Härnösands Grafit AB (Hagraf) | Årtal: 1966 — 1992

Arkivbildare: Härnösands Grafit AB (Hagraf)

Verksamhetsperiod: 1966 — 1992

Historik arkivbildare:

Härnösands Grafit/Great Lakes Carbon En amerikansk affärsman vid namn George Skakel (1892-1955), född i Chicago av Holländska föräldrar, kom på idén att köpa billig koks från kolbolagen och grundade 1919, tillsammans med två kompanjoner och med hjälp av 1000 dollar, The Great Lakes Coal & Coke Company. Företaget förädlade koks till aluminiumproduktionen och 1929 hade Skakel blivit multimiljonär på sin affärsidé. Företaget växte och utvecklades till The Great Lakes Carbon Corporation (GLC), ett av de då största privata företagen i USA. Skakel och hans fru dog i en flygkrasch nära Union City i Oklahoma 1955. Georges dotter, Ethel, gifte sig f.ö. med Robert F. Kennedy 1950, med John F Kennedy som best man och 2000 bröllopsgäster. I slutet på 1960-talet byggdes en GLC-fabrik för tillverkning av grafitelektroder i Härnösand. 1969 togs fabriken i bruk och Härnösands hamn fick ett stort uppsving, eftersom GLC mestadels fraktade sina råvaror och produkter med båt. 1975 gick GLC-fabriken i Härnösand i konkurs och produktionen övertogs av Härnösands Grafit AB (Hagraf), vilka ägdes till 50 procent av SIGRI GmbH (Tyskland) och till 45 % av Graningeverken AB. Fabriken lades ner av miljöskäl 1991.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1990 Styrelseprotokoll nr. 9-24 år 1977-1990
  Bolagstämmoprotokoll år 1977-1990
  Bolagsordning
  Årsredovisningar år 1977-1989
  Registreringsbevis
  Revisionsansvarig år 1983
  Styrelseprotokoll nr. 25-35 år 1986-1990
  Bolagsstämmoprotokoll år 1986-1990
  Bolagsordning
  Årsredovisningar 1985-1990
  Registreringsbevis
  Diverse korrespondens
  Registreringsbevis GVAB
  Revisionsansvarig
  Styrelseprotokoll nr. 1-14 år 1975-1980
  Bolagsstämmoprotokoll nr. 1-5 år 1975-1980
  2 1981 — 1985 Årsredovisningar år 1981-1985
  Bolagsstämmoprotokoll nr. 6-10 år 1981-1985
  Styrelseprotokoll nr. 15-24 år 1981-1985
  Underlag till styrelsemöte år 1984
  Underlag till styrelsemöte år 1985
  3 1986 — 1988 Underlag till styrelsemöte år 1986-1988
  4 1986 — 1990 Underlag till styrelsemöte år 1989-1990
  Samarbetsrådet år 1986-1987
  5 1979 — 1990 Samarbetsrådet år 1988-1990
  Tyska protokoll Sigri 1 år 1979-1982
  6 1982 — 1985 Tyska protokoll Sigri 2
 • Serie D 1: Ritningsförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1988 Ritningsförteckning år 1978-1981
  Företagsinformation 1988
  2 u.å. Byggnad Nr 1
  Bunker C och oljesystem
  Byggnad Nr 2-4
  Mill och mix extrud.- kyln.
  Byggnad Nr 5-7
  Vatten och avlopp fabriksområdet i Helh rälssystem
  Byggnad Nr 11-12
  Sandsystem
  Råbränningssektionen
  Byggnad Nr 14-15
  Beckimpregnering (år 1976)
  Ringugn Nr 1
  3 u.å. Byggnad Nr 21-22
  Råmaterial för grafiteringsavdelningen
  Kontrollrum för 130 kv-ställverk
  Byggnad Nr 31-35, 36
  Grafitlager
  Avsyningsavdelningen
  Bearbetning
  Skeppning
  Oljeimpregnering
  Byggnad Nr 41-43
  Garage
  Verkstad
  Förråd
  Byggnad Nr 44-45
  Lunchrum
  Laboratorium
  Byggnad Nr 46
  Pannrum
  Byggnad Nr 51-52
  Kontor
  Omklädningsrum
  Löpande ritningsnummerförteckning från Nr 6597
  Ritningsförteckning
  Planering
  Övrigt
  4 u.å. Ritningsnummer 1-3499
  5 u.å. Ritningsnummer 3500-6999
  6 u.å. Ritningsnummer 7000-
  Allmän information om hantering av hel och halvfabrikatproduktionen vid HAGRAF
  7? u.å. ”Plåtlåda” Oförtecknat
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1990 VD:s korrespondens SIGRI 1986-1990
  Konfidentiell korrespondens 1974-1975
  VD:s korrespondens 1986-1990 (ej SIGRI)
  2 1977 — 1989 Lennart Wikströms korrespondens 1989-
  Sune Lockner korrespondens
  Patent och registreringsverket 1977-
  3 1970 — 1988 Kemikontoret meddelanden 1988
  GLC – US korrespondens 1970
 • Serie F 1: Personalakter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 A – R, An
  2 An – Bergl.
  3 Bergm. – Bos.
  4 Bou. – Börlin
  5 Börlin – Edström
  6 Edvardsson
  7 Er. – Fe.
  8 Fl. – Fre.
  9 Fri. – Gra.
  10 Gre. – Hav.
  11 Hagblom – Hen.
  12 Her. – Hägglund C
  13 Hägglund V – Jansson A
  14 Jansson N – Jonsson K
  15 Jonsson K Å – Karlsson E
  16 Karlsson K – Kö.
  17 La. – Lind
  18 Lindberg – Lundgren E
  19 Lund. K – Mela.
  20 Melin – Nilsson B
  21 Nilsson E – Nit.
  22 Nolén
  23 Norb. – No?
  24 Nord. – Nyb.
  25 Nyk. – Olo.
  26 Ols. – Par.
  27 Per. – Roova
  28 Rover – Sjödin C
  29 Sjödin G – Strad.
  30 Stran. – Svensson
  31 Svensson – Th.
  32 Tj. – Wae.
  33 Wag. – Westling
  34 Westling S. – Wikström
  35 Wikström J. – Åström
  36 Öb. – Östlund
  37 Östling – Öström
  38 A – Berg
  39 Bern. – Daf.
  40 Dak. – Gi.
  41 Gu. – Johansson B
  42 Johansson G – Lar.
  43 Lau. – Ni.
  44 No. – Ri.
  45 Ro – Staf.
  46 Star. – Wed.
  47 Werner
  48 A – Mar.
  49 Mat. – Östlund
  50 1990 Arbetsgivarintyg
  Betyg vid nedläggning
  Intyg/diplom
  Fackligt
  Diverse personalkort
  51 Övriga personalhandlingar
  Kladdhäften
 • Serie F 2: Övriga personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1984 — 1985 Kontrolluppgifter
  2 1986 — 1988 Kontrolluppgifter
  3 1976 Kontrolluppgifter
  Ansökningar till trygghetsråd och trygghetsfond
  Tilldelning av villatomter 1976
  4 1976 — 1991 Gruppförsäkring Januari år 1976 – oktober år 1983, och november år 1983 – 1991
  5 1983 — 1984 Gruppförsäkring
  AGS-TFA anmälningar 1983-1984
  6 1985 — 1986 AGS-TFA anmälningar
  7 1987 — 1988 AGS-TFA anmälningar
  8 1989 — 1990 AGS-TFA anmälningar
  AMF Arbetsmarknadsförsäkring
  9 1976 — 1988 SPP Svenska Personal Pensionskassa
  10 1977 — 1991 FGP Försäkringsbolaget Pensions Garanti
  11 1978 — 1983 Skatt 1979-1983
  AMF Arbets Marknads Försäkring
  ATP Allmän Tjänste Pension
 • Serie F 3: Avtal/Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1988 Avtal med bilagor mellan GLCC, Holger Andreasen AB och Härnösands Hamnstyrelse
  Beslut om lokaliseringslän och bidrag
  Detaljerat register medföljer i volymen år 1967-1970
  Serviceavtal med:
  ABB/ASEA
  Ericsson
  ETAB (El och Thermokonsult AB)
  Flintab
  Siemens
  IBM
  Kone AB
  Nordfrej
  m. fl.
  Kraftkontrakt med Graningeverken AB
  Hyresavtal med Rank Xerox
  Leasingavtal med Volvo år 1983-1988
  2 1975 — 1988 Kreditavtal år 1987-1988
  Övriga avtal år 1980-1981
  Kontrakt med SIGRI, GVAB, SIEMENS år 1975-1979
  Kopior av kontrakt av transporter, hamnanläggningar, tulldirektionen år 1975-1988
  Avtal GLCC, GVAB, GLCS inklusive tilläggsavtal och borgensförbindelse
  Försäljningsavtal och agentavtal GLCC-GLCS, varumärkesavtal
  Kraftavtal GLCS-GVAB år 1967-1969
  3 1968 — 1988 Diverse avtal och kontrakt, inklusive:
  Hugin Sweda AB
  Televerket
  Nordbanken Finans
  Nevi Finans
  SAF – Inträdesansökan
  Union
  Vatten mål 1 och 3
  Härnösands kommun, vattenfrågor m.m.
  år 1968-1988
  Hamnstyrelsen
  Oljelagring bergrum
  Borgensprovision
  Delägarelån
  Avtal ??? GVAB
  Försäkringsavtal
  Avtal GVAB – SIEMENS – SIGRI
  Sekretessavtal
  Know How avtal SIGRI, m.m.
  år 1968-1987
  4 1977 — 1989 Industriverket
  IBM
  ASEA
  SSAB
  Securitas
  Polisen
  Tulldirektionen
  m.m.
  5 u.å. Byggnadslovshandlingar med ritningar
 • Serie F 4: Miljökontroll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1989 Tillstånd för grafittillverkning 1986-1987
  Rapporter från SNV 1989
  2 1987 — 1988 Tillstånd för grafittillverkning
  3 1986 — 1990 Tillstånd för grafittillverkning 1987
  Tillstånd för grafittillverkning 1986-1990
  4 1971 — 1990 Emission till luftmätningar 1971-1988
  Kontrollprogram månadsrapport 1989-
  5 1975 — 1988 Yttre miljö, kvartalsmöten, Kontrollprogram 1975-1982
  6 1982 — 1989 Kontrollprogram halvår 1982-1988
  Kontrollprogram 1989
  7 1968 — 1990 Kontrollprogram månad 1982-1988
  Kontrollprogram 1989 (halvår/helår/kvartal) angående kontrollprogram från SNV 1989
  Miljörapport enligt kontrollprogram 4:e kvartalet 1990
  Fax angående uppförande av industribyggnad för tillverkning av grafitelektroder 1968
 • Serie F 5: Rapporter GLC
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1969
  2 1968 — 1969
  3 1968 — 1970
  4 1970 — 1988 Om Union Carbide 1983-1988
  5 1975 Konkurs GLC
  6 1969 — 1975 Patent och registreringsbevis
 • Serie F 6: Produktion/Företagsinformation
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1973 — 1989 Överstyrelsen för civil beredskap 1973-1989
  Förändringar produktion 1975-1981
  Beskrivning och värdering av lokaler
  2 Produktsbeskrivning (engelska) ”Extrusion”
  Grafittillverkning
  3 1970 — 1985 Handlingar rörande hamnen
  4 1966 — 1989 Handlingar rörande hamnen
  5 1969 — 1990 Datakort
  Interna transporter (11)
  Extruderingen (13)
  Majac
  6 1969 — 1989 Datakort
  Råbränningen (15)
  Grafiten (16)
  Packningsanläggningen (16)
  Beckimpregmeringen (17)
  7 1969 — 1988 Datakort
  Bearbetningen (18)
  Säckningen (24)
  Skeppningen (25)
  Ringugn (27)
  Ombakningsugnen (28)
  Underhållsavdelningen (31)
  Produktkontrollen (42)
  8 1969 — 1987 Datakort
  Hamnen (95)
  Gemensam utrustning (96)
  Stoftavskiljare
  Diverse övriga kort
 • Serie F 7: Nedläggning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1990 — 1991 Anbud och offerter
  Fysiskt försvinnande
  Rivning och sanering
  2 1990 — 1992 Nedläggningsplan 1990
  Info från SAKAB
  Provtagning av tjära i RU-kanaler
  Projekt -1992
  Ny bearbetningslinje
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1973 — 1981 Årsredovisning GLC 1967-1973
  Bokslut Hagraf 1981
  2 1982 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  3 1983 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  4 1983 — 1984 Bokslut 1983-1984
  Tryckt årsredovisning 1984
  5 1984 — 1985 Bokslut 1984-1985
  Tryckt årsredovisning 1985
  6 1985 Bokslut
  7 1986 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  8 1987 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  9 1987 Bokslut
  10 1988 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  11 1989 Bokslut
  Tryckt årsredovisning
  12 1990 Bokslut