Fastighets AB Rigel | Årtal: 1942

Arkivbildare: Fastighets AB Rigel

Verksamhetsperiod: 1942

Historik arkivbildare:

Fastighetsaktiebolaget Rigel hade till uppgift att förvalta fastigheter, bland dessa kan nämnas Mierva 4 i Sundsvall som Hallström och Nisses, och senare Anders Nisses AB använde som logotyp i vissa trycksaker. År 1984 ombildades Fastighetsaktiebolaget Rigel till Nisses Renthal AB.

Innehållsförteckning:

  • Serie D 1: Aktieböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1942 Mapp
    Aktiebok, bolagsstämmoprotokoll 1978
    Årsredovisning för 1977