Ekonomiska Klubben i Härnösand | Årtal: 1994 — 1998

Arkivbildare: Ekonomiska Klubben i Härnösand

Verksamhetsperiod: 1994 — 1998

Historik arkivbildare:

Ekonomiska Klubben i Härnösand hade sin första sammankomst den 29 november 1994. Vid denna sammankomst utsågs en arbetsgrupp med uppgift att föreslå former för en ekonomisk klubb i Härnösand och utarbeta stadgar för klubben. Arbetsgruppen bestod av Tommy Nilsson, Reinhold Nordin, Carina Strömberg och Anita Österholm. Enligt stadgarna skulle Ekonomiska Klubben vara ett forum för personer i Kommunen med intresse för ekonomiska frågor. Klubbens ändamål var att skapa ett nätverk för kontakt och utbyte av erfarenheter, bredda och fördjupa medlemmarnas insikt i ekonomiska frågor och att bidra med idéer som kunde ge en positiv utveckling i kommunen. Verksamheten bedrevs bland annat i form av lunchträffar med 30-minuters föredrag sista onsdagen varje månad, samt längre seminarier minst en gång varje höst och en gång varje vår. Om klubben haft någon verksamhet efter 1998 framgår inte av handlingarna. Handlingarna sträcker sig mellan 1994-1998. Historiken utredd av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1994 — 1998 Stadgar u.å.
  Valberedning 1996-1997
  Ekonomiska rapporter 1996-1997
  Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser 1995-1997
  Styrelseprotokoll 1995-1996
  Dagordningar 1996-1997
  Närvaro 1995-1998
  Medlemsförteckning 1995-1997
  Programverksamhet 1995-1998
  Brev och utskick till medlemmar 1994
  Anteckningar 1995-1996