Ekumeniska Kristna Seminaristföreningen (X-et) | Årtal: 1985 — 1988

Arkivbildare: Ekumeniska Kristna Seminaristföreningen (X-et)

Verksamhetsperiod: 1985 — 1988

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Diverse handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1985 — 1988 Verksamheten, ekonomi och deltagare