Fastighets AB Silvia | Årtal: 1966 — 1972

Arkivbildare: Fastighets AB Silvia

Verksamhetsperiod: 1966 — 1972

Historik arkivbildare:

Fastighets AB Silvia bildades som en fortsättning på de uppköpta Aktiebolaget Hotell Silvia AB, Fastighets AB Silvia bildades 15 juni 1966 och ombildades 15 juni 1972 till Ferrobyggnader AB. Företagets huvudsakliga uppgift var att bedriva hotellverksamhet i hotellet Silvia. Företaget hade sitt säte i Sundsvall.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1966 — 1972 Mapp
    Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll 1967-1972
    Registreringshandlingar, årsredovisningar, balansräkningar samt revisionsberättelser 1966-1971