1865
  18 1866
  19 1867
  20 1868
  21 1869
  22 1870
  23 1871
  24 1872
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848
  2 1849
  3 1850
  4 1851
  5 1852
  6 1853
  7 1854
  8 1855
  9 1856
  10 1857
  11 1858
  12 1859
  13 1860
  14 1861
  15 1862
  16 1863
  17 1864
  18 1865
  19 1866
  20 1867
  21 1868
  22 1869
  23 1870
  24 1871
  25 1872
 • Serie G 4: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1854
  2 1855
  3 1856
  4 1857
  5 1858
  6 1859
  7 1860
  8 1861
  9 1862
  10 1863
  11 1864
  12 1865
  13 1866
  14 1867
  15 1868
  16 1869
  17 1870
  18 1871
  19 1872
 • Serie G 5: Memorialer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1868
  2 1869
  3 1870
  4 1871
  5 1872
 • Serie G 6: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858
  2 1865
  3 1866
  4 1867
  5 1868
  6 1869
  7 1870
  8 1871
  9 1872 — 1873
 • Serie G 7: Inventarieförteckning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1884
 • Serie G 8: Facturaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1870
  2 1871
 • Serie G 9: Smidesböcker/rapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1856 — 1863 1856-1861
  1863
  Nr 10