X-Gävleborgs läns Mäklarbyrå AB 1992-1999 | Årtal: 1992 — 1999

Arkivbildare: X-Gävleborgs läns Mäklarbyrå AB 1992-1999

Verksamhetsperiod: 1992 — 1999

Historik arkivbildare:

X-Gävleborgs läns Mäklarbyrå AB (org.nr 556449-0844) registrerades den 25 augusti 1992. Företaget ägnade sig åt fastighetsförmedling. Företaget såldes under 1999. Från november 1994 var bolaget ett dotterbolag till Gullskrinet AB. Gullskrinet AB ägde en tredjedel av Öjungen HB (org.nr. 916585-5868). Gullskrinet AB (org.nr. 556500-2184) registrerades den 16 december 1994. Kandela AB var de namn företaget skulle haft men som inte PRV godtog. För Gullskrinet AB finns här endast handlingar för verksamhetsåret 16 december 1994 – 31 december 1995. X-Gävleborgs läns Mäklarbyrå AB (org.nr. 556240-2668) var verksam fram till år 1992 då ombildning skedde till Brokvisten i Vik AB (org.nr. 556240-2668). Genom dessa ägarförhållanden och ombildningar så finns handlingar även i de andra bolagens arkiv.

Innehållsförteckning: