Grimle kvarn & såg | Årtal: 1918 — 1964

Arkivbildare: Grimle kvarn & såg

Verksamhetsperiod: 1918 — 1964

Historik arkivbildare:

Arkivet donerades till Näringslivsarkiv i Norrland-NIN den 3 maj 2001 av Ingegerd Larsson, Härnösand. Ingegerd blev Sveriges och Nordens första kvinnliga kvarnmästare 1949. Hennes föräldrar, Werner (född 25 juli 1896) och Signe (född 4 november 1897) Forsman drev Grimle kvarn från 1926 till 1960-talet. Det mesta av bokföringen har Ingegerd gjort. Föräldrarna drev 1923-1926 Kvarnvikens kvarn utanför Stockholm, som idag står på ett naturreservat och drivs för att visa hur en gammal kvarn fungerar. Grimle kvarn & såg låg i Morgongåva i Västmanland, och arkivhandlingarna som finns bevarade sträcker sig mellan 1918-1964.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar rörande inköp, försäljning, malning och lagring av säd
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1955 Kvarnböcker 1927-1955 (den första boken innehåller en skiss över provisorisk kvarn), malböcker 1951-1952
  2 1937 — 1963 Maljournaler 1955-1963, försäljning av säd 1937-1940
  3 1928 — 1964 Malning/rensning (innehåller även dagsverkelistor från 1928)
  4 1938 — 1963 Anteckningar över inköpt spannmål 1939-1942
  Dagböcker över inköp och försäljning av säd 1942-1963
  Lager av spannmål samt försäljning av mjöl, kli mm 1940-1961
  Böcker över löneförmalning 1938-1951
  5 1940 — 1962 Försäljning av mjöl 1940-1942
  Försäljning av bröd 1940-1948
  Torkning av säd 1941-1962
  6 1935 — 1964 Redovisning av säd 1935-1964
  Prislistor egna och andras 1962-1963
 • Serie F 2: Kvarnen
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1961 Byggnad av kvarnen 1943-1949
  ”teknik” 1943-1954
  Deklarationer och kontrolluppgifter 1923-1961
 • Serie F 3: Brev och diverse
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1963 Även historik skriven 1963
  2 1940 — 1948 ”kriget”
  3 1940 — 1947 ”kriget”
 • Serie G 1: Inventarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1961
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932
  2 1944 — 1964
 • Serie G 3: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1933
  2 1942 — 1952
  3 1938 — 1963
 • Serie G 4: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1961
  2 1952 — 1955
 • Serie G 5: Kvittenser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1964
  2 1939 — 1964
  3 1940 — 1964
  4 1952 — 1964
 • Serie G 6: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1946
  2 1946 — 1949
  3 1950 — 1952
  4 1953 — 1955
  5 1956 — 1958
  6 1959 — 1960
  7 1961 — 1963
 • Serie G 7: Leveranskvitton och handlingar rörande leveranser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1948 Svenska spannmålsaktiebolaget
  Dicka Bageriaktiebolaget
  Aktiebolaget Upsala Valskvarn
 • Serie G 8: Kontoutdrag
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1963