Hallström och Nisses, Byggnads AB | Årtal: 1944 — 1984

Arkivbildare: Hallström och Nisses, Byggnads AB

Verksamhetsperiod: 1944 — 1984

Historik arkivbildare:

Hallström och Nisses, Byggnads AB bildades 1944 av de tidigare Hallström och Nisses, Byggnadsbolaget. De verkade under detta namn fram till 1974 då man omstrukturerade till Anders Nisses AB, och byggverksamheten övergick till ett bolag som fick namnet Hallström och Nisses, Bygg AB där ett flertal byggande dotterbolag ingick.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1973 Bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1971
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1973 Tal vid taklagsfester, invigningar och middagar 1960-1968
  Japanresan 1963
  Anders Nisses avgång från styrelsen 1971
  Anders Nisses begravning 1973
  2 1960 — 1964 Mikrofilmade handlingar bland annat korrespondens, order, mätningslistor och lönelistor om främst byggena Kv Prinsessan i Huddinge, Bergviksområdet i Södertälje, Skogås i Huddinge samt några mindre byggen i Mälardalen, se bifogad volymförteckning.
  I volymerna finns även negativ till fotografier från byggena (ej placerbara, dock försedda med datum).
  3 Brochyrer från Byggnads AB Hallström och Nisses och deras dotterbolag, utan år
  Anbud för tiden 1944-1948 finns i byggnadsbolaget Hallström och Nisses
  4 1949 — 1959 Anbudsbok
  5 1959 — 1971 Anbudsbok
  6 1971 — 1977 Anbudsbok
  7 1977 — 1984 Anbudsbok
  8 1948 — 1959 Orderbok
  9 1960 — 1976 Orderbok
  10 1973 Anbudsbilagor Erik-Larsberget
  11 1957 — 1972 Anbudshandlingar Norrberget, Söderhamn 1972
  Handlingar om byggnation vid Nacksta, Selånger 1957-1966
  12 1974 — 1977 Handlingar från Falsterbohus 3, Vellinge
  13 1974 — 1977 Handlingar från Falsterbohus 3, Vellinge
  14 1955 — 1974 Förteckningar/register samt brev till vilka jubileumsskriften ”Bygga i ny tid” utdelats 1955-1961
  Planerings/processplaner, jakt på spill- och kostnadsläckor, teckniskt meddelande 1972-1974
  15 1974 — 1977 Byggnation av bostäder i Sörviksområdet, samt Brf Sörvik
 • Serie F 2: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Förteckningar
  2 1-50
  3 51-98
  4 99-148
  5 149-234 planritning 7103-9
  Rulle 161, 185, 186, 198-224
  6 Kort 2217-1 — 9752-13
  7 Kort 9752-20 — 10268-31
  8 Kort 10268-32 — 11176-2
  9 11176-3 — 11930-2Asea och inkomna ritningar och fotografier
 • Serie F 3: Pressklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1947
  2 1945 — 1947
  3 1947 — 1951
  4 1951 — 1954
  5 1951 — 1959
  6 1954 — 1958 September 1954-1958
  7 1954 — 1973 1954-1955, 1971-1972, 1972-1973
  8 1960 — 1961
  9 1960 — 1963 December 1960, april 1963
  10 1963 — 1965 1963, 1965
  11 1963 — 1964
  12 1964
  13 1964 — 1969
  14 1962 — 1972
  15 1961 — 1979
  16 1966 — 1967
  17 1967 — 1976
  18 1968
  19 1968 — 1969
  20 1970 — 1975 1970, 1974-1975
  21 1964 — 1973 Film från Sveriges Radio 1964 och pressklipp 1973
 • Serie F 4: Kartor och ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 Skyddsanordningar av byggnadshissar
  2 1934 Värmegalt
  3 1946 Ritning på listverk
  Ritning på cykelkrok
  4 1950 — 1958 Förstöringsanordningar för broar
  5 Ritning mätglas för humusprov
  6 1956 Kvarteret Rätt Nr 1, Sundsvall
  7 Cisternfundament för tvåkomponeringslim
  8 1969 Ritning kvarteret Fryshuset
  9 Ritning kombinerad Verkstad – Lagerlokal
  Ritning ventilation av trätak ANA Motor Sundsvall
  10 1934 Kvarteret Jullen Tomt nr 5, Sundsvall
  11 Ritning kvarteret Norrliden, Hus B
  12 1934 Ritning skarv och träpåle
  Ritningsförslag till spak av träbalkar vid hängsteg
  13 1963 — 1964 Ritning kvarteret Pionen nr 3 Bollnäs ålderdomshem
  14 1968 Ritning Botkyrkaprojektet
  15 1974 Ritning kedjehus kvarnbackarna, Bollnäs
  16 1962 Centralskola Arbrå
  17 1958 Ritning kvarteret hälsingbaneret nr 6, Bollnäs
  18 1968 Ritning idrottshall
  19 1972 Ritning Laxbäcken 1:9 och Stadsäga 52 B
  20 1946 Bjälksform och siporexkärra
  21 1949 — 1950 Planhiss och snöräcken
  22 1952 Ritning snöräcken och broräcke
  23 1941 — 1942 Ritning mudderskopa och förställningar till rambroar i stående form
  24 1932 Ritningsförslag till utökning av kontoret
  Ritning ändring av skärmvägg (Antas röra Hallström & Nisses egna lokaler)
  25 1946 — 1953 Ritning måttsättning av arm
  Ritning skarvhylsor för bultar i form
  26 1953 Ritning skylt
  Ritning transprtabel manskapsbod för 12 personer
  27 1955 Ritning nockräcke för tegeltak och plåttak
  28 1955 Ritning bjälklag i bostadshus
  Ritning skarvning
  29 Ritning tvärfogar i betongläggning å broar
  Ritning fyllning av fogar i betongbeläggning
  30 1936 Ritningsförslag till kantdetaljer vid betongbeläggning vi broar
  Ritning ställning för betongbjälklag
  31 1933 Ritning verkmästarbod
  Ritning förvaringstub
  32 1930 Ritning materialskjul
  Ritning skåp av furu
  33 1934 — 1936 Ritning pålsko för träpålar
  Ritning pålsko för betongpålar
  34 1937 Ritning hylla
  Ritning ribba för ritningar
  35 Ritning pall i Hallström & Nisses arkiv
  Ritning verktygsskåp
  36 1934 Ritning kurvor för bestämning av fuktigheten hos sand
  Ritning för ställningar till rambroar
  37 1968 Ritning kedjehus, friliggande småhus, Sundsvall
  38 1940 Byggnadshiss: Spärranordning för materialhiss
  39 1949 Nockräcken
  Takbryggor
  40 1951 — 1953 Lister, rälsbrygga & spånt
  41 1952 Kopplande utgående fönster
  Kopplade inåtgående fönster
  42 1960 Låda för bildväxlare
  Bord med glasskiva
  43 1970 Skiss bockningsfigurer
  Ritning utfackningsvägg i plåt
  44 1946 Öppenspis i vardagsrum
  Ändring av toalett
  45 1932 — 1933 Ritning momenter och ritning skrivbord
  46 1934 — 1935 Cementinjektor
  2 stycken bodar
  47 1935 Hatthylla och elementgaller
  Störtrör med tratt
  48 1934 Cementbod
  Materialskjul å nedre förrådet
  50 1936 — 1961 Förslag till golv, vägg och tak i träkonstruktion
  Rullar till pålkran
  51 1954 — 1956 Förvaringsskåp
  Firmaskylt och platskontor
  52 1937 Hejarborr
  Transportanordningar för betongpålar
  53 1959 Stolpar med beslag för uppsättning av firmaskylt
  Element, monteringsfärdiga
  54 1960 Platskontor typ 2
  Förslag till uppsättning av firmaskylt på Hindén alternativ 2
  55 1959 — 1961 Förslag till vibr. isolering centrifug
  Ytavlopp
  56 1935 Typhållare
  Låda för förvaring av tryckerilådor och tillbehör
  57 1934 — 1935 Brokonstruktioner ur teknisk-ekonomisk synpungt
  Spåntkranshejdare med viktsatser
  58 1935 Dokumentskåp i arkivet
  Bockningsmaskin
  59 1933 Överbågsöppnaren Simplex
  Ritningsskåp
  60 1960 — 1962 Körbaneräcke
  Spjälräcke
  61 1935 — 1936 Pendeltåg
  Pålkapningssåg
  62 Förlagsidéer
  63 Pålkran typ ”Swede PKN/6”
  Sopnedkast typ ”S”
  64 1932 Krage för styrning av pålar
  Kortfackskåp för fördelningsskåp
  65 1934 Armeringsgaffel
  Abrakran
  66 1933 — 1934 Rum för telefonväxel
  Bord
  67 1933 Bokhylla
  Skåp
  68 1932 1100 Kg hejare för dubbel lina och med extra påläggsdel på 300 Kg
  69 1932 — 1935 Pålkransdetaljer
  Pålkran Nr 2
  70 1931 Förråd
  Kopieringsrum
  71 1932 Sondborr med tillbehör
  Bygelbockningsmaskin
  72 1931 — 1932 Järnstomme till hisskorg
  Monteringskran
  73 1935 Pålkran
  74 1941 — 1946 Pålsko
  Plåthylla för skarvning av pålar
  75 1961 — 1963 Förslag till murarställning
  Förslag till disposition av förrådstomt
  76 1960 Uppsättning av skylt och fotografier
  Inklädning av karta
  77 1972 Atriahus, fasad och plan
  78 1933 Kalkbad med uppfartsbrygga
  Detaljer av infällning och avrundning vinkeljärn
  79 1963 Betongfundament för almiak personhiss med rörställning typ PR
  Löscementanläggning, mätning av betongens temperatur
  80 1967 — 1968 Skisser, utvecklingshus/67
  81 1970 Villa perup
  82 1945 — 1957 Balkongräcke
  Balkongräcken med beklädnad av korrigerad plåt, furupanel
  83 1957 — 1962 Ritningsskåp
  Placering av firmaskylt
  84 1958 Bro över Kramforsån, Lunde-Dal Västernorrland
  85 Stoppslagningsdiagram för träpålar m.m. 7″ i Torp
  Bro över Leån, Gävleborg
  86 1968 Skiss typhus BS 4 R o K
  87 1971 Typhus 1½ planritning samt förteckning
  88 1961 Massakaj, Karskär, Korsnäs AB Gävle, anbudsritning
  89 1968 Kv. Prinsen och Lübeck hus A-C, Gävle
  90 1972 — 1974 Kv. Skolstuvan tomt nr 3
  Affärshus, Gävle
  91 1933 — 1958 Kv. Infama om- och tillbyggnad av egendomen nr 3 och Nr 4
  92 1962 Kuttern, Gävle Hus 1-3 b
  93 1957 Thulehuset, Gävle
  94 Kv. Tvingen Nr 1, Gävle
  95 1969 — 1970 Kv. Hammarsmeden, Gävle
  Ritningsförteckning
  96 1974 Kv. Lokföraren
  Förslag till lagerbyggnad, Gävle
  97 1958 Nätstation, Gävle
  98 1974 Produktionshall
  Norrljus AB, Delsbo
  99 Kv. Bäckenskogen, Gävle
  100 Kv. Slipstenen
  Hus A-B, Gävle
  101 1961 Valsverkstad i Forsbacka, Gävle
  102 1970 Tillbyggnad STG.3360
  m.fl. Esso motorhotell
  103 1966 Kv. Pedagogen, Gävle
  104 Sommarstuga
 • Serie F 5: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1981 Foto, negativ, diabilder vissa delar tillhör 1978 års redovisning
  Rönnskär hyttstuga, Skellefteå Brännahemmet, Umeå, Sundsvall, kv. Nanna, kv Asken postterminal 781723 Malmö Fosie Engelbrektsboden lager. Arlöv Nordsjö AB lager, Malmö kv. Boplatsen satt-Elecktronicks, Hudiksvall Sörforsa flerfamiljshus, Östersund Orrviken kv. Tårtan, Hudiksvall Hiab foco Matfors vårdcentral, Sundsvall Granloholm, Ljusdals trä
  2 u.å. 6*6 Negativ
  Nr 2698
  Hammarforsens kraftstation utbyggnad 2
  Nr 4565
  Dellensjöarnas reglering
  Nr 4978
  K-Verkstad K.M.V.AB
  Nr 4982
  Ljusne Kraftverk
  Nr 5150
  Höjning av fabriksgolv AB Volvo Göteborg
  Nr 5169
  Hamnmagasin Rönnskär
  Nr 5175
  Sandvikens vattenledningsverk
  Nr 5215
  Laboratorium Ljungaverk
  Nr 5265
  Vattentorn Södertälje
  Nr 5278
  Tryckstegrings och kloakpumpstation Ljungaverk
  Nr 5391
  Maskintvättstuga Ljungaverk
  Nr 5396
  Mon logeställning för bro över Ljungan Ljungaverk
  Nr 5398
  AB Svenska Spiralfabriken Stockholm
  Nr 5408
  Verkstadsbyggnad Kolbecks elektriska verkstad
  Nr 5455
  Smältverk Nyby bruk
  Nr 5581
  Kontorsbyggnad och vattenreservoar Ljusne
  Nr 5600
  Regnvattenbassäng vid tvättinrättning Sandviken
  Nr 5658
  Plåtfabrik Rönnskär
  Nr 5670
  Kajbyggnad Svenska Aloxidverken Kubikenborg
  Nr 5793
  Reperation av tak vid Forså bruk
  Nr 5795
  Metallverken Nyby bruk
  Nr 5893
  Ombyggnad av sodahus till verkstadsbyggnad Vivstavarv
  Nr 5882
  Ombyggnad av grund för smedja K.M.V. AB
  Nr 5919
  Kraftverk vid Kengis Pajala
  Nr 5928
  Koksorteringsverk Sundsvall
  Nr 5929
  Kontor och bilverkstad Sundsvall (Fröberg & Sjöberg)
  Nr 5956
  Verkstadsbyggnad LM Eriksson Söderhamn
  Nr 5991
  Sodaångpannehus Vivstavarv
  Nr 6361
  Massamagasin & Kol Svartvik
  Nr 6913
  Filleranläggning vid Hörnsjö
  Nr 6579
  Ställverk Ljusne
  Nr 6961
  Bro över Lillån Boden
  6*6 Negativ
  Nr 6096
  Oljebehållare Fagervik
  Nr 6059
  Olja upplag vindskärvan
  Nr 6107
  Kontor och verkstadsbyggnad Mohög
  Nr 6184
  Reperation av syratorn Essvik
  Nr 6200
  Cisternfundament för spritfabrik Skönsberg
  Nr 6258
  Bro över Voxnan vid Runemo
  Nr 6305
  Regleringsdamm Hennan
  Nr 6308
  Vägg i kokeriet Vivstavarv
  Nr 6317
  Bro över Selmån Voxnan
  Nr 6335
  Fabriksbyggnad Kolsva
  Nr 6361
  Massamagasin och kaj Svartvik
  Nr 6405
  Pumphus Löfudden
  Nr 6413
  Filteranläggning vid Hörnsjö
  Nr 6439
  Ångcentral Ljusne
  Nr 6454
  Faxälvens regleringsförening Ströms Vattudal
  Nr 6469
  Diverse arbeten Ljusne
  Nr 6527
  Bro över Ammerån
  Nr 6547
  Bro över Hoån
  Nr 6557
  Verkstad och Garage Bodum
  Nr 6579
  Ställverk Ljusne
  Nr 6639
  Bro över Isträskbäcken
  Nr 6643
  Verkstadsbyggnad kv. Fristaden Stockholm
  Nr 6691
  Betongfundament och kondensatorstation Alfta
  Nr 6706
  Vattenverk Norsborg
  Nr 6745
  Anrikningsverk Laisvall
  Nr 6771
  Om och tillbyggnad av kontorsbyggnad Ljusne
  Nr 6783
  Ombyggnad av tak över lokstall Kopparberg
  Nr 6843
  Ställverk och garage Östersund
  Nr 6870
  Bro över Bure älv Lappvattensheden Mjödvattnet
  Nr 6886
  Kalkungshus Stockviksverken
  Nr 6963
  Gamla bron över tuben Ljungaverk
  Nr 6892, 7278
  Centralt anrikningsverk Boliden
  Nr 6944
  Ombyggnad av virkesmagasin Kungsgården – Marieberg
  Nr 6987
  Scania-Vabis Södertälje
  Nr 7045
  Kamgarnsspinneri Köping
  Nr 7070
  Bro över sundet
  Nr 7156-7
  Bro över Tupojoki
  Nr 7156-7
  Bro över Kvitasjärvi
  Putsställning Eskilstuna (ej eget arbete) Klistringssal Näsviken byggt av Tolls 1975 Utansjö
  Foton 8 st av ställningar och hus ej namngivet
  6*9 negativ
  Nr 176
  Bro över Gide älv
  Nr 179
  Bro över Kvarnhusbäcken Liden
  Nr 233
  Bro över Näcksjöån
  Nr 260
  Bro över Västerdalälven vid Mockfjärd
  Nr 1112
  Ombyggnadsarbeten Husums sulfatfabrik
  Nr 1249
  Bro över Appoälvens högvattengren
  Nr 1362
  Bro över Sjoutälven
  Nr 1387
  Bro över Ume älv vid Gardvik
  Nr 1503
  Bro över Sangis Älv
  Nr 1537
  Kotrumma vid Högsta
  Nr 1639
  Vägbro vid Skåre
  Nr 1647
  Bro över Ångermanälven vid Långsele
  Nr 1647
  Bro över Satsån
  Nr 1878
  Bro över Risån Andersfors
  Nr 1883
  Bro över Hedströmmen Lyftinge
  Nr 2029
  Bro över Högvattensundet
  Nr 2040
  Bro över Blåsjöälven
  Nr 2041
  Bro över Mittiliälven vid Hammerdal
  Nr 2081
  Bro över Köpingsån
  Nr 2283
  Bro över Västerdalälven vid Transtrand
  Nr 2316
  Bro över Lögde älv
  Nr 2538
  Bro över sundet vid Baksjönäs
  Nr 2698
  Hammarforsens kraftstation utbyggnad 2
  Nr 2823
  Bro över Vikebäcken Ramsele
  Nr 2823
  Bro över Rörströmsälvens norra gren Ramsele
  Nr 2867
  Bro över Råne älv vid Gunnarsbyströmmen
  Nr 2952
  Bro över Semlaån
  Nr 3126
  Bro över Appoälven vid Brändön
  Nr 3127
  Bro över Indalsälven vid Bergeforsen
  Nr 3377
  Bro över Indalsälven vid Käfta
  Nr 3429
  Bro över Tannån
  Nr 3742
  Bro över Vistträsksundet
  Nr 3823
  Hammarforsens kraftstation utbyggnad 3
  Nr 3922
  Bro över Storbäcken Bygdeå
  Nr 4141
  Bro över Gimån
  Nr 4221
  Bro över Vängelälven
  Nr 4347
  Dammbro över Harmångersån
  Nr 4366
  Vägport vid Fabians
  Nr 4423
  Bro över Björkån vid Brandberget
  Nr 4423
  Bro över Björkån vid norra ändan av Björksjön
  Nr 4472
  Reparation av damm vid Nedansjö kraftverk
  Nr 4498
  Sprängskada på damm Edsele
  Nr 4565
  Reglering av Dellensjöarna
  Nr 4599
  Arseniksilos Rönnskär
  Nr 4664
  Pumpstation Stockviksverken
  Nr 4791
  Förstärkning av 1500 m3 blandningsholländare Strömsbruk
  Nr 4978
  K-verkstad Köpings Mekaniska Verkstad
  Nr 4982
  Kraftverk Ljusne – Strömmar
  Nr 5026
  Reperation av bro över Västerdalälven vid Mockfjärd
  Nr 5066
  Sundsvalls förenade verkstäder
  Nr 5164
  Reperation av damm vid Lyftinge Kraftverk
  Nr 5158
  Vibrobeläggning Köping
  Nr 5175
  Vattenledning Sandviken
  Nr 5279
  Kaj Fagervik
  Nr 5337
  Arsenikflottationsverk Rönnskär
  Nr 5474
  Blockstensbetong
  Nr 5573
  Heffners värld av fabriksfastighet
  Nr 5601
  Kraftverk i Sippmickbäcken
  Nr 5841
  Byggnadsarbeten för reglering av Faxälven
  Nr 5946
  Sidensjö Kraftverk
  Nr 6454
  Faxälvens regleringsförening Ströms Vattudal
  Plattformtak av boardbalkar Åkersbergs station P72
  Nr 6527
  Bro över Ammersån
  Nr 6547
  Bro över Hoån
  6*9
  Nr 6987
  Tillbyggnad till maskin och monteringshall vid Scania-Vabis Södertälje
  Nr 7008
  Överbyggnad Övertorneå
  Nr 7045
  Kamgarnsspinneri Köping
  Nr 7092
  Bro över Ljungan vid Johannisberg
  Nr 7145
  Köpings Mekaniska Verkstad utbyggnad 3 1950
  Nr 7229
  Gruvlave i Renström Kusfors
  Nr 7253
  Kranbana 5 Stockviksverken
  Nr 7278
  Centralt anrikningsverk Boliden
  Nr 7411
  Fryshus Sundsvall
  24*36
  Nr 60
  Syratorn Strömsbruk
  Nr 366
  Reparation av kaj Köping
  Nr 425
  Bro över Öre älv vid Bjurholm
  Nr 490
  Holmbron Strömsbruk
  Nr 505
  Bro över Indalsälven vid Krångede
  Nr 526
  Bro över Visträsksundet
  Nr 528
  Bro över Skeppträskån
  Nr 543
  Bro över Öre älv vid norrl. Långed
  Nr 559
  Vägport vid Hednoret
  Nr 615
  Bro å vägen Dorotea-Risbäck
  Nr 635
  Bro över Gullspångsälven
  Nr 645
  Bro över Vistån
  Nr 657
  Bro över Svartån vid Finnaryd
  Nr 660
  Bro över Falu älv
  Nr 707
  Bro över Byske älv
  Nr 748
  Bro över Hällsjöån
  Nr 755
  Bro över Ume älv vid Tärna
  Nr 763
  Bro över Sörviksån
  Nr 802
  Bro över Siktån
  Nr 881
  Bro över Kvarnhusbäcken vid Stensele
  Nr 906
  Bro över Tumtjärnsbäcken Liden
  Nr 921
  Bro över Grundträskbäcken
  Nr 979
  Bro över Lomträsket Arvidsjaur
  Nr 975
  Bro över Njallejourbäcken
  Nr 1032
  Bro över Appoälven vid Torrajaure
  Nr 1112
  Diverse arbeten Husum
  Nr 1115
  Syratorn Utansjö Sulfitfabrik
  Nr 1174
  Viadukt över Okb. Nolby
  Nr 1249
  Bro över Appoälvens högvattensgren
  Nr 1267
  Bro över Ljusnan vid Sänna
  Nr 1350
  Essviks sulifitfabrik blötlåda
  Nr 1355
  Sorteringsverk Svartviks sulfitfabrik
  Nr 1387
  Bro över Ume älv vid Gardsjön
  Nr 1421
  Bro över Öre älv Brottfors
  Nr 1503
  Bro över Sangis älv
  Nr 1507
  Bro över Semsån
  Nr 1537
  Bro och kotrumma Högsta
  Nr 1581
  Syratorn Svartviks sulfitfabrik
  Nr 1647
  Bro över Satsån
  Nr 1897
  Bro över Appoälven vid Jorta
  Nr 2262
  Bro över Vormbäcken Lycksele
  Nr 2283
  Bro över Västerdalälven vid Transtrand
  Nr 2316
  Bro över Lögde Älv
  Nr 3374
  Bro över Rörströmsälven
  Nr 3377
  Bro över Indalsälven vid Kövsta
  Nr 3668
  Blekeri Ströms Bruk
  24*36
  Hårsfjärden
  Puckelbron Sundsvall
  Hängbro över Härjeån
  3 1930 — 1950 Foto, negativ glasplåtar, vykort på broar och byggnader
  Diverse negativ Ingenjör Svanström
  Vykort eller foto på broar, Krångede
  Storbron Sundsvall
  Drakhällsbron Krångedeforsen
  Sangis älv Byske
  Ume älv vid Stummnässjöns utlopp
  Gide älv Långsundet
  Nr 484 Gryttjesån
  Glasplåtar oidentifierade 2 st
  Nr 6891, 7278
  Centralt anrikningsverk Boliden
  Syratorn Ortviken, Östrand, Söråker Damm Ljusne
  Nr 5169
  Hamnmagasinsbyggnad Rönnskär
  Broar 1930-1936
  Negativ 1950
  Främmande broar både Svenska och utländska
  Nr 6335
  Kolsva
  Nr 3377
  Kävstabron nr 359
  Nr 7338
  Ljustorpsån
  Nr 797
  Härjeån Sveg
  Nr 6987
  Scania-Vabis Södertälje
  Nr 7411
  År 1951-1952 Fryshuset Sundsvall, Nr Kv. Fristaden Stockholm, Nr 707 Byske älv, Förråd,
  Diverse foton Oidentifierat
  Nr 5956
  LM Eriksson Söderhamn
  Nr 1267
  Seleforsen år 1935
  4 1981 — 1985 Diabilder personal, diabilder byggnader
  Årsredovisning
  Numrerade och onumrerade i kuvert
  Diabilder personal, Brännahemmet Skellefteå, Kv. Duvan Sundsvall, L-M skola Jädraås, Hotell Östersund, servicelägenheter Vansbro, kontorsbygge Teli Sundsvall, bostäder Hammarstrand, Hyttstuga Rönnskär, Strandgården Skellefteå, Bussgarage Ånge, Barnstuga Frösön.
  Årsredovisning 1985
  Ånge bussgarage Foto Nr 12583-18 – Nr 12583-20
  Hammarstrand bostäder Nr 12583-14
  Östersund hotell Nr 12583-12, Nr 12583-13
  Frösön barnstuga Nr 12583-10, Nr 12583-11
  Sundsvall Teli kontorsbyggnad Nr 12583-1, Nr 12583-2
  Jädraås L-M skola Nr 12578-19, Nr 12578-20
  Vansbro servicehus Nr 12579-13 – 12578-18
  Sundsvall restaurang Maritöm Nr 12578-12
  Kv. Duvan Nr 12578-1 – Nr 12578-5
  Kv. Fjädern o Juden Nr 12568-6, 7, 10, 11
  Foto 3 buntar ej namngivit
  Malmö byggnad 1 foto
  Öjebyn 1 foto
  Örnsköldsvik kv. Turkiet
  Stockholm Huddinge Skogås Centrum diabild 751522
  Satt Control AB Diabild
  Värmdö ptk diabild 751521
  Olle Olsson porträttbild
  Sverker Martin Löf Porträttbild
  Engelska kyrkan 751523
  Diabild oidentifierad
  Årsredovisning 1984 foto
  Söderberg byggnad foto
  Bilder -1985
  Örnsköldsvik kv. Turkiet Skyttis IP servicebyggnad
  Sundsvalls Sjukhus Broschyrer
  Tännes skidbro, Vemdalsskalet bro diabilder
  Iggesund Brillska gården år 1981
  Östersund Länsbiblioteket foto diabilder
  Byggplatser foto 1983
  Hudiksvall forsa servicehus foto Nr 11934-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Hudiksvalls Sjukhus Nr 11934-2, 3
  Långsele, Långseletvätten Nr 11934-11, 12, 13, 18
  Ånge SJ Drift och ledningscentral Nr 11934-14, 15
  Långsele, Långselehus Nr 11934-16, 17
  Ånge transformatorstation Nr 11934-19, 20
  Bräcke Folkets hus Nr 11934-21
  Kälarne industrihall Nr 11934-22
  Ljusdal Kv. Hofsberg Nr 11934-23, 24
  Bollnäs Postterminal Nr 11934-25
  Timrå industrihotell Nr 11937-1, 2, 3, 7
  Sundsvall AMI Nr 11934-4, 5
  Bommengården Nr 11937-6
  Söderberg Anita Diabilder
  Redovisning År 1984
  Ala Ljusne sågen Nr 11271-4, 5, 11
  Ramvik Utansjöån bro Nr 12261-1, 2
  Sundsvall kv. Mejseln Nr 12271-16, 17
  Älandsbro Älandshus Nr 12261-4, 5
  Östersund Postterminal Nr 12267-3
  Östersund fordonsverkstad F4 Nr 12267-6
  Bräcke Jämtkrogen Nr 12267-12
  Härnösands lokalanstalt Nr 12261-7
  Härnösands Sjukhus köksbyggnad Nr 12271-13
  Bollnäs kv. Bro Nr 12271-3
  Ljusdal industri- centra Nr 12271-7
  Bräcke Folkets hus Nr 12267-14
  Luleå ramptjänstbyggnad kallax
  Landskrona Fehco Mek AB
  Skåne Erik AB
  Umeå foto
  Gällivare industricentra
  Älvsbyn tandklinik
  SSAB fältverkstad
  Skönsmons center Nr 11300-3, 4, 5, 6
  Kv. Majoren Östersunds fotograf
  Sundsvall kv. Pråmen Nr 737326
  Attmar församlingshem Nr 737614 Nr 11300-1, 2
  Material med adresser
  En förfrågan om byggteknik
  Råkopior på Norrlands handelshus i Stockholm
  Broschyr med Hallsröm & Nisses årsredovisning år 1986
  Sundsvall kv. Fjädern o Duvan Nr 12578-9
  Kilafors Hällagården Nr 12578-21, 22
  Häggenås barnstuga och servicelägenheter Nr 12583-3, 4, 5, 6, 7, 17
  Byggplats 12583-8
  Östersund badhus Nr 12583-9
  Stuguns bostadshus Nr 12583-15, 16
  Ånge kartcentral Nr 12583-21, 22
  5 1960 — 1987 Foto, Diabilder, Negativ
  Sundsvall Svartviks kontor
  Bollnäs bostadshus
  Bollnäs Postterminal år 1983
  Ånge drift och ledningscentral SJ år 1983
  Långsele Långseletvätten år 1983
  Ljusdal Kv. Hofsberg år 1983
  Hudiksvall Forsa servicehus år 1983
  Njurunda Bommengården år 1983
  Bräcke Folkets hus år 1983
  Ånge transformatorstation år 1983
  Kälarne industrihall år 1983
  Långsele Långselehus år 1983
  Sundsvall AMI år 1983
  Delsbo Folkets hus år 1983
  Birsta ICA – Hallen år 1983
  Vansbro affärs och bostadshus år 1983
  Falun kommunernas hus Nr 732508
  Reklammakarna återlämnat material år 1986
  Diabilder oidentifierat
  Haraldsboskolan år 1987
  Vagbrohemmet tjällossning
  Njurunda idrottshall
  Bollnäs sporthall
  Söderhamn Kv. Skytten
  Ljusdal Gärdeåsen
  Degefors Sjukhem
  Malmö Kv. Dykbromsen satt Controll AB år 1985
  Gällivare Hedskolan, Söderstation
  Malmö, Löddeköpinge, Engelöverboden år 1982
  Barnstugor Nr 751515 år 1985
  Östersund Kv. Majoren Nr 11583-11
  Skellefteå Kv. Brännan (skickfrån Leif Lundmark) år 1985
  Kv. Resedag interiör
  Borlänge Kv. Thyra föreningarnas hus
  Säter Folkets hus
  Timrå industrihotell år 1983 Nr 11840-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  Borlänge Hushagsskolan
  Ånge Vattenån flottningsstuga (internpostkuvert)
  Ånge sorteringsbyggnad
  Torringen pc2 gänget våren 1968
  Ljungan Alby år 1960
  Sundsvall Svartvik kontor
  Bollnäs bostadshus
  Bollnäs Postterminal år 1983
  6 1922 — 1947 Foto, diabilder, negativ
  Annons för Hallström & Nisses
  Nr 4218 Söråker magasin f. kisbränder foto Nr 1829L Nr 1865L
  Nr 5341 SJ – Verk Tvättstuga byggnad
  Nr 339 AB Vibro betong Stockholm
  Essvik klarkalksanläggningen
  Nr 337 Essvik eldsvåda
  Oidentifierade foton
  Nr 2224 Söråker magasin för kisbränder
  Nr 1372 Essvik diverse arbeten år 1935
  Essvik Sulfitfabrik barktrummehus
  Nr 1355 Strömsbruk Tak över pappsal år 1935
  Svartvik sorteringsbyggnad
  Essvik blekeri
  Nr 47 Sunds torkhus år 1929
  Essvik syratorn blekeri vibibetong
  Svartvik syratorn
  Torkhus Nr 3723, Nr 1064 år 1934
  Nr 1930 Utansjö syratorn
  Essvik syratorn Nr 1448-2, 3 år 1937
  Nr 1581 Svartviks syratorn Nr 59557
  Nr 1113 Utansjö syratorn år 1934
  Nr 20 Ortvikens sulfitfabrik år 1948
  Ströms bruks syratorn
  Ortvikens massamagasin år 1929
  Nr 244 Svartvik Järnspontkaj
  Ortvikens barktrummehus
  Ortviken sulfitfabrik massamagasin
  Negativ 2 rutor oidentifierat
  Foto och negativ adresserat till Sven Andersson
  Oidentifierad bro och vägtunnel
  Nr 9856 Tallkroken Kv. Stöveln
  Nr 4417 Köping KMV 3
  Nr 6783 ombyggnad tak lokstall
  Iggesund fabriksskorsten
  Torpshammar Rökå väg ledmur år 1939
  Källfallet vägport år 1939
  Hagavägen, USA foto, Hackisbron, oidentifierat
  Matfors tätning av turbinpump
  Njurunda bro över Härjeån
  Torpshammar ledmur
  Broar oidentifierade
  Sandvikens sulfatfabrik massamagasin
  Nr 5240 Sandvikens sulfatfabrik Dynäs år 1947
  Grängesberg byggplats år 1934-1935
  Skellefteå Rönnskär
  Åkersberga ststion plattformstak
  Krångede kraftverk vykort
  Eskilstuna putsställning
  Kapten Hallströms foto
  Nr 215 Köpings djurhamn kaj år 1930
  Rönnskärs arseniksilos år 1926
  Bassängbygge
  Piskejaure
  Nr 6547 bro över Hoån
  Nr 6335 Kolsva fabriksbyggnad
  Nr 6413 Hörnsjön filteranläggning
  Nr 5398 Stockholm Svenska spiralfabriken
  Nr 6361 Svartvik massamagasin
  Nr 6439 Ljusne ångcentral
  Nr 6557 Bodum verkstad och garage
  Nr 59597 Trampoklinlucka
  Daina foto bro oidentifierat
  Helsingborgsbron märkt Christiani + Nielsen
  Rökå väg
  Inanvik kaj
  Stockholms parkett & Snickeribolag
  Läktare (Sven Widell fotograf Sundsvall)
  Lögdeå o över Lögdeån SJ bro
  Bro oidentifierat
  Nr 2268 Svartviks sulfatfabrik
  Milwaukee water works Riverside pumping station
  Bro Sollefteå fotograf Sandbergs efterträdare
  Rönnskär
  Foton oidentifierat ett stämplat André Olsson Sundsvall
  Ett IFA Drottninggatan 114 Stockholm
  Nr 9242 Thulehuset Negativ
  Nr 4599 Rönnskär silas
  Näsviken år 1945
  Gästbodarna
  Dalälven
  Broar oidentifierade ett märkt 137, ett år 1934
  Svinesundsbron, Pite älv, Älvsbyn, Bergsjöbron
  Oidentifierat
  Wisconsin USA år 1922
  Slussen Stockholm
  Nr 2615 Svartvik PålkranBlad teknisk tidskrift bilder syratorn från Ortviken
  Strömsbruk, Utansjö. Svartvik, Essvik
  Sundsvall Rt. 2790, 4090, 4990, 5090
  7 1969 — 1971 Porträttbilder
  Jubilerumsbilder
  Sundsvallsbanken
  EPA
  Bäckström & Strömberg
  Ritningar på byggnader
  Kontor sammanträdesrum foto Nr 1217-1, 2, 3, 4
  Kvarterfoto Freitem 7
  Fastitskontoret Kölving
  Bostadsområde Tippen, småhus år 1969
  Byggplats år 1969
  Negativ etapp 2 och 3 år 1969-1971
  8 1963 — 1986 Ljusdal kv. Lärkan Nr 10268, Mäster Erik Restaurang, Luleå kv. Hackspetten, Anders Nisses AB, kv. Vanderberg 9, Mariehällsvägen 32-44 Stockholm, Hovet, negativ -2023 6,5 155. -1923 6,0, negativ beridarebanan 34 -1720
  Negativ märkt med färger:
  Alvik 1:18 Gustavslundsvägen 145 Stockholm,
  LW – 84055, Porträttbild, Sergel plaza hotell
  Foto Nr 840055-1, Foto Nr 4165-73, Nr 4162-73, E12,
  Fotograf Gösta Glase Kungsholmsstrand 17 Stockholm
  Grand central porträttbild år 1986
  Godsvagnen 6, Minerva 4 – 1923,
  Foto Ola Husberg byggindustrifoto AB Stockholm
  Porträttbild Nr n610512 U10
  Gruppfoto Nr n610512 N12
  Ljusstakar Nr C-52694
  Ledningsgruppen namngivna
  Kv. Minerva 4
  Kv. Minerva 6
  Kv. Byggmästaren
  Kv. Beridarebanen 34 (fd riksdagshotellet)
  Artikel år 1982
  Vandenberg 9
  Alviksstrand år 1986
  Malmö Kv. Böljan, Kråkan, Fretten, Timglaset, Källan, Glädjen, Hagen, Smörbollen
  Årsredovisning år 1982
  Sundsvallsföretag
  Härnösand Tempo
  9 1929 — 1984 Foto, diabilder, negativ
  Jubileumsfoto
  Kontorsfoto
  Kv. Minerva 4 Nr 7850-1
  Kontorsfoto märkt sp
  Jubileum Foto Nr 58, 59, 76, 99, 114
  Arkitekt LAR Harald Ström Hälsingegatan 18 4
  Stockholm V17
  Jubileumsfesten Folkets park
  Kontorsbilder
  Historik, ritning, artikel, lägenhetsspecifikation
  Exteriör
  25 års jubileum tal, matsedel, bordsplacering
  Inbjudningslista
  Spegelsalen Stadt
  Utlånade foton 1981 till 1984 ifrån Håkan Lindén
  Wivstadalen och Granloholm
  Skiss H & N kontor
  A 26 Sundsvall Televerkstaden etapp 1 ordernr 1947
  Tempovaruhuset kv. Glädjen
  Ordernr 1964 Timrå Tallnäs villagrupp foto Nr 3018-9, Nr 2444-35
  Sundsvall Tele Nr N590604.B4 år 1957
  Sundsvall kv. Byggmästaren Nr 1588-2 år 1963
  Order 1962 Sundsvall cementsilo 2 Skånska cement AB
  Nr 1673-66 år 1963
  Sundsvalls Sjukhus Nr 8385-4
  Order 1968 Sundsvall Bilspedition Nr 4802-1 år 1969
  KPS Charkuterifabrik nybyggnad år 1945 tillbyggnad
  år 1966 Nr 2762-5
  Order 1950 Sundsvall fryshuset om och tillbyggnad år 1964 Nr 2055-22
  Order 1965 Kv. Neptunus Nr 3444-1 år 1967
  Order 1962 Sundsvall Söderberg & Kask Nr 2444-29
  Sundsvalls Sjukhus byggnad
  Söråker syratorn år 1929
  Ortviken syratorn år 1929
  Order 1961 Sundsvall Storbron år 1935
  Hallström & Nisses kontor byggt 1954
  Nr 3377 Indal Käfstabron byggd 1940-1941
  Order 1958 Sundsvalls Verkstadsskola skiss
  Sundsvall Skön, Tallen, Roten 1950-talet
  Order 1967 Esso Motorhotell år 1968
  Order -59 Sundsvall Åkerviksskolan Nr n601024 B9
  Kv. Minerva 1, 2, 3
  Kv. Byggmästaren Nr n630220 B10 år 1963
  Foto Nr 2490-1, 2
  Lagerbyggnad Nr 7850-2
  Sundsvall kv. Apollo
  Byggnad fotonr 5407-1 IBA Industribild Sundsvall
  Sundsvall Norrliden AB Nr 1102-12
  10 u.å. Diabilder motiv okänt röd ask
  11 u.å. Fasadritning hoprullad Kv.Minerva
  14 u.å. Kuvert stämplad Göran Källqvist eller ostämplat.
  Foto, diabilder, negativ
  Barnsnickare
  Kv. Apollo
  Kv. Lagmannen
  Kv. Neptunus
  Kv. Blåsippan
  Kv. Siskan
  Kv. Bellman
  Kv. Vanderbergh
  Kv. Instrumentet
  Kv. Guldgjutaren
  Kv. Falk
  Kv. Älgen
  Kv. Lärkan
  Kv. Lammet Drottninggatan 55
  Negativ märkt filter7, källan5,6,-120130
  Kv.Byggmästaren
  Kv. Forsele
  Kv. Mars
  Kv. Aeolus
  Kv. Smörbollen
  Kv. Hagen
  Kv. Bellona
  Kv. Godsvagnen
  Kv. Boländerna
  Kv. Gulgjutaren
  Kv. Mekanoautomatik
  Kv.Ringlånet
  Kv. Mäster Erik
  Kv. Björken
  SDC
  Rikstadshotellet
  15 1962 — 1964 Plåtlådor grå 2 st en spelfilms rulle i varje
  Mentalsjukhuset i Sala
  Orginalfilm speltid 23 min
  16 1929 — 1936 Askar 4 st innehållande negativ glasplåtar
  Hasselblad Ortokromatiska år 1929
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1930
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1936
  17 1931 — 1934 Askar 4 st innehållande negativ glasplåtar
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1931
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1931
  Negativ vanliga 2 st
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1932
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1934
  18 1942 Foton, diabilder, glasplåtar eller sciopticon
  Askar 7 st med negativ eller diabilder
  VARNING! Två stycken kan bara öppnas i mörkrum!
  Varning Ask 1! Kartor Eastman lantern slide plates
  Varning Ask 2! Umeåbron sensitized paper Eastman Kodak Paper
  Ask 3 diabilder år 1942
  Ask 4 diabilder
  Diabilder 2 lösa märkt 10, 16
  Ask 5 nr 1-8
  1 Utrustning för betongkontroll
  2 Betongkontroll
  3 Betongkontroll
  4 Bro över Gide älv
  5 Bro över Näcksjöån
  6 Bro över Kvarnhusbäcken
  7 Bro över Dalälven Mockfjärd
  8 Bro över Dalälven Mockfjärd
  Ask 6 nr 9-16
  9 Bro över Dalälven Mockfjärd
  10 Bro över Dalälven Mockfjärd
  11 Bro över Dalälven Mockfjärd
  12 Bro över Dalälven Mockfjärd
  13 Bro över Dalälven Mockfjärd
  14 Bro över Dalälven Mockfjärd
  15 Bro över Dalälven Mockfjärd
  16 Bro över Skeppträsk
  Ask 7 nr 24-30
  24 Viståbron
  25 Björkforsbron
  26 Björkforsbron
  27 Björkforsbron
  28 Björkforsbron
  29 Björkforsbron
  30 Visträskbron
  19 1930 — 1937 Askar 4 st glasplåtar, negativ
  Gevaert
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1930
  Eisenberger Extra-Rapid Orthochromatisch år 1935-1937
  Hasselplåtar .E.R Orto år 1936
  20 1933 — 1948 Vattenskadat material dåligt skick ligger i kuvert
  Matfors foto ateljé Alfred Andersson negativ nitrat motiv okänt
  Hasselbladsfoto Skallebölebygget Ingenjör Norén negativ år 1948-1949
  Fotocentralen Sundsvall Skallebölebygget 268-311
  Negativ 4 rullar motiv okänt
  Kuvert vita
  1. Kopior från byggets början tagna av Ingenjör Norén
  2. Foto 5 st
  Kuvert brunt
  Från byggets början fotograf Anderssons kollektion
  Negativpåsar
  Anton Nilsson Matfors fotomagasin
  1. Nitrat 4 Norén
  2. Nitrat 4 Johansson
  3. Nitrat 6 Johansson
  4. Nitrat 12 Johansson
  5. Nitrat 19 Ingenjör Ekström Wattjom
  Vita vikta omslag omärkta
  1. Foto Nr 2 – 261
  2. Foto Nr 166 – 317
  3. Foto läggning av golv i Brommahangaren med Vibro-betongs vägvibrator ERV3
  4. 6 st foto märkt diverse
  5. Foto små en del märkt 1946
  6. Foto små numrerade 15 – 296
  Gult vikt omslag Kärvsta bron negativ
  Fotofodral 5 st
  Fotografera med Agfa
  2 st glasplåtar okänt motiv
  Vikta vita kuvert 7 st
  1. Glasplåt 6*9
  2. Glasplåt 6*9
  3. Glasplåt 6*9
  4. Bro över Kalix Älv vid Tärendö östra landfästet år 1933
  5. Brobygget i Hällan den lilla bron ifrån väster
  6. Tärendö älv vid Tärendö Vassara älv vid Linkanjokk
  7. Bönälven vid Orasjärv
  Plåtar från kort tagna av Stig Eriksson 6*9 Nitrat
  Skallbölebygget Vattjom
  1. 500-600 nya ej insatta
  2. 576-600 nya ej insatta
  3. 601-625 nya ej insatta
  4. Från byggets början
  5. Numrerade
  6. Till salu numrerade
  7. Till salu numrerade
  8. Kopior av Ingenjör Dahlstedts
  9. Numrerade
  10. Ej numrerade diverse
  11. D märkta kort
  12. Nya kort numrerade
  13. Början
  Brunt kuvert foto början Skallböle bygget Wattjom
  21 1962 — 1968 Fotomoment 1966-
  Nr 2930-18 Stockholm Vårberg år 1968
  Nr 4031-31 Bosvedjan år 1968
  Nr 2990-25 Bosvedjan
  Nr 2990-26 Bosvedjan
  Nr 22152-7 Bosvedjan
  Nr N620625 H5, Nr N620625 M8 Sala mentalsjukhus Etapp 2 ordernr 10782 år 1962
  Nr N680828 B11 Vårberg Hasselholmen år 1968
  Nr 4031-1 Bosvedjan år 1968
  Gjuteriarbeten foto
  Nr 3730-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bosvedjan år 1967
  Nr 2505-4 IBA Industribild AB Sundsvall
  Bosvedjan Industribild Sundsvall
  Sundsvall Kv. Hajen stålformsgjutning Erik Jonsson Foto
  Nr 2990-17 IBA Industribild AB Sundsvall
  Nr 2990-24 IBA Industribild AB Sundsvall
  Nr N620625 T1 ordernr 10575 Stockholm Huddinge Skogås bostadshus år 1962
  Nr 2272-7, Nr 2272-8, Nr 2272-9, Nr 2272-12, Nr 2272-17
  Nr 2272-23 Bosvedjan gjutningsarbeten
  Nr 2990-22 Bosvedjan
  Nr 2990-23 Bosvedjan
  Nr 2272-20 Mod byggande år 1967
  Nr 2272-24 Bosvedjan
  Nr N620625 S10 ordernr 10575 Stockholm Huddinge Skogås år 1962
  Nr 22152-11 Arne Björklund Sundsvall foto
  Nr 22152-4 Arne Björklund foto
  Nr 2990-13 Bosvedjan
  Nr 2491-2 Bosvedjan
  Nr 2990-16 Bosvedjan
  Nr 2491-3 Bosvedjan
  Nr 2272-20 IBA Industribild Sundsvall
  Nr 2990-11 Bosvedjan
  Nr 2990-14 Bosvedjan
  Nr 2272-7, 12 Paul Lindgren foto Sundsvall
  22 1928 — 1944 Nr 20
  Ortviken sulfitfabrik syratorn byggår 1928 foto 6 st
  Nr 794
  Bro över Killingsundet byggår 1930 foto 4 st
  Nr 707
  Bro över Byske älv vid spärrningen byggår 1932 foto 11 st
  Nr 1239
  Bro över Ume älv Umnässjöns utlopp byggår 1935 foto 13 st
  Foto B2
  Broar 1285 – 4366
  Nr 1285
  Bro över Akkatsfallet i lilla Lule älv byggår 1935 foto 31 st
  Nr 1362
  Bro över Sjoutälven Ramsele byggår 1935 foto 5 st
  Nr 1363
  Bro över Lillån Ramsele foto 1 st
  Nr 1387
  Bro över Ume älv vid Gardsjön byggår 1935 foto 16 st
  Nr 1421
  Bro över Öre älv vid Brattfors byggår 1935 7 st
  Nr 1503
  Bro över Sangis älv vid Sangis by byggår 1935-1936 foto 3 st
  Nr 1507
  Bro över Semsån byggår 1935 foto 1 st
  Nr 1537
  Kotrumma vid Högsta byggår 1935 foto 3 st
  Bro över Björklingeån vid Högsta byggår 1935 foto 3 st
  Nr 1544
  Bro över Selångersån ”Storbron” Sundsvall byggår 1935 foto 6 st
  Nr 1639
  Viadukt vid Skåre byggår 1936 foto 6 st
  Nr 1647
  Bro över Ångermanälven ”Långseleforsen” byggår 1937 foto 3 st
  Nr 1883
  Bro överHedeströmmen vid Lyftinge byggår 1937 foto 1 st
  Nr 1897
  Bro över Appoälven vid Jorta byggår 1935 foto 2 st
  Nr 2028
  Bro över lågvattenssundet vid Tärna byggår 1937 foto 8 st
  Nr 2029
  Bro över Högvattenssundet vid Tärna byggår 1937 foto 7 st
  Nr 2040
  Bro över Blåsjöälven vid Hammerdal foto 2 st
  Nr 2041
  Bro över Mittiliälven vid Hammerdal byggår 1937 foto 1 st
  Nr 2081
  Bro över Köpingsån Köping byggår 1937 foto 1 st
  Nr 2262
  Bro över Vormbacken, Lycksele byggår 1937 foto 3 st
  Nr 2283
  Bro över Dalälven vid Transtrands Kyrka byggår 1938 foto 7 st
  Bro över Bäck vid Transtrands Kyrka byggår 1938 foto 3 st
  Nr 2316
  Bro över Lögde Älv byggår 1938 foto 2 st
  Nr 2419
  Bro över Storbäcken Bygdeå byggår 1938 foto 2 st
  Nr 2538
  Bro över sundet vid Baksjönäs byggår 1938 foto 3 st
  Bro över Striån byggnadsår 1938 2 st
  Nr 2615
  Bro över Svinesund foto 6 st
  Nr 2675
  Bro över Sidsjöbäcken Sundsvalls stad byggår 1939 foto 1 st
  Nr 2867
  Bro över Råne älv vid Gunnarsby strömmen byggår 1939 foto 3 st
  Nr 2952
  Bro över Semlaån byggår 1939 foto 2 st
  Nr 3126
  Bro över Appoälven vid Brändön byggår 1940 foto 4 st
  Nr 3127
  Reparation av bro Indalsälven vid Bergeforsen byggår 1940 foto 41 st
  Nr 3374
  Bro över Rörströmsälven vid Bodum byggår 1940 foto 7 st
  Nr 3377
  Bro över Indalsälven vid Kävsta byggår 1942 foto 22 st
  Nr 3429
  Bro över Tännån byggår 1941 foto 22 st
  Nr 3445
  Bro över Ume älv vid Forsmark byggår 1942 foto 2 st
  Nr 3623
  Broar över Fuskängsån byggår 1942 foto 2 st
  Nr 3742
  Bro över Vistträsksundet byggår 1942 foto 8 st
  Nr 4141
  Bro över Gimån vid Norrieringen byggår 1942 foto 8 st
  Nr 4221
  Bro över Vängelälven vid Norrby byggår 1943 foto 9 st
  Nr 4347
  Dammbro över Harmångersbron vid Strömsbruk byggår 1944 foto 5 st
  Nr 4366
  Vägport vid ”Fabians” dubbelspåret Skövde-Falköping C. byggår 1943-1944 foto 9 st
  23 1929 — 1959 Foto C2
  Strömsbruk AB
  Nr 60
  Strömsbruk AB Syratorn byggår 1929 foto 29 st
  Nr 3668
  Strömsbruk AB blekeribyggnad byggår 1941-1942 foto 74 st
  Nr 60
  Strömsbruk syratorn foto 6 st
  Nr 3668
  Strömsbruks blekeribyggnad foto 11 st
  Pressbyrån allm.
  Pressbyrån lista arbeten år 1959
  Ark foto 4 st
  Nr 13207 år 1959
  Nr 13208
  Nr 13209 år 1959
  Nr 13210
  Ark foto 12 st
  Nr 9046-9057
  Foto 9 st
  Nr 8938
  Nr 9050
  Nr 9051
  Nr 9055
  Nr 9056
  Nr 10518
  Nr 10524
  Nr 10529
  Nr 11793
  24 1980 — 1981 Paket och rulle
  Låda H & N Inventering 1981 Reklammakarna Ingegärd Lillian
  Foton på broar (stort format)
  Nr 1940-1
  Nr 1940-2
  Nr 1940-3
  Nr 1940-4
  Nr 1940-5
  Nr 1940-6
  Nr 1940-7
  Nr 1940-8
  Nr 1940-9
  Nr 1285-10
  Nr 1387-7
  Holmsund Justerverk Ralf Åström negativ
  Skelleftebild Negativ 4329 Hasselbladmapp
  Diabild År 1981
  Diabilder Birsta 8, 320
  Diabilder 26/1
  Granloholm år 1980 redovisning foto
  Nr 10755-4
  Nr 10755-8
  Nr 10755-11
  Nr 10755-12
  Nr 10755-13
  Diabilder 7 st
  SCA Holmsund foto 15 st
  Skelleftebild Volmar Lindholm år 1981
  Foton oidentifierat 13 st
  Harry Löfqvist småhusmotiv Nr 18989-1 – Nr 18989-13
  25 1942 — 1972 Foto Industribyggnader
  Sorteringsbyggnad för posten år 1972
  Rönnskär kontorsbyggnad år 1942
  Nyby bruk smältverk år 1946-1947
  Vivstavarv ombyggnad av sodahus till verkstadsbyggnad år 1947
  Rönnskär hamnmagasin år 1947
  Nyby bruk pressverk år 1947-1948
  Nyby bruk metallverk 1946-1948
  Sundsvall bilverkstäder vid Heffnersvägen år 1947-1948
  Mohögs mekaniska verkstad år 1947-1948
  Söderhamn L-M Eriksson verkstadsbyggnad år 1947-1948
  Fagerviks sulfitfabrik år 1948
  Wifstavarfs sulfat och boardfabrik år 1948
  Fagerviks och Wifstavarfs sulfit och sulfatfabriker år 1948
  Stockholm AB Svenska spiralfabriken år 1948
  Kolsva fabriksbyggnad år 1948-1949
  Bodum verkstad och garage år 1949
  Hörnsjön filteranläggning år 1949
  Östersund Kv. Getingen ställverk och garage år 1950
  Svartvik massamagasin och kaj år 1950
  Askar 3 st diabilder
  26 u.å. Diabildsmagasin med diabilder
  27 u.å. Diabildsmagasin med diabilder
  28a 1930-tal Nitratfilm
  28b 1930-tal Nitratfilm
  29 1960 — 1985 Bygge färgfoto mars 1969
  Diabild foto Anders Brinnen Sundsvall
  Byggplats diabild motiv okänt foto Anders Brinnen Sundsvall
  Diabild ritningar motiv okänt
  Diabilder 5 st 16 – 20, en märkt Granlo och en Fridhemsgatan
  16. Bollnäs 136 Industribild AB Sundsvall
  17. 220 Industribild AB Sundsvall
  18. Stockholm foto Staffan Trägåhrd
  19. Foto Staffan Trägåhrd
  20. Foto Staffan Trägåhrd
  Östersund 7 diabilder 3 st
  Söderhamn kv. Skytten foto 8 st
  Foto påsar bilder från lin kopia foto svart/vit 5 st, och negativ privata/arbetsresa
  Expert färgfilm Löfqvist foto färg 10 st byggplats småhus
  Fotocentralen Löfqvist foto svart/vit 11 st och negativ småhus/ställning
  Malmö Lomma nybyggnad av kontor, maskinhall och lager kuvert
  Fotocentralen Löfqvist foto 30 st och negativ
  Hudiksvall virkestork år 1964
  Juån år 1960
  Ånge betongfabrik år 1960
  Ljungan Alby år 1960
  Ljungan Alby Norra Landfästet SJ mejslar fundamentet år 1960
  Ljusdal ingenjör Bergström SJ Ånge år 1960
  Vikt kuvert diabild 2 st 23/10 byggnad motiv okänt
  Harry Löfqvist Z – Län + Ånge Diabilder år 1985
  Bräcke Motionshall
  Häggenås Servicelägenheter
  Östersund badhus
  Häggenås barnstuga
  Ånge kartcentral
  Ånge bussgarage
  Stugun bostadshus
  Frösön barnstuga
  Östersund Hotell
  Harry Löfqvist Y-X-W Län diabilder år 1985
  Sundsvall kv. Duvan
  Vansbro servicelägenheter
  Sundsvall Teli kontorsbyggnader
  Kilafors Hällagården
  Sundsvall kv. Juden och Tjädern
  30 1949 — 1959 SAS Bromma
  SAS allmänt, simulator, hangar 2, hangar 3, caravelle, lastkaj, kolvmotor, Linta
  Kontor vid hangar 3
  Foto Nr 8942, Nr 12798-12799 ark år 1959
  Golv i hangar 3
  Foto Nr 8933
  Kostnadsberäkning arbeten
  Kolvmotor lastkaj
  Foto Nr 11592, Nr 10355
  Arvodesräkning för kolvmotorprovhus år 1959
  Arvodesräkning för lastkaj öster om hangar 3 år 1959
  Namnlös
  Foto Nr 8923, Nr 8930, Nr 8925, Nr 10348, Nr 10357, Nr 10359, Nr 10365, Nr 10366, Nr 10350
  Bromma flygplats situationsplan år 1959
  Korrespondens
  Kostnadsberäkning 1339
  Foto taget ur pärm märkt Skarpnäck
  Foto färg visning
  Foto färg matbilder
  Foto färg utemotiv
  Foto färg innemotiv
  Ljud Caravelle
  Foto Nr 8925, Nr10098, Nr 1084, Nr 10095, Nr 10137, Nr 10128, Nr 10152, Nr 10377, Nr 10330, Nr 10328, Nr 10326, Nr 10372, Nr 10370, Nr 10160, Nr 10159, Nr 12872-12880 ark år 1959
  Kostnadsberäkningar år 1949-1958
  Foto Nr 10344, Nr 10337, Nr 10340, Nr 9062, Nr 10338
  Efterkalkyl SAS Bromma byggnad Nr 121-123 år 1956-1957 arbetsnr 2921, 2922
  Scandinavian Airlines system –
  Svenska industribyggen AB korrespondens 1949-1958
  Flygkök foto Nr 10346 fourneringscentral år 1957 arbetsnr 2923
  Simulatorbyggnad
  Foto Nr 7844, Nr 7737, Nr 7725, Nr 9067, Nr 10334, Nr 11589, Nr 10342, Nr 10320, Nr 10322, Nr 8941, Nr 7735, Nr 9063, Nr 9059, Nr 10332-10343 ark Nr 7811-7822 ark, Nr 7835-7845 ark, Nr 9058-9069
  Arbetsplan simulatorbyggnad år 1958-1959
  Kontrakt mellan Svenska industribyggen AB Stockholm och Allmänna Svenska Elektriska AB Västerås
  1958 arbetsnr 2925
  Entreprenadkontrakt mellan SAS och Svenska Industribyggen AB
  SAS simulatorbyggnad Bromma kostnadsberäkningar
  Korrespondens mellan SAS och Svenska industribyggen AB år 1958
  Kostnadsberäkningar Simulatorbyggnad år 1958
  Ansökan om byggnadstillstånd
  Schaktlista
  Foto Nr 6359, Nr 6371, Nr 6367, Nr 9076, Nr 9081, Nr 9070, Nr 9079, Nr 9073, Nr 9078, Nr 9077,
  Nr 9075, Nr 9078-9073 ark
  Entreprenadkontrakt mellan SAS och Svenska Industribyggen AB Siab år 1954
  Provhus linta
  Foto Nr 11583, Nr 11594, Nr 11580, Nr 11596, Nr 11597, Nr 11578, Nr 12801 ark 2 st år 1959, Nr 12689-12698 ark, Nr 11577-1184 ark
  Information efter sprängförsök 1957
  Ritningar pumphus
  Rigg för bränslekontroll foto 2 st
  Ritningar dörrar
  Information kring explosionsförsök Bromma år 1957
  Sammanträdesanteckningar provhuset Linta år 1959
  PM rörande provhus
  Entreprenadkontrakt mellan SAS och Svenska Industribyggen AB (Siab) år 1958
  PM nr 2 för anbudsgivare år 1958
  Byggnadslov år 1958
  31 1954 — 1987 Hallström & Nisses konstförening år 1982
  Lista inköpta konstverk år 1981-1982 år 1984-1987
  Foton och anteckningar från glidformsgjutning av malmficka och schackningsgjutning i Rudtjebäcken byggherre Bolidens AB entreprenad Hallström & Nisses under entreprenör Byggförbättring AB Stockholm Berth Lindberg Örebro
  Diabilder på Sverker Martin Löf, Roland Widmark, Falkdal, Gunnar Blomgren
  Christian Doan, Jean-Pierre Pleuevaux, foto 3 st
  Hadj Attow, Zoltan Szabo, Chef: Menad foto 3 st
  Kontor för Much i El Asham ”Coordination” foto 2 st
  Lamy i Abou El Hassen foto 3 st
  Landsbyggdsfoto motiv okänt foto 3 st
  Lamy i Beni Haoua foto 8 st
  Lamys camp i Tenes foto 10 st
  Tenes foto 4 st
  32 1929 — 1956 Byggnader A- och B-sida
  B Bro över Hoån år 1929
  A Söråker syratorn år 1929
  B Söråker syratorn år 1929
  A Ortviken syratorn år 1929, Wifstawarvtorktorn år 1929
  B Wifstawarv torktorn år 1929, Bräcke bod år 1929
  A Ortviken syratorn år 1929
  B Ortviken syratorn år 1929
  A Ortviken syratorn år 1929
  B Ortviken syratorn år 1929
  A Sundsvall
  Filter Sundsvalls stads vattenledningsverk år 1929
  B Sundsvall
  Filter Sundsvalls stads vattenledningsverk år 1929
  A Sundsvall lågvattensreservoar Sundsvalls vattenledningsverk år 1929
  B Bro över Killingsundet år 1930
  Sundsvall lågvattensreservoar Sundsvalls stad vattenledningsverk år 1929
  A Bro över Killingsundet år 1930
  B Bro över Killingsundet år 1930
  A Bro över Näcksjöån
  B Bro över Näcksjöån, Bro över Jerestabäcken år 1930
  A Bro över Kvarnhusbacken år 1930
  B Bro över Gide älv år 1930, Tvätt torn Söråker år 1930
  A Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  B Bro över Sättnaån år 1931
  A Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  B Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  A Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  B Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  A Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  B Strömsbruk syratorn år 1930
  A Strömsbruk syratorn år 1930
  B Strömsbruk syratorn år 1930
  A Strömsbruk syratorn år 1930
  B Strömsbruk syratorn år 1930
  A Strömsbruk syratorn år 1930
  B Strömsbruk syratorn år 1930
  A Strömsbruk syratorn år 1930
  B Strömsbruk syratorn år 1930
  A Långsele viadukt år 1931
  B Långsele viadukt år 1931
  A Bro vid Västerdalaälven vid Mockfjärd år 1931
  B Bro över Västerdalaälven vid Mockfjärd år 1931
  A Bro över Västerdalaälven vid Mockfjärd år 1931
  B Bro över Västerdalaälven vid Mockfjärd år 1931
  A Bro över Västerdalaälven vid Mockfjärd år 1930-1931
  Ortviken massamagasin år 1930
  B Ortviken massamagasin år 1930
  A Ortviken massamagasin år 1930
  B Ortviken massamagasin år 1930, Bro över flottled Rättvik år 1931
  A Östrand kaj år 1931
  B Östrand avloppsledning år 1931
  A Östrand avloppsledning år 1931
  B Köping kaj år 1931
  A Köping kaj år 1931
  B Köping kaj år 1931
  A Köping kaj år 1931
  B Köping kaj år 1931
  A Köping kaj år 1931
  B Köping kaj år 1931
  A Bro över Gyttjesån år 1932
  B Bro över Gyttjesån år 1932, Strömsbruk Holmbron 1932
  A Bro över Indalsälven vid Krångede år 1932
  Foto Nr 152, Nr 153, Nr 157, Nr 158
  B Bro över Indalsälven vid Krångede år 1932
  Nr 160, Nr 161
  A Bro över Indalsälven vid Krångede år 1932
  Nr 184, Nr 185, Nr 192
  B Bro över Indalsälven vid Krångede år 1932
  A Vägport vid Getterån år 1932
  B Bro över Vistträsksundet år 1932
  A Bro över Vistträsksundet, bro över Vistån år 1932
  B Bro över Skeppträskån år 1932
  A Bro över Skeppträskån år 1932
  B Bro över Fällforsån 1932
  A Vägport vid Hednoret år 1932
  B Bro över Getterån år 1932
  A Bro och vägen Dorotea – Risbäck år 1932
  Sundsvall kajband år 1932
  B Bro över Getterån år 1932
  A Sundsvall verkstadsbyggnad sfv år 1947
  B Matfors yllefabriksbyggnad år 1947
  A Östersund tygverkstad A4 år 1946
  B Sala konfektionsfabrik ”Slitman” år 1948
  A Sundsvall dissusgasstation år 1946
  B Ljusdal bilverkstad fabrikör O. Olsson år 1948
  A Härnösand syfabrik AB P. Modig år 1948
  B Sundsvall charkuterifabrik och bageri kps år 1948
  A Sundsvall televerkstaden år 1949
  B Skövde garage år 1948
  A Göteborg omformarstation SJ år 1948
  B Forshammar Bergverk år 1949
  A Kramfors garagebyggnad och verkstad år 1949
  B Mora bageribyggnad år 1948
  A Sundsvall mejeribyggnad år 1948
  B Upplands Väsby panncentral
  A Sundsvall tryckerilokaler Nya Samhället år 1949
  B Ljusdal trämjölsfabrik år 1948
  A Hammarbyhamnen kv. Kölnan kontors och lagerbyggnader år 1950
  B Sveg centrallager k.f år 1950
  A Karlholmsbruk wallboardfabrik år 1950
  B Karlholmsbruk wallboardfabrik år 1950
  A Bureå sågverk AB år 1950
  B Härnösand Älandsbro vägförvaltningen depåverkstad år 1949
  A Skövde bilverkstad F O Hallberg år 1951
  B Härnösand förbindelsegång Tobaksmonopolet
  A Nynäshamn Elverk år 1951
  B Johannedal plywoodfabrik år 1952
  A Fagervik syratorn år 1952
  B Sundsvall Nacksta Transformatorstation år 1952
  A Sundsvall syrgasstation (tillbyggnad) år 1953
  B Södertälje Scania-Vabis år 1951-1952
  A Boliden anrikningsverk år 1950-1951
  B Laisvall gruvlave år 1951
  A Sundsvall ålderdomshem Nr 20115/13
  B
  A Ånge personalhus
  B Luleå kv. Ankan Svenska riksbyggen år 1946
  A Luleå kv. Göken Svenska riksbyggen år 1946
  B Skövde kv. Domherren bostadshus år 1946
  A Ljusdal kv. Fasanen 10 bostadshus år 1946
  B Sundsvall kv. Mejseln år 1946
  A Wifstavarvs AB arbetarbostad år 1946
  B Sundsvall panncentral Sanatoriet år 1946
  A Hudiksvall järnvägsgården år 1946
  B Kramfors kv. Rättvisan år 1946
  A Sundsvall kungl. Luftvärnskår LV5 furirförläggning år 1947
  B Skövde kv. Bokoen bostadshus år 1946
  A Ånge affärshus konsum år 1946
  B Sveg post och Telegrafhus år 1946
  A Skövde kv. Kornet folkskola år 1947
  B Söderhamn charkuteri och bageribyggnad konsum år 1946
  A Hudiksvall lasarettbyggnad år 1946
  B Sundsvall System AB nybyggnad år 1947
  A Söderhamn Marma-Långrör huvudkontoret år 1946
  B Hallstahammar Centralskola år 1947
  A Södertälje kv. Pilen Svenska riksbyggen år 1947
  B Södertälje kv. Pilen Svenska riksbyggen år 1947
  A Södertälje kv. Pilen Svenska riksbyggen år 1947
  B Enköping telegrafstation år 1948
  A Sundsvall pensionärshem år 1948
  B Väring stationshus år 1948
  A Väring bostadshus år 1948
  B Kramfors Limsta pensionärshem Nr 1, 2, 3 år 1948
  A Kramfors Limsta pensionärshem Nr 1, 2, 3 år 1948
  B Dynäs pensionärshem år 1948
  A Kramfors Limsta pensionärshem Nr 1 år 1948
  B Kramfors Limsta pensionärshem Nr 3 år 1948
  A Kramfors Öd affärshus år 1948
  B Lunde pensionärshem Nr 1 år 1948
  A Lunde pensionärshem Nr 1 år 1948
  B Alby pensionärshem år 1948
  A Ljungaverk pensionärshem år 1948
  B Indal folkskola år 1948
  A Uddevalla tidningsofficin Kuriren år 1948
  B Stenstorp kv. Allvaret bostadshus jämte tandklinik år 1949
  A Skövde kv. Järven bostadshus Nr 9 och 10 år 1949
  B Härnösand dövstumskolan elevbyggnad år 1949
  A Härnösand gymnastik och skolbyggnad dövstumskolan år 1949
  B Sundsvall barnsjukhus år 1949
  A Härnösand kv. Magistern bostadshus år 1949
  B Nynäshamn kv. Telegrafen bostadshus år 1949
  A Harmånger kommunalhus år 1949
  B Stigsjö ålderdomshem år 1949
  A Stockholm Johanneshov posthus år 1949
  B Skövdebostäder 133 lägenheter år 1949
  A 11 st nybyggnader för Sundsvallshem (190 lägenheter) år 1948
  B Fortsättning av vidstående foto
  A Sundsvall kv. Eldaren, Ljungmannen, Marieberg år 1949-1950
  B Kramfors kv. Allmänningen år 1949
  A Kramfors bostadsrättsföreningen Drottninggatan år 1949
  B Strömsbruks butiksbyggnader år 1949
  A Bergsjö bostadshus år 1950
  B Näsåker Åsmon folkskola år 1949
  A Ljusdal telegraf och telefonstation år 1950
  B Stöde folkskola år 1950
  A Torpshammar pensionärshem år 1949
  B Ljusdal bostadsrättsföreningen Fasanen Nr 9 år 1949
  A Skelleftehamn Svenska riksbyggen år 1948
  B Nynäshamn affärshus konsum år 1950
  A Söderhamn bostadsrättsföreningen Skomakaren år 1950
  B Härnösand kv. Ädelstenen landststshus år 1950
  A Ytterlännäs pensionärshem år 1950
  B Sollefteå läroverk år 1951
  A Grängesberg affärshus konsum år 1951
  B Grängesberg gruvförvaltningen bostadshus etapp 1 år 1950
  A Grängesberg gruvförvaltningen bostadshus etapp 2 år 1951
  B Skövde kv. Häggen affärs och bostadshus år 1951
  A Sundsvall 5 st bostadshus för bostadsrättsföreningen Linjalen (70 lägenheter år 1951)
  B Ljusne bostadshus (Ljusne Voxna AB) år 1952
  A Sundsvall kv. Kronosågen år 1950
  B Luleå landstatshus år 1952
  A Östersund krematorium år 1951
  B Nynäshamn kv. Grankotten bostadshus år 1949
  A Ånge överliggningshus statens järnvägar år 1951
  B Nynäshamn posthus år 1951
  A Sundsvall kv. Kronosågen år 1952
  B Söderhamn kv. Gjutaren bostadshus (Söderhamns verkstäder) år 1952
  A Luleå landstatshus år 1952
  B Söderhamn kv. Bananen år 1952
  A Sundsvall kv. Björken år 1951
  B Sollefteå kv. Bellevue 5 st bostadshus
  A Härnösand kv. Lärkan bostadshus (dir. Lundgren Härnösand) år 1952
  33 1955 — 1961 Nitrat röd box
  Kaj Aloxid februari-maj år 1957 6*6 48 st
  Aloxid silo nr 3 maj år 1956 6*6 9 st
  Aloxid maj år 1956 6*6 20 st
  9450 Hammarsmedjan 40-44 år 1958 6*6 8 st
  Kniphammaren lekplats 30-06-1958 6*6 3 st
  Gnarp besiktning centralskola fasader 09-04-1958 bild 1-12 6*6 12 st
  Ljusdal stationshus 04-04-1958 6*6 4 st
  Kv. Rätten (”CH”) 06-03-1958 6*6 3 st
  Sonessons lager fasader 1-3, 17-05-1958 6*6 5 st
  Tunnbindaren balkongforan 04-1958 6*6 2 st
  Fagerdal bild 1-6, 31-05-1958 6*6 6 st
  9444 Härnösand sporthall bild 5-11, 27-06-1958 6*6 8 st
  Härnösand sporthall bild 1-4, 28-03-1958 6*6 5 st
  Cementsilo Mokajen bild 7-9, 30-06-1958 6*6 3 st
  Silo Mokajen (Nordins kamera) bild 10-15, 10-07-1958 6*6 15 st
  Cementsilo Mokajen bild 33-35, 12-09-1958 6*6 4 st
  Cementsilo Mokajen bild 35-38, 13-10-1958 6*6 3 st
  Cementsilo Mokajen bild 40-41, 27-11-1958 6*6 3 st
  Kv. Ödet bild 13-24, 1957 6*6 24 st
  Kv. Ödet fasad mot torget 69, 19-01-1959
  Interiörer 70-, 22-01-1959 6*6 11 st
  Sundsvall verkstadsskola, fasader, bilplåtslageri, intr, förnicklingsfirma, 07-02-1959 6*6 11 st
  Härnösand kv. Gasten 12-03-1959 6*6 6 st
  Sundsvall verkstadsskola 05-1959 6*6 2 st
  Åkerviksskolan rivning gamla fängelset 6-, 01-06-1959, -9, 05-06-1959 6*6 4 st
  Sundsvall Åkerviksskolan 05-11-1959 6*6 7 st
  Skön kv. Tallkronan 06-11-1959 6*6 23 st
  Cementsilo Mokajen 21-02-1959 6*6 2 st
  Sundsvall verkstadsskolan besiktning av HSB hus 02-1959 6*6 9 st
  9879 Vårdhem Kramfors 29-05-1959 6*6 5 st
  Kv. Norrliden hus1 06-12-1958 6*6 7 st
  Sundsvall kreditbanken trappa 02-08-1959 6*6 9 st
  Norrliden 29-05-1959 6*6 15 st
  Landsvägsbro över SJ Mellansjö 12-07-1958 6*6 8 st
  Härnösand sporthall (12) 17-07-1958 6*6 2 st
  9444 sporthall Härnösand bild 13-18, 20-08-1958 6*6 10 st
  Cementsilo Mokajen bild 1-6, 12-06-1958 6*6 9 st
  Åkerviksskolan bild 1-5, 1959 6*6 6 st
  Nolby radhus 03-1959 6*6 6 st
  Kv. Ödet besiktning bild 14-22, 14-12-1958 6*6 9 st
  Kv. Ödet hantverkshuset 17-12-1956 6*6 10 st
  Väja Tjänstemannabostäder 17-09-1958 6*6 1 st
  Skön kv. Stammen 03-03-1959 6*6 6 st
  Landsvägsbro vid staden Whilhelmina 04-1959 6*6 2 st
  Kv. Rektorsgården vid kotorget 6*6 3 st
  Kv. Ödet bild 66-68 15-11-1958 6*6 5 st
  Härnösand kv. Seglaren 07-01-1960, 54441 6*6 23 st
  Luleå Thulehuset besiktning fast grund 17-03-1960 6*6 81 st
  9450 Hammarsmedjan bild 22-30, 20-02-1958 6*6 24 st, bild 31-39, 24-02-1958
  Kv. Hammarsmedjan bild 1-6, 06-12-1957 6*6 12 st
  Vägbro över järnvägen Mellansjö 05-04-1958 6*6 6 st
  Hallström & Nisses firma mästerskapet i skytte 15-09-1956 6*6 4 st
  Kv. Ödet rivningsarbeten bild 1-4, 21-10-1957 6*6 7 st
  Kv. Ödet bild 4-12, 30-10-1957 skolmur mot befintligt hus 6*6 24 st
  Bro över Kvarnån, Tärkvissle 05-10-1958 6*6 57 st
  9242 kv. Ödet 25-, 14-01-1958, -32, 06-02-1958 6*6 8 st
  Kv. Ödet bild 33-35, 28-03-1958 6*6 3 st
  Kv. Ödet bild 36-40, 14-04-1958 6*6 5 st
  Kv. Ödet bild 41-43, 21-04-1958 6*6 6 st
  Kv. Ödet bild 44-45, 12-06-1958, bild 46-47, 11-07-1958 6*6 10 st
  Kv. Ödet bild 48-51, 06-09-1958 6*6 5 st
  Kv. Ödet bild 60-65, 11-10-1958 6*6 8 st
  Kv. Ödet fasader Lindska fastigheter 05-11-1958 6*6 19 st
  Kv. Ödet omgivande gator och trottoarer 22-09-1958 6*6 6 st
  Skön kv. Stammen bild 3-6, 15-09-1958 6*6 10 st
  Kv. Ödet yrkesskolans fasader 24-09-1958 6*6 7 st
  Bollnäs kv. Ljungheden 06-08-1958 6*6 2 st
  Njurunda radhus 15-11-1958 6*6 4 st
  Skön kv. Stammen kran på järnvägen bild 9-10, 10-12-1958 6*6 3 st
  Lagerbyggnad Heffners 30-09-1958 6*6 6 st
  Skön kv. Stammen 07-11-1958 6*6 3 st
  Fugerdalsområdet 12-09-1958 6*6 6 st
  Kniphammaren bild 1-23 6*6 36 st
  Kniphammaren bild 24-46 6*6 20 st
  Sundsvalls verkstäder bild 1-4, 05-03-1958 6*6 6 st
  Kontor och lager Nacksta Tornberg och Lundberg 6*6 7 st
  Sundsvalls verkstäder bild 5-9, 17-05-1958 6*6 10 st
  ”Betong” bro vid Mellansjö 06-1958 6*6 i påsikts bild 9*10 1 st
  Kniphammaren Sundsvall 6 73 st
  Kv. Hälsan bild 1-8, 07-11-1957, bild 9-15, 03-12-1957 6*6 23 st
  Kv. Hälsan sprickor i Apotek 15-01-1958 6*6 33 st
  Kv. Hammarsmedjan fasader bild 45, 17-05-1958 6*6 7 st
  9441 Hälsan bild 16, 06-2-1958 6*6 5 st
  Kv. Hälsan bild 19-21, 05-09-1958 6*6 8 st
  Kv. Hälsan bild 22-26, 31-10-1958 6*6 5 st
  Sundsvall verkstadsskola 05-11-1959 6*6 10 st
  Bro vid Stalon 06-11-1959 6*6 7 st
  Norrliden taklag pkt hus 6, 10-05-1960 6*6 7 st
  Villa Ljungmannen Bild 1-17 år 1960 6*6 21 st
  Sundsvall verkstadsskola 08-03-1960 6*6 9 st
  9879 vårdhem Kramfors 09-02-1960 6*6 9 st
  Sundsvall modell kv. Stranden 16-02-1960 6*6 12 st
  Kramfors vårdhem 13-01-1960 6*6 2 st
  Kramfors vårdhem 14-12-1959 6*6 32 st
  Bro vid Stalon juni 1959 6*6 16 st
  Personalbostad bakterielab 11-06-1956 6*6 12 st
  Rulle nitrat 24*36 okänt innehåll
  Negativ Dorch Bäcksin foto nr 22066, 22255, 4 st 10*10, 2 st 15*10, 4 st 6*6, 30 st 6*6
  Kniphammaren 28-01-1958 negativ 6*6 12 st
  Kv. Norrliden hus 14-05-1958 negativ 6*6 3 st
  Cementsilo Mokajen bild 19-27, 05-09-1958 negativ 6*6 15 st
  Cementsilo Mokajen bild 28-32, 25-08-1958 negativ 6*6 12 st
  Sundsvall verkstadsskolan besiktning av bilplåtsslageri Sundsvallsbygget bild 1-11, 06-02-1959 6*6 11 st
  Stockviksverken Dicyfabrik 19-03-1959 negativ 6*6 6 st
  Sundsvall Verkstadsskola bild 1-4, 19-01-1959 negativ 6*6 7 st
  Radhus Sidsjön 27-01-1959 negativ 6*6 5 st
  Bro över SJ i Mellansjö 26-07-1958 negativ 6*6 3 st
  Besiktning kv. Lagmannen år 1961 negativ 6*6 56 st
  Radhus Nolby 28-01-1959 negativ 6*6 9 st
  Norrbackaskolan bild 1-4, 07-11-1957 negativ 6*6 8 st
  Bro över Juån Alby Ljusdal 03-1960 negativ 6*6 31 st
  Kv. Stängeln Ljusdal ”Dödolycka” 03-12-1960 negativ 6*6 22 st
  Sundsvall Enskilda Bank fasader 02-03-1956 negativ 4 st 9*12, 23 st 6*6
  Norrbackaskolan 14-05-1958 negativ 2 st
  9078 kv. Hammarsmedjan bild 7-21, 28-01-1958, 14-01-1958 negativ 6*6 24 st
  Kiosk Lungvik 06-07-1960 negativ 6*6 3 st
  Bro över Juån vid Mellansjö 28-08-1960 negativ 6*6 6 st
  Villa Ljungmannen 18-, 08-06-1960 negativ 6*6 9 st
  Bro över Juån, bro över Leån Ljusdal kv. Stängeln Ljusdal 04-04-1960 negativ 6*6 17 st
  Avslutning arbetsledarkurs 11-1960 negativ 6*6 10 st
  Kv. Gasten Härnösand Bef. byggnader 31-12-1958 6*6 24 st
  Fagerdalsområdet 15-01-1958 6*6 24 st
  Cementsilo Mokajen 15-01-1959 negativ 6*6 4 st
  Kv. Stammen Skön bild 12-17, 07-01-1959
  Kv. Skoghöjden Söderhamn, boardtrafik Ljusne, flottningsstuga Ånge 14-04-1960 6*6 16 st
  Hallström & Nisses Luciafest år 1955 negativ 6*6 18 st
  Entreport avtäckning av konstverk på fasad 30-01-1956 negativ 6*6 29 st
  Sporthall Härnösand (Tage Östman) negativ 6*6 15 st
  Kv. Norrliden Hus L + Punkthus år 1956 6*6 12 st
  Modell av vårdhem Kramfors fasader 15-02-1961 negativ 6*6 9 st
  Kv. Stammen bild 1, 14-05-1958, bild 2, 02-07-1958 negativ 6*6 7 st
  Kv. Norrliden hus 4, 09-11-1959 negativ 0
  Foto påsar med Nr 16339, Nr 22066, Nr 22369, Nr 22009, Nr 14055, Nr 22373, Nr 16332, Nr 22142,
  Nr 43451 med 2 st negativ som antingen tillhör Nr 43451 eller Nr 22142
  Nr 22555, Nr 0014, Nr 434611, Nr 360290, Nr 360077
  34 1947 — 1972 Kuvert med omslag märkt med landskap
  Västmanland kuvert 5 st innehåller både märkta och omärkta foton, negativ och diabilder
  1. Hallstahammar skola foto Nr 12612, Nr 3089
  2. Sala Salberga sjukhus foto, diabild år 1963-1968
  Sala mentalsjukhus Nr 10782, Nr 1487, Nr 3205-2, ark Nr 103-1- Nr 103-10
  Arkitekt SAR Bertil Holmberg Stockholm Nr 103347-7
  Sala mentalsjukhus etapp 2 ordernr 10782 år 1963
  Nr N 620625P, Nr N 620625 N 10, Nr N 620625 P9, Nr N 620625 G7, Nr N 620625 K 11, Nr N 620625 M4
  Diabild foto Lennart Olsson Stockholm
  3. Västerås 3 kuvert
  1. Konsum modell foto, diabilder
  2. Konsum brandstationsgrunden, konsumföreningen
  3. Tullhus
  4. Avesta Glasplåt skadad, vykort Kungsgatan, foto
  5. Hallstahammar kuvert tomt
  Ångermanland kuvert 3 st
  1. Långseleforsen bro över Ångermanälven
  2. Gideälven, bro över Gide älv
  3. Sollefteå 3 kuvert
  1. Läroverk foto46 st år 1947-1948
  2. Kv. Bäcken Nr 20358
  3. Kv. Bellevue 2 Nr 20343, Nr 20344, Nr 13518, Nr 13520
  Bostadshus 2 st kv. Vallen HSB, foto A. Ekman Ramsele, Sollefteå
  Västerbotten kuvert 9 st
  1. Umeå mässbyggnad Nr 160566 år 1967, Nr 3377-5 – Nr 3377-8
  2. Kv. Minnet Umeå år 1968 Nr 3377-33 – Nr 3377-35
  3. Skellefteå Foco Verkstad Foco 11/48 år 1963, Nr 2249-9, Nr 2248-7, Nr 107638/23, Nr 160566,
  Nr 2249-7 – Nr 2249-10, Nr 3377-12, Nr 3377-20
  4. Skelleftehamn bostadshus Riksbyggen foto Tore Persson
  5. Umeå Mariehem Nr 3377-29 – Nr 3377-32
  6. Boliden foto anrikningsverk Boliden år 1950-1953
  7. Rönnskär svavelsyrefabrik år 1953
  8. Bureå såg byggnad
  9. Umeå flaggan år 1972
  Norrbotten kuvert 3 st
  1. Luleå bostadshus konditori Lindqvist år 1957
  2.Piteå löscementanläggning 10185
  3. Boden kuvert 3 st
  1. Kasern A8
  2. Elverkstad
  3. Kasern A5 påbyggnad
  Lappland kuvert 2 st
  1. Malmberget kyrka, dopfunt Brunflo, 14, 1344, 11
  2. Laisvall, gruvlave Laisvall år 1952
  35 1962 — 1972 Uppland kuvert 2 st
  1. Ulltuna lantbrukshögskola foto, flygfoto L 2398-L 2401
  2. Enköping kaserner P1
  Södermanland kuvert 2 st
  1. Huddinge bostadshus Skogås ordernr 10575, 10952
  Stockholm Skogås 1 och 2 ordernr 10575, 10952 år 1962-1963
  Skogås 1 Nr N 621217A2, Nr N 621217 A5, Nr N 621217 A10, N 621217 B10, Nr N 630903 A9, Nr N 630903 C9, Nr N 620625 R6, Nr N 620625 T10, Nr N 620625 U6, Nr N 620625 U11, Nr N 630510 B8, Nr N 630510 C1, Nr N 630510 B5, Nr N 630510 A3, Nr N 630903 A3, Nr N 630903 A4, Nr N 630510 A5, Nr N 630510 A8, Nr N 630510 A10, Nr N 630903 B3, Nr N 630903 B6, Nr N 630903 B12, Nr N 630903 C7, Nr N 630903 C5
  Skogås 2 ordernr 10952
  Nr N 630510 B9, Nr N 630903 A9, Nr N 630903 C9
  2. Hårsfjärden sporthall, C 1226. 42, Forsners 162, Royal reklamfoto nr 1
  Stockholms län kuvert 5 st
  1. Stockholms län kuvert 3 st
  1. Kontoret foto Gösta Nordin Stockholm
  Nr N 670112 A8, Nr N 670112 C4, Nr N 670112 A6, Nr N 670112 A5, Nr N 670112 C5,
  Nr N 670112 B10, Nr 670112 C2, Nr 670112 B6
  2. Södertälje Scania Vabis år 1952 foto nr 11248
  3. Stockholm sjöfartshotell kv. Prinsen Nr 10888 år 1962
  2. Stockholm söderhöjden Jakobsberg
  Foto Lars Nyberg privatkopia
  Foto Krister Sandström
  Foto Gösta Nordin Stockholm Nr N 670112 D3, Nr N 670112 D6, Nr N 670112 D11, Nr N 670112 E2, Nr N 670112 E8, Nr N 670112 E10, Nr N 670112 F2, Nr N 670112 F5, Nr N 670112 F11, Nr N 670112 G7, Nr N 670112 G12, Nr N 670112 K5, Nr N 670112 H1, Nr N 670112 H2, Nr N 670112 H5, Nr N 670112 H6
  3. Sjöfartshotellet kv. Prinsen ordernr 10888 foto Gösta Nordin Stockholm Nr N 630220 A3, Nr N 630220 A4, Nr N 630220 A5, Nr N 630220 A6, Nr N 630220 A8, Nr N 630220 A11, Nr N 630220 A12, Nr N 630110 F11,
  Nr N 630110 G6, Nr N 640819 A5
  Atelé Sundahl Nr 31754-1 – Nr 31754-3
  Svensk pressfoto 2 st
  Stockholms sjöfartshotell Nr 3205-44. Stockholm Bagarmossen år 1970-1971
  Ark Nr 35898-6 – Nr 35898-21
  Nr 35898-59 – Nr 35898-65 år 1970
  Nr 36387-1 – Nr 36387-4 år 1971
  Nr 36387-6 – Nr 36387-14 år 1971
  Nr 36387-17 – Nr 36387-23 år 1971
  Nr 36387-25 – Nr 36387-30 år 1971
  5. Vårberg detaljer foto år 1968-1971
  Reteam foto Vårberg år 1968-1971
  Nr 34676-1 – Nr 34676-5 år 1969
  Nr 34676-7 år 1969
  Nr 34676-10 – Nr 34676-15 år 1969
  Nr 34676-18 – Nr 34676-19 år 1969
  Nr 34676-21 år 1969
  Studio Birath foto 1969-1971
  Stockhilm Igelboda centrum, tippen Nr 2716-5
  Studio Granath Nr R 1038-2 år 1968
  Studio Birath år 1969
  Vårberg Ängsbacken 1969 Nr 2714-3
  Gösta Nordin foto Nr N 680828 B 10 år 1968, 1969
  Foto Gunnar Wallin år 1968
  Saltsjöbaden, Tippen, Biblioteket
  Ängsbacken Centrum år 1969
  Ark Saltsjöbaden Igelboda år 1969
  Nr 2711-1 – Nr 2711-12, Nr 2712-1 – Nr 2712-12
  Nr 2713-1 – Nr 2713-12
  Ark Vårberg – Ängsbacken år 1969
  Nr 2714-1 – Nr 2714-12
  Ark Igelboda Saltsjöbaden
  Nr 2715-1 – Nr 2715-12, Nr 2716-1 – Nr 2716-12
  Nr 2717-1 – Nr 2717-12, Nr 2718-1 – Nr 2718-12
  Ark Igelboda Tippen
  Nr 2719-1 – Nr 2719-5, Nr 2719-7 – Nr 2719-12
  Ängsbacken Rinkeby foto Nr 5, 9, 12 år 1969
  Västergötland kuvert 2 st
  1. Göteborg Sörvik omformarestation SJ
  2. Skövde Riksbyggen Billingsluttningen
  Ateljé Sundahl AB foto Nr x 693-2, Nr x 693-3, Nr x 693-7
  36 1936 — 1971 Jämtland kuvert 4 st
  1. Hammarstrand mejeri
  2. Frösön
  3. Östersund kuvert 4 st
  1. Frösön ark, ett foto från Ingenjör Willebrand
  2. Frösön villagrupp A9
  3. Östersund bostadshus Kastberg
  4. Östersund kv. Verkstaden
  4. Bispgården kuvert 2 st
  1. Stiftelsehus ordernr 8484 foto
  Nr 23362/56, Nr 23362/61 Ateljé Sundahl AB
  2. Omformarestation ordernr 8252 foto
  Nr 23362/62 Ateljé Sundahl AB
  Gästrikland kuvert 2 st
  1. Torsåker Hoån bro anteckning
  2. Gysinge
  Dalarna kuvert 2 st
  1. Grängesberg kuvert 4 st
  1. Taxistation
  2. Örntorp konsum
  3. Varuhus Koop år 1936
  4. 7471 bostadshus etapp 1 & 2
  Nr 12840, Nr 12841 år 1951
  2. Fredriksberg regleringsdammar
  6881 Kvarntjärn kraftstationsintag
  6881 Kvarntjärn dammar Nr 12839
  6881 Kvarntjärntilloppskanal Nr 12837
  6881 Koviksforsen nedströms utskovet Nr 12838
  6881 Wattangi vy över dammen Nr 12830 – Nr 12832
  6881 Koviksforsen gamla älvfåran från dammen Nr 12833 – Nr 12836
  Hälsingland kuvert 8 st
  1. Ljusdal
  2. Söderhamn kuvert 4 st
  1. Enriset och stenbacken år 1971
  2. Kv. Älgen HSB
  3. kv. Gjutaren Nr 1
  4. Kv. Bananen Nr 20337, Nr 20338, Nr 12516, 13522, negativ år 1952-1971
  3. Kv. Skytten Nr 4034-1, Nr 4823-1, Nr 4823-2, Nr 4823-12
  4. Harmånger kommunalhus
  5. Bollnäs Mentalsjukhus
  Nr N 620625 E12 för E Perssons album
  Nr 103346-1 – Nr 103346-12,
  Nr 103349-3 – Nr 103349-38, Nr N 620625 AS,
  Nr 620625 B1, Nr 620625 C9, Nr 620625 C7,
  Nr 620625 D11, Nr 620625 E3
  6. Hudiksvall bostadshus foto Jonnie Dahlström
  Nr 2444-23 – Nr 2444-26
  7. Hudiksvall Riksyrkesskola sanna, ritning, negativ 7 st
  8. Hudiksvall kuvert 5 st
  1. Kv. Järnvägsgården bostadshus
  2. Lassarettet Nr 20336 Ateljé Sundahl
  3. Lagerbyggnad Hakonbolaget m.m.
  4. 8749 kv. Rektorsgården Nr x 1108-5
  5. 8164 Garage och verkstad SJ
  37 1948 — 1970 Medelpad kuvert 21 st
  1. Torpshammar pensionärshem år 1950
  2. Alby pensionärshem Nr N 2263-2 – Nr N 2263-3
  3. Timrå Framnäs Nr 3018-4 – Nr 3018-6
  4. Timrå bilspedition Nr 4823-4, Nr 4823-5 år 1968
  5. 9893 Timrå Mesaombränningsanläggningen Östrand Nr N 620626 C1 år 1962
  10074 Inredning truckverkstad Östrand Nr N 620626 C1
  6. Timrå Sörvik Nr 3011-1, Nr 2526-1 – Nr 2526-3
  Timrå bostadshus varuhuset Domus år 1962-1964
  Vivsta kv. Kaggen Nr 1768-4 – Nr 1768-9, Nr 1673-65,
  Nr 1653-2, Nr 2055-35 – Nr 2055-39,
  Nr 2144-1 – Nr 2144-3, Nr 2504-1 – Nr 3018-7
  8. Timrå kuvert 2 st
  1. Timrå kommunala mellanskola
  2. Timrå kommunalhus
  9. Skallböle Medelpad kuvert 2 st
  1. Skallböle Ekeström
  2. Skallböle Kraftverk år 1954
  10. Njurunda Nolbyvillan Nr 2701-8 – Nr 2701-15
  Nr 2701-3, Nr 2701-4, Nr 2887-8,
  Nr 2887-10 – Nr 2887-15
  11. Indal Medelpad kolhus i Stige år 1948
  12. Sundsvall kv. Byggmästaren Nr N 590603 B2,
  Nr N 590603 A1 år 1962-1963
  Nr 1588-1, Nr 1588-3, Nr 1588-4
  Nr x1103-2, Nr N 630220 C5, Nr N 590603 B4,
  år 1960 Nr N 630220 B11, Nr x1103-4, negativ 12 st
  13. 9839 Sundsvall verkstadsskolan Nr N 600519 D4, Nr N 600519 E7, Nr 3/16919
  14. Utställningen vängåvan år 1960 Broschyrer, ritning, uträkningar, foto
  Nr N 600705 B7, Nr N 600705 C2, Nr N 600705 A12
  Nr 1653-6, Nr N 600705 C6, Nr N 600705 C10,
  Nr N 600705 C3, Nr N 600705 A10, Nr N 600705 C12,
  Nr N 600705 C1, Nr N 600705 C9, Nr N 600705 B1,
  Nr N 600705 B4, Nr N 600705 A6, Nr N 600705 A2
  15. Sundsvall fryshuset foto, negativ år 1950-1952
  16. Sundsvall Norrliden flygfoton år 1961-1964
  Nr 1597-2, Nr 1667-3, Nr 1597-3, Nr 1588-14, Nr 1895-6,
  Nr 1895-2, Nr 1895-4, Nr 1588-13, Nr 1588-10,
  Nr 2055-34, Nr 2055-30, Nr 600519 R5,
  Nr N 600519 R6, Nr N 620626 S5, Nr 1895-1,
  Nr 1588-11, Nr N 600519 H10, Nr 620626 S3,
  Nr N 620626 R9, Nr N 620626 R5, Nr x1102-12
  17. Sundsvall kv. Guldsmeden år 1969-1970 märkta och omärkta foton, Nr 4958-1 – Nr 4958-11,
  Nr 4958-13 – Nr 4958-19, Nr 5385-1, Nr 5385-2
  18. Sundsvall databehandling
  Nr 2272-1, Nr 2272-2
  19. Sundsvall kv. Kofoten datacentral, radhus år 1962-1963
  Nr 1673-8, Nr 1673-61, Nr 1673-9,
  Nr N 630220 C1, Nr 1673-53, Nr 1673-8
  20. Sundsvall tele 2 år 1963
  Nr 1673-55, Nr N 590604 B9, Posthuset år 1954
  21. Sundsvall kv. Norrhagen Nr 2055-18, Nr 2055-11,
  Nr N 630220 E4, Nr 1673-36, Nr N 630220 E11,
  Nr 1673-34, Nr 2055-30, Nr 2055-31, Nr 630220 E7
  38 1930 — 1967 Medelpad kuvert 14 st
  1. Matfors yllefabrik
  2. Sundsvall kuvert 2 st
  1. Aluminiumkompaniet, kaj Kubikenborg, elektrolyshall, byggfoton, gjuteriverkstad, aloxid
  2. Hotell Knaust kök och byggnad
  3. Sundsvall kuvert 5 st
  1. Diverse arbeten
  2. Posthus nya och gamla
  3. Hallström & Nisses första kontoret (tomt)
  4. 9509 ordernr tillbyggnad av kontor och verkstad Sundsvalls Verkstäder Nr x1101-8
  5. 9156 ordernr kaj Kubikenborg Nr N 590603 K11
  4. Härnösand Medelpad [sic!] kuvert 2 st
  1. 11021 ordernr kv. Rådmannen ombyggnad av kyrka Missionskyrkan och bostadshus år 1962
  Nr 3/23246, Nr 2055-41, Nr 2055-42
  2. 8456 ordernr Härnösand lagerbyggnad A & R
  Nr 23362/16, Nr A 7911, 3/8245
  5. Härnösand Medelpad [sic!] kuvert 5 st
  1. Bostadshus kv. Magistern
  2. Bostadshus kv. Lektorn Nr 13512 år 1953
  3. Dövstumskolan, Kungl. Byggnadsstyrelsen foto, negativ
  4. Härnösand Landstatshus
  5. Kv. Fiskaren Nr 20350, Nr A8257 år 1954
  6. Härnösand kuvert 3 st
  1. Landsarkiv
  2. Kv. Lärkan Nr 13514, Nr 13515
  3. Kv. Garvaren
  7. 10094 ordernr Liden Automatstation Byn 1:8 Nr 1673-20
  8. 9902 ordernr Skön villa kv. Jungmannen Nr 13506
  9. 10363 ordernr Härnösand Rörlager AB Ahlsell-Rylander Nr N 620627 U6
  10. 10091 ordernr Härnösand panncentral, ASEA Härnöverken Nr 620627 T2
  11. 9573 ordernr Härnösand kv. Gasten bostadshus Nr N 620627 S1
  12. 8854 ordernr Härnösand
  Kv. Domprosten Nr A10114, Nr N 590603 R6, Nr N 590603 R2
  Kv. Borgmästaren Nr N 590603 P1, Nr 199/7
  13. 9238 ordernr Härnösand kv. Borgmästaren
  14. Härnösand avloppsreningsverk Nr 3436-5 – Nr 3436-8
  39 1959 — 1964 Ordernr 8175
  Posthus Sundsvall exteriör Nr 20353 Ateljé Sundhal AB
  Nr 9242
  Sundsvall Thulehuset norrlandsbild
  Nr 9529
  Sundsvall Telestation tele2 Nr N 590604 B4
  Sundsvall Telebyggnad kv. Saturnus Nr 1673-54 år 1963
  Nr 11040
  Sundsvall kontor och lager Söderberg & Haak
  Foto nr1581-1
  Nr 8718
  Sundsvall lagerbyggnad Högom Sonessons
  Foto Gösta Nordin Nr N 590603 N4, norrlandsbild
  Nr 10430
  Sundsvall kontorsbyggnad NOGA Nr 620626 N4 år 1962
  Nr 10454
  Sundsvall lagerbyggnad vid Mokajen (Norlin & Co.)
  Nr N 620626 W11 år 1962
  Nr 8457
  Sundsvall Coca-Cola fabrik Nr 20115/10
  Nr 9448
  Sundsvall kontor och verkstad Selånger Nr N 590603 R11
  Nr 10692
  Skön lagerbyggnad Elektro- Helios Nr 1673-29 år 1963
  Nr 11005
  Sundsvall televerkstaden kontorsbyggnad Nr 1997-1
  Sundsvall verkstäder tillbyggnad kontor och verkstad Nr x1101-8
  Sundsvall kontorsbyggnad kv. Hammar smedjan Nr N 620626 K8 år 1962
  Nr 10378
  Sundsvall verkstäder montagehall Nr 1673-50 år 1963
  Nr ?
  Sundsvall Pevikonfabrik Stockviksverken (fosfatbolaget) Nr 20115/1
  Nr 9842
  Sundsvall Dicylfabrik Stkvik Nr N 620626 A11 år 1962
  Nr 10000, 10415
  Sundsvall förrådsbyggnad och Peviconfabrik Stockvik Nr N 620626 E3 år 1963
  Nr 10401
  Sundsvall verkstadsbyggnad Stockvik Nr N 620626 B2 år 1963
  Nr 10520
  Sundsvall Stockvik PM – Labb Nr 1673-40 år 1963
  Nr 10643
  Sundsvall Stockvik Personalmäss Nr 1673-42 år 1963
  Nr 10951
  Sundsvall Cementsilo 2 Mokajen (skånska cement)
  Norrlandsbild år 1962
  Nr 9659
  Sundsvall löscementanläggning Mokajen Nr N 590603 H7
  Nr 9919
  Sundsvall Åkerviksskolan Nr N 601024 B4
  Nr 11017
  Sundsvalls värmecentral Svenska aluminiumkompaniet
  Nr 2035-26
  Sundsvall manskapsbyggnad Svenska Aluminiumkopaniet Nr 2055-28 år 1964
  Nr 11381
  Sundsvall Liz Bensin & Service Stockvik Motell och affärsbyggnad Nr 2055-25, Nr 2045-1 år 1964
  Nr 10705
  Sundsvall ANA Motor bilverkstad kontor och lagerbyggnad Nr 2055-15 år 1964
  Nr 9380
  Luleå Elektrostålverk (Norrbottens Järnverk AB Luleå) Nr N 590604 A3
  Nr 10243
  Sundsvall radiostation å Södra Stadsberget Nr N 620626 P5 år 1962
  Nr 10850
  Timrå Silo och Mesa, Vivstavarv Norrlandsbild Nr 1.06.62.1 år 1962
  Nr ?
  Bolidens Anrikningsverk foto Allfoto Boliden
  Boliden Renströmsgruvan foto Allfoto Boliden
  Nr 10878
  Luleå Thulehuset
  Nr 10686
  Luleå Oxygenfabrik och acetylenfabrik NOGA Berts foto Boden Nr 8
  Nr 11148
  Skellefteå kontors och verkstadsbyggnad FOCO E/9, D/6 år 1963
  Nr 10363
  Härnösand Rörlager AB Ahlsell – Rylander Nr N 620627 U7 år 1962
  Nr 10016
  Härnösand Tobaksmagasin Nr N 620627 D3 år 1962
  Nr 10833
  Härnösand mejeri Nr 1673-14 år 1963
  Nr 10094
  Liden automatstation Byn 1:8 Nr 1673-20 år 1963
  Nr 9926
  Gävle kontor och förråd Gävle stads fastighetskontor Nr 620930 P4 år 1962
  Nr 10590
  Hällsjö Transformatorstation Nr N 620930 F 7 år 1962
  Nr 9697
  Gävle lagercentral kv. Jagaren (Kooperativa förbundet) Nr N 620930 R2 år 1962
  Gävle lagerbyggnad för kooperativa förbundet Nr 68177/2
  Nr 9879
  Kramfors vårdhem Nr N 620627 A11 år 1962
  Nr 10062, 10277, 10486
  Bollnäs Hälsinge sjukhus (Mentalsjukhus) Nr 103346-1 år 1963
  Nr 10888
  Stockholm sjöfartshotell kv. Prinsen Nr N 640819 A2 år 1964
  Nr 8922
  Sundsvall bakt. Laboratorium Nr N 600519 L11
  Direktör G. Källqvist VD Hallström & Nisses Nr 1984-5
  Nr 10317
  Sundsvall kv. Ludviksberg Nr 1673-2 år 1963
  Nr 10949
  Sundsvall kv. Norrhagen Nr 2055-11 år 1964
  Nr 10506
  Sundsvall bostadshus kv. Kaggen Nr 27.09.62.3 år 1962
  Nr 9752
  Sundsvall kv. Stjärnan bostadshus Nr 1673-31 år 1963
  Nr 10319
  Sundsvall enfamiljs villor SCA Nr N 620626 M3, Nr N 620626 M8 år 1962
  Nr 10949
  Sundsvall kv. Norrhagen Nr 1600-6
  Nr ?
  Sundsvall kv. Norrliden Nr N 600519 P1
  Nr 10785
  Sundsvall datacentral kv. Kofoten Nr 1673-63 år 1963
  Nr 11034
  Sundsvall kv. Kofoten radhus Nr 1673-60 år 1963
  Nr 9839
  Sundsvall Verkstadsskolan Nr N 620626 G10 år 1962
  Nr ?
  Sundsvall cementsilo 2 Skånska cement Nr 1673-7 år 1963
  Nr 10850
  Timrå silo och Mesa, Vivstavarv år 1962
  Nr 10378
  Sundsvall SEB kiosk tivoliparken Nr 1673-47 år 1963
  Nr ?
  Sundsvall utställningen ”Detta Västernorrland” Nr 1653-3
  Nr 10974
  Sundsvall kontor och lager Söderberg & Haak AB Nr 1581-1 år 1963
  Nr 10443
  Sundsvall servicestation landsvägsallén Nr N 620626 G3 år 1962
  Nr 11055
  Sundsvall Televerkstaden kontorsbyggnad Nr 1931-3 år 1964
  Nr 11017
  Sundsvall manskapsbyggnad Svenska Aluminiumkompaniet Nr 2055-17 år 1964
  Nr 10430
  Sundsvall kontorsbyggnad NOGA Nr N 620626 N5 år 1962
  Nr 10692
  Skön lagerbyggnad Elektro-Helios Nr 1973-35 år 1963
  Nr 9569
  Skön kv. Stammen norrlandsbild
  Nr 9856
  Skön kv. Tallkronan bostadshus Nr N 620626 U9 år 1962
  Nr 10893
  Skön gymnastikbyggnad Nr 1673-19 år 1963
  Nr 10003
  Skön Tomteskolan Nr N 620930 B9 år 1962
  Nr ?
  Timrå bostadshus och varuhuset Domus Nr 2055-37 år 1964
  Nr 10157
  Timrå Konsum Nr 1768-2 år 1964
  Nr ?
  Alnö bro
  Nr 10106
  Ljusdal bro över Leån Nr N 620627 K8 år 1962
  Nr 10804
  Njurunda pensionärslägenheter Nolby Nr 1973-68 år 1963
  Nr ?
  Njurunda bostadshus Dingersjö hemmansägare H. Westling Nr 2055-7 år 1964
  Nr 10631
  Sundsvall 20 villor, övre Bredsand Stockvik Nr 1588-6 år 1962
  Nr 11064
  Sundsvall Njurunda 2 bostadshus Bredsand AB Njurundahem Nr 2055-2 år 1964
  Nr 11381
  Stockviksverken Motell och affärsbyggnad Liz bensin & service Nr 2055-29, Nr 2045-4 år 1964
  Nr 9842
  Sundsvall Dicyfabrik Stockvik Nr N 620626 A8 år 1962
  Nr 10520
  Sundsvall PM – Laboratorium Stockvik Nr N 620626 B9 år 1962
  10401
  Sundsvall verkstadsbyggnad Stockvik Nr N 620626 B5 år 1962
  Nr 10000
  Sundsvall förrådsbyggnad Stockvik Nr N 620626 E5 år 1962
  Nr 10857
  Sundsvall Ringbar Ica restauranger Nr 1673-25 år 1963
  Nr ?
  Personalmäss Stockvik Nr 1673-43 år 1963
  Nr 10301, 9662
  Ljusdal kv. Stängeln bostadshus Nr N 620627 L12 år 1962
  Nr 9984
  Hudiksvall bostadshus A kv. Dalen Nr N 620627 R2 år 1962
  Nr 10568
  Ljusne 2 bostadshus kv. Stängeln foto specialbild Söderhamn Nr 7 år 1963
  Nr 10158
  Ljusne Centralskola Nr N 620930 K3 år 1962
  Nr 10270
  Söderhamn varuhus kv. Granen Nr N 620930 M2 år 1962
  Nr 10476
  Söderhamn olja, kaj, stångkär, specialbild Söderhamn Nr 1 år 1963
  Nr 9300
  Bollnäs bostadshus kv. Resedan (brf. Björkhamre) Nr N 620027 N5 år 1962
  Nr 10062, 10277, 10486
  Bollnäs Hälsinge Sjukhus (mentalsjukhus) Nr 103349-37 år 1963
  Nr 10062, 10277, 10486
  Bollnäs mentalsjukhus Nr N 620625 E9, Nr N 620625 F2 år 1962
  Nr 11294
  Skutskär Tempo varuhus Åhlen & Holm Nr 71989/2 år 1964
  Nr 9438
  Gävle kv. Baggaren bostadshus (brf Stenhagen) Nr N 620930 S5 år 1962
  Nr 10861
  Skutskär bro över Bodaån (omfattar två broar) Nr 71989/4, Nr 71989/5 år 1964
  Nr ?
  Sala mentalsjukhus etapp 2 Nr 620625 H12 år 1962
  Nr 10888
  Stockholm Sjöfartshotell kv. Prinsen Nr 31754/4 år 1964
  Nr 10590
  Hällsjö transformatorstation Nr N 620930 F5 år 1962
  Nr 10094
  Liden automatstation Byn 1:8 Nr 1673-21 år 1963
  Nr 11021
  Härnösand kyrka kv. Rådmannen (ombyggnad) Nr 2055-41 år 1964
  Nr 10833
  Härnösands mejeri Nr 1673-16 år 1963
  Nr ?
  Örnsköldsvik kv. Ungern Nr 3994/4 år 1963
  Nr 6879
  Kramfors vårdhem Nr N 620627 B3 år 1962
  Nr 9660
  Frösön bostadshus kv. Tivoli foto Bengt Weilert Tewebild nr 2 år 1964
  Nr 10931
  Skellefteå 56 egnahemsvillor Mobacken Nr x4441/8
  Nr 11148
  Skellefteå verkstad Foco Nr D/9 år 1963
  Skellefteå verkstad och kontorsbyggnader Foco Nr 23
  Nr 10878
  Luleå Thulehuset
  Nr 10686
  Luleå Oxygenfabrik och acetylenfabrik NOGA Berts foto Boden Nr 7
  Nr 9919
  Sundsvall Åkerviksskolan Nr N 601024 B9, Nr N 601024 A8, Nr N 601024 B5, Nr N 601024 A11
  Nr 9919
  Sundsvall Norrbackaskolan Nr N 600519 G11
  Nr ?
  Skönsberg Tomteskolan Nr N 600519 M9
  Nr 9026
  Njurunda Centralskola Nr N 590603 L3
  Nr 9367
  Sundsvall Norrbackaskolan Nr x1101-1
  Nr 9026
  Njurunda Centralskola foto 3 st norrlandsbild Sundsvall
  Nr 9444
  Härnösand Sporthallen Nr N 590603 S3, Nr N 590603 T8
  Nr ?
  Skön Tomteskolan tapetsering Nr N 600519 A7
  Nr ?
  Sundsvall Verkstadsskolan betong gjutning Nr N 600519 E9
  Nr 9047
  Sundsvall personalbostäder Sundsvall lasarett Nr N 590603 E4,Nr N 590603 E3
  Nr 8922
  Sundsvall bakt. Laboratorium Nr N 590603 F6, Nr N 590603 F8, Nr 23362/10
  Nr 9001
  Östersund Centrallasarett Nr N 590603 U1
  Nr 7879
  Kramfors vårdhem Nr N 600705 F5, Nr N 600705 D1
  Nr ?
  Söderhamn Stadsbibliotek (uhuset Domus)
  Nr 9286
  Sundsvall div. arbeten kv. Pan Sundsvalls Enskilda Bank Nr N 590603 M2
  Nr 9663
  Sundsvall ombyggnation Sveriges kreditbank Nr N 590604 G6, Nr N 590604 G3
  Nr 9529
  Sundsvalls tele 2 Nr 590604 B4
  Nr 9242
  Sundsvall Thulehuset foto norrlandsbild
  Nr 8175
  Sundsvall posthus exteriör, interiör Nr 20353
  Nr 9441
  Sundsvall varuhuset forum Nr N 590603 D1
  Nr ?
  Sundsvall kv. Hälsan Grill Nr 23362/13
  Nr 8718
  Sundsvall lagerbyggnad Högom Nr N 590603 N2 Högom lagerbyggnad foto norrlandsbild
  Nr 9448
  Sundsvall Selånger kontor och verkstad Nr N 590603 R11
  Nr 9697
  Gävle lagerbyggnad för kooperativa förbundet Nr 68177/2
  Nr 8457
  Sundsvall Coca-Cola fabrik Nr 20115/10
  Nr 9450
  Sundsvall kontor och lagerbyggnad Nr N 590603 P8
  Nr 9380
  Luleå elektrostålverk (Norrbottens järnverk AB Luleå) Nr N 590604 A3
  Nr ?
  Anrikningsverk Boliden, Renströmsgruvan
  Nr 9509
  Sundsvalls verkstäder tillbyggnad kontor och verkstad Nr x1101-8
  Nr 9659
  Sundsvall löscementanläggning Mokajen Nr N 590603 H7
  Nr 8477
  Sundsvall Pevikonfabrik Stockviksverken Nr 20115/1
  Nr 9092
  Sundsvall Silos AB Svenska Aluminiumkompaniet Nr N 600519 L8
  Nr 9156
  Sundsvall kaj Kubikenborg
  Nr 9092
  Sundsvall Silos AB Svenska Aluminiumkompaniet Nr N 590603 G12
  Nr 9156
  Sundsvall kaj Kubikenborg AB Svenska Aluminiumkompaniet Nr N 590603 K11
  Nr 8560
  Gävle bro över Testeboån Strömsbro foto Lennart Olsson Bandhagen Nr 1 riksväg 13
  Nr 9821
  Stalon bro över Ångermanälven Nr N 600519 U7 år 1959
  Nr ?
  Huddinge kv. Prinsessan fotoservice AB Stockholm
  Nr 9686
  Njurunda 23 kedjehus foto norrlandsbild
  Nr 9632
  Sundsvall radhus Fagerdal (kv. Agaten m.fl) Nr N 590604 C3
  Nr 10631
  Sundsvall 20 villor Övre Bredsand Stockvik Nr 1588-8 år 1962
  Nr 11034
  Sundsvall kv. Kofoten radhus Nr 1673-59 år 1963
  Nr 10319
  Sundsvall tre enfamiljshus SCA Nr N 620626 M11
  Nr 10804
  Njurunda pensionärslägenheter Nolby Nr 1673-69
  Nr 9922
  Sundsvall villa kv. Jungmannen Träarbetare foto Gösta Nordin Nr N 600519 B7
  Nr 10319
  Sundsvall 3 enfamiljs villa SCA Nr N 620626 M4 år 1962
  Nr ?
  Njurunda bostadshus Dingersjö hemmansägare H. Westling Nr 2055-6 år 1964
  Nr 10914
  Sundsvall Kedjehus kv. Båset Svenska Aluminiumkompaniet Nr 2055-3
  Nr 10931
  Skellefteå 56 egnahemsvillor Mobacken Skellefteå Foto Newens riks – city Nr 16, Nr 20, Nr 13, Nr 14, Nr 19, Nr 18, Nr 10, Nr 12, Nr 3, Nr 7, Nr x4441/8
  40 1959 — 1964 Nr 7295
  Sundsvall kv. Byggmästaren Nr N 600519 G5, Nr N 590603 C6
  Nr 8479
  Sundsvall kv. Norrliden Nr x1102-12, Nr x1104-2, Nr N 600519 K8, Nr N 600519 K2, Nr N 600519 R3
  Nr 9047
  Sundsvall personalbostäder lasarett
  Kv. Eldaren, kv. Jungmannen, kv. Marieberg, Kv. Norrliden, Norrbackaskolan,
  kv. Björken, kv. Roten, kv. Tallen, kv. Aspen, Skönsberg, flygfoto norrlandsbild
  Nr ?
  Skönsberg kv. Tallkronan Nr N 600519 M10
  Skönsberg kv. Tallkronan onumrerat
  Nr 9632
  Sundsvall radhus Fagerdal (kv. Agaten m.fl.) Nr N 590604 C9
  Nr 8970, 8987
  Sundsvall kv. Apollo Nr x1102-3
  Nr 9119
  Sundsvall kv. Tunnbindaren Nr N 590604 D10, Nr N 590604 D6
  Nr 8854
  Härnösand kv. Domprosten Nr N 590603 R2
  Nr 9277
  Östersund kv. Stormhatten Nr N 590603 X6
  Nr 7760
  Östersund kv. Verkstaden Nr N 590603 Å7
  Nr 9146
  Östersund kv. Ordningsmannen Nr N 590603 M8
  Nr 8322
  Östersund bostads och affärshus Jämtlands läns Sparbank Nr N 590603 W8
  Nr 9145
  Ånge 2 st bostadshus Svenska Riksbyggen Nr N 590603 W4
  Nr 8817
  Ånge kv. Planen Nr N 590603 Z5
  Nr 8731
  Ånge kv. Balder Nr N 590603 Ä5
  Nr 8817
  Ånge kv. Planen Nr N 590603 Z9
  Nr 8854
  Härnösand kv. Domprosten Nr N 590603 R6
  Nr 8512
  Ånge bank och bostadshus Nr N 590603 A11
  Nr 9300
  Bollnäs kv. Resedan Nr 611003.13
  Nr 8512
  Ånge bank och bostadshus Nr 20331
  Nr 8834
  Söderhamn kv. Giraffen Nr x1103-8
  Nr 9104
  Gävle kv. Bordsgossen Nr 27510
  Nr 8600
  Bollnäs Centralskola Nr 27551
  Nr 8382
  Skövde bostadshus Billingsluttningen Nr x693-7
  Nr 9504
  Bollnäs kv. Ljungheden Nr 27529, Nr 611003 A4, Nr 611003.14, Nr 27527
  Nr 8389
  Bollnäs kv. Kransen Nr 27535
  Nr 9632
  Sundsvall radhus Fagerdal (kv. Agaten m.fl.) Nr N 590604 C11, Nr N 590604 C3
  Nr 9686
  Njurunda 23 st kedjehus, norrlandsbild, Nr N 590603 M11, Nr N 600519 L7, Nr N 600519 L6
  Nr 7295
  Sundsvall kv. Byggmästaren Nr 2055-5, Nr N 590603 C6, Nr N 600519 G5 år 1964
  Nr 10268
  Ljusdal Centrumhuset kv. Lärkan år 1963
  Nr 8867
  Sundsvall kv. Lagmannen Nr 1673-24
  Nr 8970, 8487
  Sundsvall kv. Apollo Nr x1102-3
  Nr 8175
  Sundsvall Posthus interiör Nr 20360
  Nr ?
  Sundsvall Norrlidsområdet m.fl. Nr 1597-2, Nr N 600519 H9, Nr x1104-2
  Nr 10785
  Sundsvall datacentral kv. Kofoten Nr 1673-65 år 1963
  Nr 10949
  Sundsvall bostadshus kv. Norrhagen Nr 2050
  Nr ?
  Strömstaren foto fotogården foto Nr 20181
  Nr 10949
  Sundsvall kv. Norrhagen Nr 1673-33 år 1963
  Nr 9569
  Skön kv. Stammen bostadshus Nr N 620930 D4 år 1962
  Nr 9856
  Skön bostadshus kv. Tallkronan Nr N 620930 E3
  Nr 8930
  Timrå bostadshus Vivsta (kv. Vinkeln) Nr 1673-62
  Nr ?
  Timrå bostadshus varuhuset Domus Nr 2055-38 år 1964
  Nr 11064
  Njurunda två bostadshus Bredsand AB Njurundahem Nr 2055-1 år 1964
  Nr 9752
  Sundsvall kv. Stjärnan bostadshus Nr 1673-32 år 1963
  Nr 10506
  Sundsvall bostadshus kv. Kaggen Nr 2055-20 år 1964
  Nr 9119
  Sundsvall kv. Tunnbindaren Nr N 590604 D6, Nr N 590604 D10
  Nr ?
  Sundsvall kv. Hajen foto verkmästare E. Jonsson H & N år 1964
  Nr 9583
  Skellefteå kv. Gösen foto Berts foto Boden Nr 28 år 1963
  Nr 9234
  Boliden bostadshus Bjurliden Berts foto Boden Nr 31
  Nr 9544
  Örnsköldsvik kv. Ungern Nr 3992.4 år 1963
  Nr 9684
  Örnsköldsvik kv. Konstantiopel bostads och affärshus Nr N 620627 D9 år 1962
  Nr 9238
  Härnösand kv. Borgmästaren Nr N 590603 P1
  Nr 9145
  Ånge två stycken bostadshus Svenska Riksbyggen Nr N 590603 W4
  Nr ?
  Härnösand ombyggnad av kyrka och bostadshus kv. Rådmannen Nr 2055-42 år 1964
  Nr 8817
  Ånge kv. Planen Nr N 590603 Z5
  Nr 8512
  Ånge bank och bostadshus Nr 20331
  Nr 8731
  Ånge kv. Balder Nr N 590603 Ä5
  Nr 8817
  Ånge kv. Planen Nr N 590603 Z9
  Nr 7760
  Östersund kv. Verkstaden Nr N 590603 Å7
  Nr 8322
  Östersund bostads och affärshus Jämtlands läns Sparbank Nr N 590603 W8
  Nr 9277
  Östersund kv. Stormhatten Nr N 590603 X6
  Nr 9146
  Östersund kv. Ordningsmannen Nr N 590603 M8
  Nr 9660
  Frösön bostadshus kv. Tivoli foto Bengt Weilert Nr 5 år 1964
  Nr 9300
  Bollnäs bostadshus kv. Resedan (brf Björkhamre) Nr N 620627 P8, Nr 611003.13 år 1962
  Nr 9504
  Bollnäs kv. Ljungheden foto Rydberg Co Nr 611003.14 Nr 27527
  Nr 8389
  Bollnäs kv. Kransen Nr 27535
  Nr 9104
  Gävle kv. Bordgossen Nr 27510
  Nr 9438
  Gävle kv. Baggaren bostadshus (brf Stenhagen) Nr N 620930 S1 år 1962
  Nr 10474
  Gävle bostadshus kv. Kuttern 71989/1
  Nr 10301, Nr 9662
  Ljusdal kv. Stängeln bostadshus Nr N 620627 L5 år 1962
  Nr 10568
  Ljusne två bostadshus foto specialbild Söderhamn Nr 7 år 1963
  Nr 10181
  Söderhamn kv. Skoghöjden åtta bostadshus Nr N 620930 H2 år 1963
  Nr 8707
  Söderhamn kv. Snickaren specialbild Söderhamn Nr 11 år 1963
  Nr 8834
  Söderhamn kv. Giraffen Nr x1103-8
  Nr 10009
  Hudiksvall bostadshus C. kv. Trumman Nr N 620627 R7
  Nr 8382
  Skövde Billingsluttningen Nr x693-7
  Nr 10575
  Stockholm bostadshus Skogås Huddinge Nr N 620625 R1 år 1962
  Nr 10575
  Stockholm Skogås balkong och räcket Nr N 630903 C11, Nr N 630903 A4 år 1963
  Nr 8922
  Sundsvall bakt. Laboratorium Nr 23362/10
  Nr 9047
  Sundsvall personalbostäder Sundsvalls lasarett Nr N 590603 E4, Nr N 590603 E3
  Nr 9001
  Östersund Centrallasarettet Nr N 590603 U1
  Nr 10062, 10277, 10486
  Bollnäs Mentalsjukhus Nr N 620625 F6 år 1962
  Nr 10782
  Sala mentalsjukhus etapp 2 Nr 103347-10 år 1963
  Nr 9839
  Sundsvall Verkstadsskola Nr N 620626 H1 år 1962
  Armering Nr N 600519 D6
  Kranförare Nr N 600519 C1
  Betonggjutning Nr N 600519 E6
  Armering Nr N 600519 D9
  Kranförare Nr N 600519 C11
  Nr 10003
  Skön Tomteskolan Nr N 620930 D2
  Plattsättning Nr N 600519 A8
  Golvslipning Nr N 600519 F3
  Plattsättning Nr N 600519 A10
  Armering Nr N 600519 D4
  Kranförare Nr N 600519 C8
  Nr 9367
  Sundsvall Norrbackaskolan Nr x1101-1
  Nr 9026
  Njurunda Centralskolan Nr N 590603 L3 foto norrlandsbild
  Nr 10893
  Skön gymnastikbyggnad och gårdsplanering Centralskolan Nr 1673-18
  Nr 9444
  Härnösand sporthallen Nr N 590603 S3, Nr N 590603 T8
  Nr 10960
  Bollnäs Centralskola tillbyggnad Nr 19456 år 1964
  Nr 8600
  Bollnäs Centralskolan Nr 27551
  Nr 10158
  Ljusne Centralskola Nr N 620930 K11
  Nr ?
  Sundsvall varuhuset forum Nr N 590603 D1
  Nr ?
  Sundsvall Grill kv. Hälsan Nr 23362/13
  Nr 10857
  Sundsvall Ringbar ICA Restauranger Nr 1673-27
  Nr 10270
  Söderhamn varuhus kv. Granen Nr N 600705 G12, Nr N 620930 N7
  Nr 10157
  Timrå affärs och kontorshus Vivsta (Konsumentföreningen) Nr N 620626 W5 år 1962
  Nr ?
  Söderhamn varuhuset Domus foto två stycken onumrerade
  Nr 11294
  Skutskär tempo varuhus Åhlen & Holm Nr 71989/6 år 1964
  Nr 10378
  Sundsvall SEB kiosk tivoliparken Nr 1673-46 år 1963
  Nr 9286
  Sundsvall div. arbeten kv. Pan Sundsvalls Enskilda Bank Nr N 590603 M2
  Nr 9663
  Sundsvall ombyggnad Sveriges kreditbank kv. Olympen Nr N 590604 G3, Nr N 620627 C8 år 1962
  Nr 9156
  Sundsvall kaj Kubikenborg
  Nr 9092
  Silos AB Svenska Aluminiumkompaniet Nr N 590603 G12
  Nr 9156
  Sundsvall kaj Kubikenborg AB Svenska Aluminiumkompaniet Nr N 590603 K11
  Nr 8560
  Gävle bro över Testeboån Strömsbro riksväg 13
  Nr 27516
  Nr 10861
  Skutskär bro över Bodaån (omfattar två broar) Nr 71989/5 år 1964
  Nr 10106
  Ljusdal bro över Leån Nr N 620627 K2 år 1962
  Nr 10476
  Söderhamn oljekaj Stångskär foto specialbild Söderhamn Nr 3 år 1963
  Nr 9821
  Stalon bro över Ångermanälven foto Thorbjörn Gustavsson
  Nr ?
  Sundsvall flygfoto Nr N 600519 U7 Gösta Nordin
  Nr ?
  Sundsvall utställningen ”Detta är Västernorrland” Nr 1653-6
  41 u.å. Ark med diabilder tillhörande arbetareförbundet 15 st
  42 u.å. Ställ med diabilder 4 st
  43 u.å. Ark med diabilder märkt byggförbundet 14 st
  44 1938 — 1981 Diabilder foto omärkt motiv bro, byggplats, byggnad fotografier märkt Nr 5821
  Kuvert märkt Anita Sörg diabilder
  Badhus Östersund, 08016, Åsberget Söderhamn med i 1978 årsredovisning, Hällagården Kilafors, två omärkta
  Samt en anteckning om att det är lånat ur stens arkiv
  Sundsvall bilverkstad Philipsson mm foto år 1938-1939
  Skallböle foto, 7434 Krematorium Östersund 3/7-51,
  Skallböle kraftverk Skönviks AB foto norrlandsbild 1954
  Skön villa kv. Jungmannen 9922 foto Gösta Nordin Nr N 600519 B3
  Lantmäteriverket Nr 88497 foto två stycken år 1981
  Att Sten Ekström
  Vykort märkt 1307, ritning vy skildring, diabilder bostadsområde,
  diabilder 737326 kv. Pråmen, Sundsvall foto helikopterlyft
  30763 diabilder bostäder
  733472 Skönmons centrum Sundsvall
  Diabilder bostäder Skarpnäck år 1986 foto H. Fristedt
  Foto Hallström & Nisses kontorsbyggnad
  Foto Gambro Engström kontorsbyggnad
  Sveg industricentra diabilder
  Nr 1281 Kort tagna i Östersund för industrin
  Kuvert märkt märkt HN Bygg AB Harry Löfqvist 1984 foto 29 st
  Foto Nr
  12271-1 Postterminal Bollnäs
  12271-2 Kv. Bro Bollnäs
  12271-6 Industricentral Ljusdal
  12271-8 – 12271-10 Villor kv. Ren Bollnäs
  12271-12 Köksbyggnad Hudiksvalls Sjukhus
  12217-15 Vinbergs Verkstäder Bredsand Sundsvall
  12261-3, 12261-6 Älandshus Älandsbro
  12261-8, 12261-9 Lokalanstalt Härnösand
  12261-10 – 12261-12 Skärvsta Sollefteå
  12267-1 Häradsgården Lit
  12267-2 Postterminal Östersund
  12267-4, 12267-5 Ladugå Jamtli Östersund
  12267-7, 12267-8 Annex vildhussen Hammarstrand
  12267-9 Hälsocentral Hammerdal
  12267-10, 12267-11 Häradsgården Lit
  12267-13 Jämtkrogen Bräcke
  12267-15 Folkets hus Bräcke
  12267-16, 12267-17 Förvaltningsbyggnad Hammarstrand
  Låda med kort märkt 1980
  Foto omärkt motiv industrihamn
  Foto Nr
  10469-1 Frälsningsarmén Brynäs Gävle
  10469-2 – 10469-5 Gävle – Dala Lantmän Gävle
  10469-6, 10469-7 Övre Brånan Bollnäs
  10469-8 Frälsningsarmén Brynäs Gävle
  10469, 10469-10 Gävle – Dala Lantmän Gävle
  10469-11 – 10469-13 HVC Iggesund
  10469-14 – 10469-18 Övre Brånan Bollnäs
  10469-19 – 10469-24 Skedomsmon Sollefteå
  Foto 9 st märkt A, B, D, E, F, G, H, I, J
  Diabilder 22 st tidigare utlånade till Reklammakarna
  Foto 4 st omärkt motiv silobyggnad
  Diabild ritning A4 format 1 st
  45 u.å. Diabildsmagasin innehållande omärkta diabilder
  46 u.å. Diabildsmagasin innehållande omärkta diabilder
  47 1929 — 1960 Innehåller kuvert 45 st med olika byggprojekt
  1. Kv. Byggmästaren Sundsvall Negativ järnkonstverk år 1959, diabilder 7 st Foto Hallström & Nisses
  2. Sundsvall kv. Byggmästaren diabilder
  3. Ortviken Söråker dubbletter foto pålkran förrådet
  Nr 179 Bro över Kvarnhusbäcken Liden år 1930
  Nr 1671 Bro, bro Tupojak, syratorn Ortviken år 1929
  Syratorn Söråker, Sörgården Hällefors, syratorn Strömsbruk
  Plywoodfabriken Johannedal, Pumpstation Ljungaverk
  Nr 71 Bro över Appoälven år 1936, Ammerån 6527,
  Omärkta foton på bro och platser
  4. Hallström & Nisses första bil porträttbild
  5. Sundsvall kv. Byggmästaren
  Diabild på kontoret
  Korrespondens AB förenade tegelbruket
  Nybrofabriken Frösicke foto
  Notering ett foto utlånat till herr Sjernberg Sundsvalls Tidning 1/7. 1963 foto JTH Höglund
  Nr 7295 Sundsvall kv. Byggmästaren foto Nr x1103-4
  Bygget startar 12/3 1953 foto
  Gammal bebyggelse foto JTH Höglund, ritning
  6. Kävsta bro över Indalsälven foto
  7. Krångede bro över Indalsälven foto
  8. Sundsvall mejeri mjölkcentralen foto
  9. Sundsvall Lindgrens Järnhandel foto
  10. Sundsvall kv. Lastaren år 1953 foto
  11. Sundsvall Charkuteri och bageri KPS foto 12 st Nr 2762-5, Nr 2762-6 år 1948
  12. Sundsvall Krematorium foto år 1932
  13. Sundsvall Kolumbarium foto
  14. Sundsvall flygfoton, vykort, Direktör Nisses år 1956
  Turistbroschyr Sundsvall och Skönsberg
  15. Sundsvall bostadshus kv. Kronosågen foto Sandelius album 1951-1954
  16. Sundsvall ombyggnad förråd & Verkstad H & N foto
  17. Sundsvall fabriksfastighet Strömbergs färghandel år 1939
  18. Nr 9450 Sundsvall kontor och lagerbyggnad kv. Hammarsmedjan Trelleborgs gummifabrik
  19. Sundsvall furirbyggnad LV5 foto år 1947
  20. Sundsvall ombyggnad av kv. Hälsan sjukkassan foto Nr 9058 Varuhuset forum år 1960
  21. Sundsvall Höglundaskolan foto
  22. Högom Gravfältet år 1950
  23. Sundsvall bostadshus 5 st kv. Linjalen foto Nr 13502 – Nr 13504 Norrlandsbild
  24. Sundsvall kv. Göken foto Nr 20351, Nr 20351A
  25. Sundsvall bostadshus kv. Gamen
  26. Sundsvall kv. Försöket
  27. Nr 20355 kv. Förståndet
  28. Sundsvall församlingshuset år 1930 foto
  29. Sundsvall kv. Ren. Gatufasader Nr 9174 Sundsvall museum foto Nr 23362/29
  30. Nr 9105 Sundsvall, ombyggnad av personal och omklädningsrum Mohögs mek. Verkstad Nr 23362/14
  31. Sundsvall magasin Mokajen Nr 20348
  32. Sundsvall kv. Liljan Mineralvattenfabrik 1954
  33. Sundsvall kv. Lärkan år 1953-1954
  34. Sundsvall kv. Mejseln bostadshus år 1946
  35. Sundsvall Mossberg & Blomqvist tvätthall
  36. Nr 473 Sundsvall bensinstation hamnplan år 1931
  37. Sundsvall bensinstation Rådhusgatan år 1930
  38. Sundsvall Beves kappaffär foto och vykort över Sundsvalls torg och Storgatan år 1931
  39. H & N Jubileumskort
  40. Nr 9222 Sundsvall kv. Kniphammaren år 1958
  41. Sundsvall Kubikenborg kontor foto och ritningar år 1952-1954
  42. Nr7856 Sundsvall lokstall foto Nr 23362/7
  43. Nr 9701 Sundsvall lagerbyggnad Kolimporten – Laurents
  44. Skönsberg bostadshus 14 st kv. Björken, kv. Tallen och Roten Nr 13509
  foto 15 st Einar Jansson pressfoto, Ateljé Sundahl, norrlandsbild, ritningar
  45. Sundsvall kv. Byggmästaren foto år 1953-1954
  48 1930 — 1932 Innehåller tre stycken askar med glasplåtar
  Eisenberger Extra – Rapid Orthocromatisch år 1930
  Eisenberger Extra – Rapid Orthocromatisch år 1930
  En ask omärkt
  49 1939 Innehåller askar med glasplåtar två stycken där dom röda askarna med negativ en märkt arbete
  på arbetsplatser och en Reklammakarna endast får öppnas i mörkrum OBS!!!
  Askar fyra stycken med glasplåtar Krångede, bro över Ume älv vid Forsmark, Nr 3445, Söråker
  syratorn, Gallspång år 1939
  50 1983 Material skickat ifrån partners till Hallström & Nisses, och en låda skickat till Tord Pramberg
  innehållande diabilder med styrelsebilder
  Bosvedjan foto sju stycken
  70102-416-12353 kv. Litteraturen, radhus Bosmedjan
  Ask med diabilder Anders Nyqvist Härnösand
  Ask med diabilder omärkt
  Industribild AB Juden & Tjädern Sundsvall, Fridhemsgatan, omärkta
  Foto Torn, vinterbild, försöket två
  Falkdal diabild fyra stycken
  Ett porträttnegativ och nio diabilder byggnad
  733748 flerfamiljshus kv. Asken med flera Sundsvall diabilder
  Diabilder ett ark Nr 8A och 9
  Ark med foton på brobyggen ej namngivet utom ett
  Stalon bro över Ångermanälven å väg 1067, 9821
  Diabilder märkt Håkan Sundin, Falkdal, Jan Sparr, Ove Källstål, Hans Svensson,
  Bengt Björklund, Järnkonst Landskrona med i 1978 års redovisning
  51 1981 Retur av diamaterial använt i bildspel för Hallström & Nisses och foton till 1981 års redovisning
  9340 foto, negativ ej namngivet villabygge, fäbodar i en fotopåse Öbergs Fotokino AB
  Kv. Turkiet Örnsköldsvik diabilder
  Diabilder skickade till Martin Lindmark för årsredogörelsen byggnadsmotiv år 1983
  Luleå Järpen kv. Jungfrun diabilder
  Östersund Gröndal biblioteket, okända motiv Nr 11583-12, Nr 11583-16
  Hudiksvalls Sjukhus kök Nr 12271-14
  Material använt i bildspel
  Kuvert med foto, negativ
  1. Rehn Bollnäs etapp två villor Nr 11583-3 – Nr 11583-5, Nr 11583-19 – Nr 11583-22 foto, diabilder
  2. Nytorpskolan Arbrå Nr 11583-1 – Nr 11583-2 foto, diabilder
  3. Östersundshus Nr 25 och 26
  Nr 11583-17, Nr 11583-18 foto, diabilder
  4. Junsele Idrottshall Nr 11583-14 foto, diabilder
  5. Liden vårdcentral Nr 11583-9, Nr 11583-10, Nr 11583-25, Nr 11583-26 diabilder
  6. Hudiksvall Håsta – Kyrkan Nr 11583-23, Nr 11583-24 diabilder
  7. Ljusdal Ämarbo Nr 11583-27 – Nr 11583-30 diabilder
  8. Sollefteå Skedomsmon villor Nr 11583-6 – Nr 11583-8 diabilder
  9. Junsele villor Nr 11583-13 diabilder
  10. Sollefteå Skedom maskinhall Nr 11583-15 diabilder
  Foton till 1981 årsredovisning
  734648 Borlänge Hushagskolan diabilder
  733472 Sundsvall Skönmons centrum diabilder
  732475 Hudiksvall Lövsta flerfamiljhus diabilder
  736519 Östersund Lungviks centrum diabilder
  732566 Ånge Industricentral diabilder
  732739 Ånge företagshälsovård diabilder
  737614 Församlingshem Allmar diabilder
  736615 Östersund tillbyggnad länsbibliotek diabild
  732636 Iggesund Grillska gården diabild
  Sundsvall byggtjänst ark två stycken
  52 1958 — 1987 Kuvert med foton 35 stycken
  1. 10850 Timrå silo och mesa Vivstavarv
  2. Kv. Byggmästaren illustrerad bild Hallström & Nisses kontor
  3. 10317 Sundsvall kv. Ludvigsberg Nr 1673-1, Nr 1673-71 Norrlandsbild 4 stycken
  4. Sundsvall Dir Källqvist Nr 1984-1 – Nr 1984-5
  Solidenområdet våren 1968, kontorsbild onumrerat
  5. Sundsvall Fröberg & Sjöberg Nr 5408-1 – Nr 5408-4
  6. Sundsvall kv. Glädjen (Tempo) Nr 2272-4 – Nr 2272-6, Nr 2444-22, Nr 3018-9, Nr 3018-10
  7. Sundsvall Granlovillan Nr 2272-30, Nr 2272-38 – Nr 2272-40
  8. Sundsvall Högomsgraven Museet Gösta Nordin foto 7 stycken Nr N 590604 H5
  9. Sundsvall Gäddan 2 st ark Norrlandsbild Nr 2880-1 – Nr 2880-7, Nr 3018-2, Nr 3018-3
  10. 06 Sundsvall bostadshus kv. Kaggen 3 år 1962
  ABE foto Arne Björklund, Norrlandsbild Nr 2055-4, Nr 2055-12, Nr 2055-13, Nr 2055-19, Nr 2055-20
  11. Sundsvall Bilbolaget Nr 4823-17 – Nr 4823-19
  12. Bosvedjan foto Stig Nilsson Dagens Nyheter ark 14 st
  13. Sundsvall Bosvedjan Nr 4031-1 – Nr 4031-24, Nr 4031-47 – Nr 4031-68
  14. Sundsvall Rubenbacken Industribild Sundsvall foto Nr 2762-1, Nr 2762-2, Nr 3018-8, Nr 3289-4 – Nr 3289-8
  15. Sundsvall Järnkonst Nr 2762-2, Nr 2762-3
  16. 10857 Ringbar ICA Restauranger Nr 1673-26, Nr 1673-28, Nr 1673-30
  17. Sundsvall Johannedal Nr 4802, Nr 4803-3, Nr 4823-15
  18. Sundsvall Finsta Industribild Sundsvall, Norrlandsbild
  Nr 2120-1 – Nr 2120-6, Nr 2444-2, Nr 2444-3
  Nr 2272-13 – Nr 2272-16, Nr 2272-10, Nr 2272-11
  Nr 2272-25, Nr 2444-4, Nr 2637-1 – Nr 2637-4
  Nr 3311-1 – Nr 3311-4, Nr 2264-6 – Nr 2264-8
  Nr 3403-1, Nr 3403-2
  19. Sundsvall utställning år 1987 Nr 3479-1 – Nr 3479-7, Nr 3487-1 – Nr 3487-6
  20. 9891 Sundsvall HN huset kv. Byggmästaren yggnad Sandelius album P. Lindgren
  Nr 2015-1, Nr 3325-2, Nr 7833-4, Nr 7833-10, Nr L66-2 – Nr L66-12
  Nr 2490-1, Nr 2490-2, Nr 2015-1, Nr 3337-1, Nr 3333-1, Nr 3325-1 – Nr 3325-3
  21. 9047 Sundsvall flygbild över personalbostäder Lasarettet foto E. Jansson Sundsvalls Tidning
  Foto Ateljé Sundahl AB Nr x1101-3, foto Gösta Nordin Nr N 590603 E3, negativ två stycken år 1958
  22. Esso Larsson Paul Lindgren foto Nr 2272-36, Nr 2272-37
  Foto ABE Arne Björklund Nr 20236-6, Nr 20232-10, Nr 20232-12, Nr 20232-17, Nr 20233-9, Nr 20233-32
  23. 8867 Sundsvall kv. Lagmannen foto, negativ
  Paul Lindgren Nr 1673-32, foto Gösta Nordin Nr N 590603 O9 Norrlandsbild år 1961-1963
  24. Sundsvall KPS Charkuteri och bageri fabrik, tillbyggnad Industribild Nr 2762-6 år 1966
  25. 9441 Sundsvall varuhuset forum Nr N 590603 D8
  26. Sundsvall kv. Hermelinen Nr 2762-4 Industribild
  27. Sundsvall Hasselblads fotomagasin foto
  28. 8572 Sundsvall kv. Harmoni Nr 2444-9 – Nr 2444-13, Nr x1101-11
  29. Sundsvall Handelsskola tillbyggnad foto
  30. Sundsvall Fröst Alnö Nr 2152-1, Nr 2152-2
  31. Sundsvall Isstadion Nr 3308-1 – Nr 3308-4, Nr 3403-10 foto
  Arne Björklund Nr B-12 år 1967
  32. Sundsvall Flygbilder foto, vykort Nr N 600519 U4
  33. Sundsvall HN förrådet Skön Nr 3403-6, Nr 3403-7 foto
  Arne Björklund Nr A2, Nr A5, Nr A11, Nr C4, Nr C9, Nr 2, Nr 3, Nr 9, Nr 706 år 1967
  34. 11504 Sundsvall kv. Hajen foto
  Nr 2055-43 – Nr 2055-52, Nr 2065-1, Nr 2156-1,
  Nr 2156-2, Nr 2264-1 – Nr 2264-1 – Nr 2264-2, Nr 2264-5,
  Nr 2444-19, Nr 2444-21, Nr 2444-30 – Nr 2444-32,
  Nr 3018-2, Nr 3018-3, Nr 3289-1 – Nr 3289-3
  35. Sundsvall gammal bebyggelse kv. Hajen Nr 1502-7, Nr 1582-8, Nr 1612-2
  53 1929 — 1971 Kuvert märkt städer 9 stycken
  1. Holmsund Cementa foto Nr 10, 11, 36-38
  2. Skellefteå kuvert
  1. Sjungande Dalen
  2. Akkatsfallen bro vid slussfors
  3. Skellefteå 24*30 kuvert
  Innehåller andra platser än Skellefteå
  Sundsvall Storbron foto Nr 387/14
  Härnösands dövstumskolan år 1948
  11148 Skellefteå verkstad FOCO år 1963
  Nr 1544 Bro över Selångersån ”Storbron Sundsvall” byggår 1935
  Söderhöjden B-området år 1966
  Bro över Hoån. Bolagets första arbete (Gästriklands vägdistrikt) år 1929
  Söderhamn kv. Enriset år 1971
  11021 Härnösand kv. Rådmannen 1 ombyggnad av kyrka Nr 4/23246 år 1962
  9156 Sundsvall kaj Kubikenborg
  Firmans första kontor, ett rum vid Storgatan 18 år 1929-1936
  9509 Sundsvall Verkstäder tillbyggnad år 1953
  Sundsvall Svenska Aluminiumkompaniet, takstolsresning
  Uppsala Konfektionsfabrik år 1935
  Västerås Konsum foto 2 st
  Vårberg detalj år 1969
  Vårberg Stockholm år 1968
  10062, 10277, 10486, Bollnäs mentalsjukhus år 1962
  11040 Sundsvall AB Söderberg & Haak år 1963
  9891 Sundsvall kv. Byggmästaren tillbyggnad år 1962
  4. Gruvlave
  9969 Adakgruvan Gruvlave år 1959
  5. Bollnäs kuvert 2 st
  1. 3218 Bollnäs förrådsbyggnad väg och vatten år 1940
  2. Bollnäs kv. Violen år 1971
  6. Stockholm, Ryska ambassaden foto, ritning år 1969-1970
  7. 10177 Stockholm kv. Prinsessan Huddinge Trångsund, foto
  Nr N 620522 A8, Nr N 620522 B5,
  Nr N 620522 C7, Nr N 620522 B8, Nr N 620522 A1,
  Nr N 620522 A3, flygfoto kv. Prinsessan och Skogås
  8. Stockholm Vårberg Hasselholmen Nr 34676-16,
  Nr N 680828 B3, Nr N 680828 A1, Nr 35920-18,
  Nr 35920-17, 34676-20, Nr 35920-21,
  Nr N 680828 A8, Nr N 680828 A, B, C ark
  9. Stockholm A3
  253 Skallböle
  Sandviken avloppsledning
  Philipsson år 1939
  3377 Bro över Indalsälven vid Kävsta
  Silor Kubikenborg Nr 905/19
  9839 Sundsvall Verkstadsskola
  Stockholm Sjöfartshotellet kv. Prinsen Nr N 630220 A2 år 1962-1963
  5545 Skönvik Skallböle
  Stockholm Bagarmossen Nr 36387-29 år 1971
  9922 Sundsvall – Villa kv. Jungmannen Nr N 600519 B7
  9839 Sundsvall Verkstadsskolan Nr N 600519 E3
  54 1928 — 1981 Foto a1 arbeten Nr 20 – Nr 3131
  Nr 20 Ortvikens Sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1928
  47 Wiwstavarv AB torktorn år 1929
  215 pumpstation Sidsjö vattenfilter byggnadsår 1930
  227 Söråkers Sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1930
  244 Ortvikens Sulfitfabrik massamagasin byggnadsår 1930
  366 Köpings djuphamn kaj vid huggeriet byggår 1931
  937 Ströms bruks AB, tak över pappsal byggnadsår 1933-1934
  1064 Sunds bruk AB, torkhus byggnadsår 1934
  1113 Utansjö sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1934
  1316 Ortvikens sulfitfabrik, barktrummor byggnadsår 1934
  1350 Essviks sulfitfabrik blötlåda buggnadsår 1936
  1355 Svartviks sulfitfabrik sorteringsbyggnad byggnadsår 1935
  1368 Färjeläge vid Sanna Strinningen byggnadsår 1935
  1372 Essviks sulfitfabrik barktrummehus byggnadsår 1935
  1409 Ortvikens sulfitfabrik blötlåda byggnadsår 1935
  1581 Svartviks sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1935
  1838 Bollstabruk massamagasin byggnadsår 1937-1938
  1930 Essviks sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1937
  2244 Söråkers sulfitfabrik magasin för kisbränder byggnadsår 1937
  2268 Svartviks sulfitfabrik förlängning av kolkaj byggnadsår 1937-1938
  2299 Hörnefors sulfitfabrik blekeri byggnadsår 1937-1938
  2714 Svartviks sulfitfabrik frisyratorn byggnadsår 1939
  2733 Iggesunds sulfitfabrik syratorn byggnadsår 1938-1939
  2964 Utansjö cell AB Veda massamagasin byggnadsår 1942
  3137 Piskejaure regleringsdamm byggnadsår 1939
  Sundsvall vy huvudkontor HN Bygg AB
  Sundsvalls Lasarett
  Matfors vårdcentral
  Sundsvall kontor och datahall
  8175 Hassela radartorn
  Bahrain vattentorn
  Kyrka Frälsningsarmén år 1978-1979
  Sundsvall Strand Hotell
  Sundsvall Office Valand huset
  Hudiksvall kontor, lägenheter, utställning
  Hudiksvall HIAB:s specialitet kranar
  Iggesund vårdcentral år 1978-1980
  Skellefteå skola
  Ljusdal industri
  Ljusdal träindustri
  Sundsvall Bredsand lägenheter
  Sundsvall lägenheter
  Alnö bostadsområde Vihaga år 1976
  Alnö enfamiljshus HN-hus en och en halv halvplansvilla
  Skellefteå enfamiljshus en och en halvplansvilla
  Sundsvall golfbanan skottsund enfamiljshus tvåplan källarlöst
  Sundsvall flerfamiljshus Granloholm
  Nacksta modern produktionsmetod flerfamiljshus
  Nr 7119-7, Nr 7119-14, Nr 6571-6
  Bro över Mysklan
  Åre linbana vykort tre stycken
  Sundsvall H&N huvudkontor Nr 11937-8
  55 1943 — 1948 Ark med foto på villkår, kedjehus, radhus, ej namngivet eller numrerat sextio stycken
  Foto nr 4338 – 5821
  Nr 4338 Arseniksilos Rönnskär byggnadsår 1943
  Nr 4472 Reperation av damm vid Nedansjö byggnadsår 1943
  Nr 4498 Sprängskada på damm vid Edsele kraftverk byggnadsår 1943
  Nr 4565 Dammbyggnad för reglering av Dellensjöarna byggnadsår 1944
  Nr 4599 Arseniksilos Rönnskär byggnadsår 1944
  Nr 4664 Stockviksverkens pumpstation byggnadsår 1944
  Nr 4791 Förstärkning av 1500 m3 blandningsholländare Strömsbruk byggnadsår 1944
  Nr 4815 P72 byggnadsår 1945
  Nr 4982 Ljusne Kraftverk
  Nr 5049 Strömvattnets reglering Faxälvens regleringsförening byggnadsår 1945
  Nr 5066 Maskinverkstad Sundsvalls förenade verkstäder AB byggnadsår 1946
  Nr 5105 Höjning av fabriksgolv AB Volvo Göteborg byggnadsår 1945-1946
  Nr 5158 Vibrobeläggning vid cementfabriken Köping byggnadsår 1945
  Nr 5164 Reperation vid Lyftinge kraftverk byggnadsår 1945
  Nr 5169 Hamnmagasin Rönnskär byggnadsår 1945-1946
  Nr 5175 Sandvikens vattenledningsverk byggnadsår 1945-1947
  Nr 5215 Laboratoriebyggnad Ljungaverk byggnadsår 1945-1946
  Nr 5240 Massamagasin kaj Dynäs byggnadsår 1947
  Nr 5265 Vattentorn Södertälje byggnadsår 1946
  Nr 5278 Tryckstegrings och kloakpumpstation Ljungaverk byggnadsår 1945
  Nr 5279 Reparation av kaj i Fagervik byggnadsår 1945
  Nr 5337 Arsenikflottationsverk Rönnskär byggnadsår 1946
  Nr 5341 Maskintvättstuga Ljungaverk byggnadsår 1945-1946
  Nr 5393 Charkuteri och bageri Sundsvall byggnadsår 1946
  Nr 5396 Montageställningar för bro över Ljungan, Ljungaverk byggnadsår 1947
  Nr 5398 AB Svenska spiralfabriken Stockholm byggnadsår 1948
  Nr 5408 Verkstadsbyggnad Kolbäcks el verkstad byggnadsår 1946
  Nr 5455 Smältverk 1 och kontorsbyggnad Nyby bruk byggnadsår 1946-1947
  Nr 5474 Blockstensbetong
  Nr 5581 Kontorsbyggnad och högreservoar Ljusne byggnadsår 1946-1947
  Nr 5600 Regnvattenbasäng vid tvättinrättning Sandviken byggnadsår 1946
  Nr 5601 Kraftverk i Sippmickbäcken
  Nr 5658 Plåtfabrik Rönnskär byggnadsår 1946-1947
  Nr 5670 Kajbyggnad Svenska Aloxidverken AB, Kubikenborg byggnadsår 1946-1947
  Nr 5725 Kraftstation vid sågfallet AB Iggesunds bruk byggnadsår 1947
  Nr 5743 Reparation av tak över pannhus Forsså bruk Näsviken byggnadsår 1946
  Nr 5795 Metallverk Nyby bruk byggnadsår 1946-1947
  Nr 5821 Avloppsrening för reningsverk Sandviken byggnadsår 1946-1947
  56 1938 — 1950 C1 Hammarforsens Kraftverk AB Nr 2698 – Nr 7187
  C4 Centralt anrikningsverk Boliden Nr 6892, Nr 7278
  Nr 2698 Hammarforsens Kraftverk AB utbyggnad 2 byggnadsår 1938-1940
  Nr 3823 Hammarforssens Kraftverk AB utbyggnad 3 byggnadsår 1943-1944
  Nr 7187 Hammarforssens Kraftverk AB utbyggnad 4 byggnadsår 1950
  Gammeängens kraftverksbyggnad skador vid eldsvåda onumrerat
  57 1947 — 1976 Villor 1 st onumrerat
  Televerket foto 1 st
  Tele etapp 3 foto 3 st, negativ 3 st år 1963
  Frösön kv. Tivoli foto 7 st, negativ 7 st år 1963
  Kv. Hermelinen foto 16 st
  Nr 2651-1 – Nr 2651-4 Paul Lindgren foto
  Tallnäs negativ 24 st
  Negativ omärkt 1 st
  Följesedel Öbergs foto
  Kuvert 8 st
  1. Personbilder
  2. Aktieägare
  Nr 7833-4, Nr 7833-5, Nr 7833-7, Nr 7833-8, Nr 7833-10
  Nr 7833-10, Nr 7833-12 Industribild
  3. Åre vinterbilder
  Foto 1 st, vykort 3 st
  Negativ Nr 17a, Nr 26a, Nr 32a, Nr 34a år 1976
  4. Sundsvalls Sjukhus
  Nr 8369-3, Nr 8369-5, Nr 8478-1, Nr 8478-3, Nr 8478-8
  Industribild Sundsvall
  5. Falsterbohus Nr 8725-1, Nr 8725-2
  6. Årsredovisning 1975 foto
  Nr 8175-9, Nr 8385-2, Nr 8478-7, Nr 8641-2
  7. Årsredovisning 1976
  Ökenmotiv foto 7 st
  Negativ Nr 14924, Nr 14925
  Korrespondens Bahrain Arabian Gulf
  Negativ 13 st Industribild Sundsvall och fotografen AB Östersund
  Skellefteåbild Wollmar Lindholm Nr 591-1 – Nr 591-8
  Fotografen Östersund Nr 1 – Nr 12
  Nr 9261-1, Nr 9261-7, Nr 9261-11
  8. Årsredovisning 1977
  Negativ 8 st Industribild Sundsvall foto Nr 8641-1, Nr 8641-3 – Nr 8641-6, Nr 8641-8
  A3 Nr 5841 – Nr 6643
  Nr 5841
  Faxälvens regleringsförening Bågede dammbyggnad år 1947-1948
  Nr 5882
  Ombyggnad av grund för Köpings mekaniska verkstad år 1947
  Nr 5893
  Ombyggnad av sodahus till verkstadsbyggnad, Vivstavarv byggnadsår 1947
  Nr 5919
  Kraftverk vid Kengis Pajala byggnadsår 1947-1948
  Nr 5928
  Koksorteringsverk Sundsvall
  Nr 5929
  Kontor och bilverkstad AB Fröberg & Sjöberg, Sundsvall byggnadsår 1947-1948
  Nr 5946
  Sidensjö Kraftverk
  Nr 5956
  Verkstadsbyggnad LM Eriksson Söderhamn byggnadsår 1947-1948
  Nr 5959
  Transportörficka Kubikenborg byggnadsår 1947
  Nr 5991
  Sodaångpannehus Vivstavarv byggnadsår 1947-1948
  Nr 6046
  Oljecistern Fagervik
  Nr 6059
  Oljeupplag Vindskärsvarv byggnadsår 1947
  Nr 6107
  Mohögs Mekaniska Verkstad byggnadsår 1947-1948
  Nr 6184
  Reperation av syratorn Essvik byggnadsår 1947
  Nr 6200
  Cisternanläggning för spritfabrik Skönsberg byggnadsår 1948
  Nr 6243
  Utomhusställverk Utansjö byggnadsår 1948-1949
  Nr 6293
  Värdering efter fabriksbyggnad Rönnbergs Tunnbrödsfabrik, Kyrktåsjö
  Nr 6298
  Värdering av brandskada i kontor Utansjö cell. AB byggnadsår 1947
  Nr 6305
  Regleringsdamm Hennan byggnadsår 1948
  Nr 6309
  Kraftverk vid Angnäsforsen i Öre älv
  Nr 6335
  Fabriksbyggnad i Kolsva byggnadsår 1948-1949
  Nr 6361
  Massamagasin och kaj Svartvik byggnadsår 1949
  Nr 6393
  Cisternhus Vivstavarv byggnadsår 1948
  Nr 6405
  Reparation av pumphus Löfudden
  Nr 6413
  Filteranläggning vid Hörnsjön byggnadsår 1949
  Nr 6439
  Ångcentral Ljusne byggnadsår 1948
  Nr 6469
  Diverse arbeten Ljusne byggnadsår 1949
  Nr 6557
  Verkstad och garage Bodum byggnadsår 1949
  Nr 6579
  Ställverk Ljusne byggnadsår 1948
  Nr 6643
  Verkstadsbyggnad kv. Fristaden Nr 5, Stockholm byggnadsår 1949
  58 1949 — 1952 A4 Nr 6691 – Nr 7740
  Nr 6691
  Betongfundament och kondensatorstation Alfta byggnadsår 1949
  Nr 6706
  Vattenverk Norsborg
  Nr 6745
  Anrikningsverk Laisvall byggnadsår 1949
  Nr 6771
  Om och tillbyggnad av kontorsbyggnad Ljusne byggnadsår 1949
  Nr 6783
  Ombyggnad av tak över lokstall Kopparberg byggnadsår 1949
  Nr 6843
  Ställverk och garage Östersund byggnadsår 1949
  Nr 6881
  Regleringsdammar Kovikforsen
  Nr 6886
  Stockviksverken kalkungshus byggnadsår 1949-1950
  Nr 6944
  Ombyggnad av virkesmagasin Kungsgården – Marieberg
  Nr 6987
  Tillbyggnad till maskin och monteringshall AB Scania – Vabis Södertälje byggnadsår 1950-1951
  Nr 7008
  Garagebyggnad Övertårneå byggnadsår 1950
  Nr 7045
  Kamgarnsspinneri Köping byggnadsår 1950-1951
  Nr 7229
  Gruvlave i Renström Kusfors byggnadsår 1950
  Nr 7248
  Renseribyggnad i Strömsbruk
  Nr 7253
  Stockviksverken kran bana 5 byggnadsår 1950
  Volkswagen fabrikerna i Wolfsburg Tyskland byggnadsår (1939) år 1950 ej eget arbete
  Putsställning Eskilstuna
  Nr 7411
  Fryshuset Sundsvall byggnadsår 1951-1952
  Nr 7592
  Plywoodfabrik Johannedal byggnadsår 1951
  Nr 7593
  Elektrolyshall och gjuteri A1-fabriken Sundsvall
  Nr 7740
  Kraftstationsbygge Gustavström
  59 1937 — 1950 C3 Köpings Mekaniska Verkstad AB
  Nr 2008, Nr 2753
  Ombyggnad av gjuteri byggnadsår 1937 och 1939
  Nr 3416
  Maskinverkstad utbyggnad 1 byggnadsår 1941
  Nr 4218
  Maskinverkstad utbyggnad 2 byggnadsår 1943
  Nr 4417
  K-verkstad utbyggnad 1 byggnadsår 1943-1944
  Nr 4978
  K-verkstad utbyggnad 2 byggnadsår 1945-1946
  Nr 7145
  K-verkstad utbyggnad 3 byggnadsår 1950
  60 1957 — 1959 Sundsvall kv. Kniphammaren foto Nr 1 – 73, 5 st onumrerade
  Sundsvall Verkstadsskola foto ark 27 st, 3 lösa
  Täby kommunal förvaltningsbyggnad foto
  Kontorshus för Casco m. fl. företag, Nacka foto
  Sundsvall Skogsbrukets datacentral foto
  Sundsvall kontorshus för Televerket (se även presentationen)
  Presentation av Hallström & Nisses om deras arbeten. Innehåller broschyrer och foto
  Nr 10469-24, Nr 16160-7, Nr 10863-12,
  Nr 8641-1, Nr 10469-20, Nr 10989-12,
  Nr 8641-5, Nr 10469-16, Nr 10469-14, Nr 10989-6
  61 1929 — 1959 Fotografier på broar, viadukter, tunnlar
  Bro över Hoån år 1929
  Bro över Gide älv vid Gideå år 1930
  Bro över Jerestabäcken år 1930
  Bro över Killingsundet år 1930
  Bro över Kvarnhusbäcken år 1930
  Bro över Näcksjöån år 1930
  Bro över Västerdalälven vid Mockfjärd år 1931
  Vägport vid Storvik år 1931
  Bro över Ingelsån år 1931
  Bro över Buskån år 1931
  Bro över Ickholmen år 1931
  Bro över flottled Rättvik år 1931
  Bro över Öre älv vid Bjurholm år 1932
  Bro över Öre älv vid Bjurholm år 1932
  Vägport vid Hednoret år 1932
  Bro över Sättnaån år 1931
  Holmbron vid Strömsbruk år 1932
  Bro över Gryttjesån år 1932
  Bro över Indalsälven vid Krångede år 1932
  Vägbro över Getterån år 1932
  Bro över Vistträsksundet år 1932
  Bro över Skeppträskån vid Norsjö år 1932
  Bro över Fällforsån år 1932
  Bro över Öre älv norrl. Långed år 1932
  Vägport över Hednoret år 1932
  Bro över Getterån år 1932
  Bro över Gullspångsälven år 1932
  Bro över Vistån år 1932
  Bro över Stocksboån år 1932
  Bro över Falu älv år 1932
  Bro över Svartån vid Frinnaryd år 1933
  Bro över Mellansjön Wattrangi år 1932
  Bro över Skansbacken Grånäs år 1932
  Bro över Sörviksån Fredriksberg år 1933
  Bro över Byske älv år 1933
  Viadukt vid Dockmyr år 1933
  Broar över Ume älv vid Björkfors västra grenen, östra grenen år 1933
  Bro över Ume älv vid Björkfors västra grenen år 1933 (vänd flik)
  Bro över Sörviksån Revsund år 1933
  Hängbro över Härjeån år 1933
  Norra bron över Sälgträskbäcken år 1933
  Södra bron över Sälgträskbäcken år 1933
  Bro över Siktån år 1933
  Mellersta bron över Sälgträskbäcken år 1933
  Bro över Kvarnbacken vid Stensele år 1933
  Bro över Bönälven år 1933
  Bro över Kvarnån vid Gyljen år 1933
  Bro över Tumtjärnsbäcken år 1933
  Bro över Grundträskbäcken år 1933
  Bro över Leduån vid Olovsfors år 1934
  Bro över Lomträsket år 1934
  Bro över Malån år 1934
  Bro över Kraftkanal Malå år 1934
  Bro över Appoälven vid Jokkmokk år 1934
  Vägbro vid Nolby år 1934
  Bro över Appoälvens högvattengren vid Jokkmokk år 1934
  Bro över Ljusnan vid Sänna 54m spannet år 1935
  Broar över Ljusnan vid Sänna 54m spannet, 70m spannet år 1935
  Bro över lilla Lule älv Akkatsfallet år 1935
  Bro över Ume älv vid Gardvik år 1935
  Bro över Öre älv vid Brattfors år 1935
  Bro över Sangis älv år 1935
  Bro över Sangis älv år 1935
  Bro över Semsån år 1935
  Bro över Björklingeån vid Högsta år 1935
  Kotrumma vid Högsta år 1935
  Storbron Sundsvall år 1936
  Vägbro vid Skåre år 1936
  Bro över Ångermanälven Långseleforsen år 1937
  Bro över Satsån år 1937
  Bro över Risån vid Andersfors år 1936
  Bro över Hedströmmen vid Lyftinge år 1937
  Bro över lågvattensundet vid Tärna år 1937
  Bro över högvattensundet vid Tärna år 1937
  Bro över Blåsjöälven vid Hammerdal år 1937
  Bro över Mittiliälven vid Hammerdal år 1937
  Bro över Köpingsån, Köping år 1938
  Bro över Vormbäcken vid Lycksele år 1938
  Bro över Västerdalälven vid Transtrand år 1938
  Bro över Västerdalälven och vägtrumma vid Transtrand år 1938
  Bro över Brännbäcken år 1933
  Bro över Sjoutälven år 1935
  Bro över Ume älv vid Umnässjöns utlopp år 1935
  Bro över Sangis älv år 1936
  Bro över sundet vid Baksjönäs år 1938
  Bro över Tunbybäcken
  Vägtrumma vid Transtrand år 1938
  Bro över Lögde älv Nordmaling år 1938
  Bro över Röjavattsbäcken Nordmaling år 1938
  Bro över Dalälven Långbro Gysinge år 1938
  Bro över Sidsjöbäcken Sundsvall Stad år 1939
  Bro över Semlaån år 1939
  Bro över Alsån år 1939
  Bro över Råne älv år 1939
  Bro över Appoälven år 1940
  Bro över Rörströmsälven vid Bodum år 1940
  Bro över Rörströmsälven vid Orrnäs år 1940
  Bro över Indalsälven vid Bergeforsen år 1940
  Bro över Tännån år 1941
  Bro över Vistträsksundet år 1942
  Bro över Ume älv vid Forsmark år 1942
  Bro över Indalsälven vid Kävsta år 1942
  Vägport vid Fabians år 1944
  Bro över fabriksspår Stockviksverken år 1946
  Järnvägsbro över Vaplebäckens mynning, Stockviksverken 1946
  Förlängning av kulvert över Vaplebäcken, Stockviksverken år 1946
  Bro över Ammerån år 1948
  Bro över Isträskbäcken år 1949
  Bro över Mjödvattnet år 1949
  Bro över Sundet år 1949
  Bro över Tupojoki vid Virtula år 1950
  Bro över Bure älv vid Lappvattensheden år 1950
  Bro över Kvitasjärvi år 1950
  Bro över Ljustorpsån år 1950
  Bro över Ljungan vid Johannisberg år 1951
  Bro över Testeboån vid Strömsbro år 1955
  Bro över Kvarnån vid Järkvissle år 1958
  Bro över Stalon år 1959
  Bro över Leån år 1959
  62 1930 — 1946 Ark med foton på byggnader A och B sida
  a. Församlingshus Sundsvall exteriör år 1930
  b. Överingenjörsbostad Östrand år 1930
  a. Kontorsbyggnad Östrand år 1931
  b. Postkontor Sundsvall år 1931
  a. Kommunalhus Timrå år 1934
  b. Lantbrukshögskolan Ulltuna år 1934
  a. Landsarkiv Västernorrlands Län Landsting Härnösand år 1935
  b. Landstadshus Härnösand år 1935
  a. Bostad vid omformationer år 1940, SJ Östersund Vännäs och Bastuträsk år 1939
  b. Affärshus Konsum Avesta år 1936
  a. Kontors och bostadshus för Västernorrlands län Brandstodsbolag Härnösand år 1937
  b. Affärshus Konsum Grängesberg år 1937
  a. AB Hallström & Nisses fastighet i Sundsvall (Sundsvallsbolagens kontor) jämte Hallström & Nisses kontor
  b. Affärshus Konsum Västerås år 1938
  a. Charkuterifabrik Konsum Växsjö år 1937
  b. Skönsbergs Vattenledningsverk Selånger år 1937
  a. Tennishall Sundsvall år 1937
  b. Teshall Sundsvall interiör år 1937
  a. Konditori Lindqvist affärs och bostadshus Luleå år 1937
  b. Affärshus Konsum Gävle år 1938
  a. Tornbyggnad Tuna kyrka Medelpad Tuna år 1937
  b. Tullhus Västerås år 1938
  a. Affärs och hotellbyggnad Bollnäs år 1938
  b. HSB:s nybyggnad kv. Skatten Sundsvall
  a. Charkuterifabrik Konsum Söderhamn år 1939
  b. Affärshus Konsum Oxelösund år 1939
  a. Stadshotell Ljusdal år 1941
  b. Konsul Strömberg affärshus Sundsvall år 1939
  a. Förrådshus Utansjöverken år 1939
  b. Garage och tvättinrättning Utansjöverken år 1939
  a. Bostadshus Kyrkogatan 80 Östersund år 1939
  b. Badhusbyggnad Marmaverken år 1939
  a. Kommunal mellanskola Timrå år 1940
  b. Philipsons bil palats Sundsvall år 1939
  a. Mejeribyggnad Hammarstrand år 1940
  b. Konsul Sandbergs kontors och bostadshus Söderhamn år 1940
  a. Kasernbyggnad AB Boden år 1940
  b. Sporthall Hårsfjärden exteriör år 1941
  a. Sporthall Hårsfjärden interiör år 1941
  b. Kommunal samrealskola Malmberget år 1942
  a. Bostadshus Fridhemsgatan 35 Sundsvall år 1941
  b. Skand. Banken Skellefteå år 1942
  a. Lärlings och yrkesskola Malmberget 1942
  b. El-Verkstad Tygförvaltningen Boden år 1942
  a. Kontorsbyggnad smältverket Rönnskär år 1942
  b. Underofficermäss (ombyggnad) Karlsborg år 1942
  a. Officersmäss (ombyggnad) Karlsborg år 1942
  b. Bostadshus Svenska Riksbyggen Sundsvall 4 st hus år 1942
  a. Bostadshus Svenska Riksbyggen Ljusdal år 1943
  b. Kyrkobyggnad Malmberget år 1943, TV samrealskolan år 1942
  a. Kyrkobyggnad Malmberget år 1943
  b. Kyrkobyggnad Malmberget interiör år 1943
  a. Kyrkobyggnad Malmberget interiör
  b. Kyrkobyggnad Malmberget interiör
  a. Folkskolebyggnad Avesta år 1944
  b. Skövde Stad kv. Lagläsaren (2 st hus) år 1944
  a. Garnisonssjukhuset Skövde år 1944
  b. Sköterskebostad Länssarettet Örnsköldsvik år 1944
  a. HSB kv. Vallen Sollefteå (2 st hus) år 1944
  b. Jönssons (Modigs) Varuhus Kramfors år 1944
  a. HSB kv. Plommonet Skövde (2 st hus) år 1944
  b. HSB kv. Abborren Skövde (2 st hus) år 1944
  a. Kv. Hjorten Skövde (3 st hus) år 1944
  b. Bostadshus Svenska Riksbyggen Köping (4 st hus) år 1944
  a. Bostadsrättsföreningen Sorteraren Sundsvall år 1945
  b. Bostadshus SJ Duved år 1945
  a. Omformarstation SJ Duved år 1945
  b. Bankdirektör Ando Wikström Sundsvall år 1945
  a. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6a 3 år 1945
  b. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6a 4 år 1945
  a. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6b 1 år 1945
  b. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6b 2 år 1945
  a. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6c år 1945
  b. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Kasern 6a 3, 6b 1, 6b 2 år 1945
  a. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping mat inrättning år 1945
  b. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping värmecentral år 1945
  a. Bostadsrättsföreningen Stjärnan Sundsvall år 1945
  b. Bostadsrättsföreningen Borgaren Sundsvall år 1945
  a. Tidningsofficin Västernorrlands Allehanda Härnösand 1945
  b. Bostadsrättsföreningen Garvaren Härnösand år 1945
  a. Bostadsrättsföreningen Tillbudet Sundsvall år 1945
  b. Pensionärshem Sundsvalls Stad (4 st hus) år 1945
  a. Påbyggnad av Höglundaskolan Sundsvall år 1939
  b. Tillbyggnad av Gymnastikbyggnad Höglundaskolan Sundsvall
  a. Barnrikehus kv. Mejseln Sundsvall år 1946
  b. HSB kv. Svarvaren och Mästaren Sundsvall år 1946
  a. Expedition och kontorsbyggnad Svenska Pressbyrån Sundsvall år 1946
  b. Kungl. Göta Pansarlivgarde Enköping Sjukhus år 1946
  a. Folkskola Bålsta år 1946
  b. Tekniska Gymnasiet Skellefteå år 1946
  a. Tekniska Gymnasiet Skellefteå år 1946
  63 1946 — 1969 Kuvert markerat landskap, län Ångermanland kuvert 17 st
  1. Härnösand kuvert 9 st
  1. Syfabrik Modigs Varuhus
  2. Kv. Ädelstenen
  3. Västernorrlands Län Brandstodsbolag fastighet
  4. Tidningsofficin Västernorrlands Län Allehanda
  5. 9025 Verkstad och förådsbyggnad år 1955-1956
  6. Varmbadhuset
  7. 8499 Tapplokal och kontor
  8. Panncentral AB Svenska Tobaksmonopolet
  9. 7463 Förbindelsegång Svenska Tobaksmonopolet, 8456 lagerbyggnad
  2. 9444 Sporthallen Härnösand
  3. 11021 Härnösand bostadshus kv. Rådmannen
  4. Härnösand Mejeri
  5. Dynäs Ångermanland pensionärshem Kramfors Stad
  6. Lunde pensionärshem Kramfors Stad
  7. 9879 Kramfors vårdhem år 1961
  8. Kramfors kuvert 7 st
  1. Affärshus köpman Stattin
  2. Limsta pensionärshem Kramfors Stad
  3. Modigs Varuhus
  4. Bostadshus kv. Kungsängen
  5. Bilverkstad MMIC
  6. Bilverkstad Kramfors Stad
  7. Allmänningen
  9. Vingåker Ångermanland Vingåker Skolhem
  10. Utansjö förrådsbyggnad
  11. Lungvik centralförråd
  12. 10196 Väja 8 enfamiljsvillor och garage (Dynäs AB)
  13. Älandsbro Depåverkstad & Depå
  14. Stigsjö ålderdomshem
  15. 9544 Örnsköldsvik kv. Ungern Nr 5 bostadshus år 1963
  16. Ytterlännes pensionärshem
  17. Åsmon skola
  Västerbotten kuvert 16 st
  1. Skellefteå kv. Ritbordet och bostadshus, kv. Kvarnbacken Kåge foto, negativ
  2. Skellefteå sjungande Dalen foto, dianegativ år 1969
  3. Skellefteå kuvert 3 st
  1. Skellefteå Tekniskt Gymnasium
  2. Skelleftehamn kv. Städet
  3. Skellefteå Riksbyggen
  4. Vännäs omformarestation SJ, bostadshus
  5. Långsele överliggningshus
  6. Skellefteå Televerkstad
  7. Skellefteå Forslunds bilverkstad
  8. Skellefteå villa Direktör Forslund
  9. 8734 Skellefteå kv. Gösen år 1963
  10. Skellefteå högreservoar Sunnanå
  11. Skellefteå Karlgård
  12. Skellefteå bankbyggnad
  13. Skellefteå villa Bjärnfalk år 1967
  14. 10931 Skellefteå Mobacken gruppboende
  15. Skellefteå kv. Myran
  16. Skellefteå Renström gruvlave Kusfors år 1950-1951
  Bohuslän Uddevalla
  Uddevalla Tidningsofficin Kuriren
  foto, negativ år 1946-1950
  64 1934 — 1971 Hälsingland kuvert 28 st
  1. Söderhamn kuvert 28 st
  1. 8834 Söderhamn kv. Giraffen
  2. Söderhamn bilverkstad
  2. 10270 Söderhamn kv. Granen år 1963
  3. 9504 Bollnäs 4 st bostadshus kv. Ljungheden år 1958
  4. 8389 Bollnäs kv. Kransen
  5. Strömsbruk butikbyggnander
  6. Bergsjö 2 st bostadshus
  7. Ljusdal bilverkstad Ljusdals bilaffär
  8. Söderhamn bensinstation Gulf
  9. Bollnäs ålderdomshem Hamrelund
  10. Bollnäs Avloppsreningsverk år 1964
  11. Bollnäs Granbergsskolan
  12. Bollnäs Gärdesskolan
  13. Bollnäs Hälsingland kuvert 10 st
  1. Bollnäs varuhus Konsum
  2. Bollnäs Kilbergsskolan år 1971
  3. Bollnäs Häggesta år 1971
  4. Bollnäs Centralskolan
  5. 10062, 10277, 10486 Bollnäs Mentalsjukhus
  6. Bollnäs kv. Vallmon år 1953
  7. Bollnäs Vangnverkstad SJ
  8. 9300 kv. Resedan
  9. Bollnäs kv. Sädesärlan år 1971
  10. Bollnäs Sporthall år 1971
  14. Sänna Ytterhogdal Sänna bro över Ljusnan år 1934
  15. Marmaverken Söderhamns badhus
  16. 10158 Ljusne Centralskola
  17. 10780 Ljusne 2 Bostadshus Östanbo år 1963
  18. Ljusdal kuvert 11 st
  1. 8893 Ljusdal kv. Siskan
  2. Ljusdal Gärdet
  3. 7259 Ljusdal kv. Fasanen Nr 10
  4. Ljusdal bostadshus kv. Fasanen Nr 9
  5. Ljusdal Bilverkstad
  6. 9276 Ljusdal Stationshus
  7. Ljusdal Telefonstation
  8. 8312 Ljusdal kv. Sobeln
  9. Ljusdal Stadshotellet
  10. Bostadshus kv. Ärlan och Trasten
  11. Ljusdal Riksbyggen
  19. Ljusdal Bäckängen
  20. Ljusne bostadshus
  21. 10268 Ljusdal Centrum kv. Lärkan
  22. Ljusdal Gärdeåsen år 1969
  23. 8707 Söderhamn kv. Snickaren år 1963
  24. 10262 Söderhamn Servicestation stg 111E (Svenska ESSO) år 1962
  25. 10476 Söderhamn oljekaj Stångskär år 1963
  26. 10181 Söderhamn kv. Skogshöjden 8 bostadshus år 1962
  27. Söderhamn Lasarett
  28. Söderhamn Hälsingland kuvert 8 st
  1. Söderhamn Posthus
  2. Söderhamn kontorsbyggnad Marma-Långör
  3. Söderhamn bageri kooperativa
  4. 9284 Söderhamn Charkuterifabrik Kooperativa 1: etappen
  5. Söderhamn vägbrohemmet år 1969
  6. 9603 Söderhamn busstation för SJ
  7. Söderhamn kv. Skomakaren
  8. Söderhamn bostadshus konsul Sandberg
  Södermanland Nynäshamn kuvert 4 st
  1. Nynäshamn telepost foto, vykort
  2. Nynäshamn Konsum kv. Ekorren
  3. Nynäshamn bostadshus kv. Grankotten Nr 1
  4. Nynäshamn mottagningsstation Elverket år 1952
  65 1960 Foto, negativ glasplåtar
  Kastberg två st glasplåtar, två negativ
  10194 Bro över Juån
  Bovallastrand diverse stenfotofier
  Forshammar bergverk
  Brattåsen radiostation
  Rudtjebäcken Gruvlave
  Älvdalen Tjärfabrik
  Bild utan ort motiv rivningsarbete Nr 306
  66 1930 — 1973 Medelpad kuvert 32 st
  1. Sundsvall Nedre Bredsand år 1973
  2. Sundsvall kv. Neptunus år 1967
  3. Sundsvall arbetarbostad, Ortviken år 1930
  4. Sundsvall Norrlidsområdet skulptur Curt Thorsjö ”Continuite” år 1963
  5. Sundsvall Coca-Cola fabriken år 1954
  6. Sundsvall Storbron
  7. Sundsvall 11 st bostadshus Sundsvallshem år 1954
  8. Sundsvall butikslokal Konsum år 1948
  9. Sundsvall 10015 kv. Albäcken, 10190 kv. Gäddan, 8666 kv. Hajen år 1963
  10. Sundsvall Transformatorstation Nacksta år 1953
  11. Sundsvall Nacksta år 1973
  12. Sundsvall kv. Neptunus
  13. Stöde Folkskola år 1950
  14. Sundsvall Medelpad kuvert 5 st och 6 lösa foto
  1. 9242 Sundsvall affärs och bostadshus kv. Ödet Nr 7
  2. Sundsvalls ålderdomshem Väständan
  3. Sundsvall bostadshus kv. Växlaren
  4. Sundsvall bostadshus kv. Eldaren år 1954
  5. Sundsvall Bryggeri AB Nordstjärnan kontorsbyggnad
  Foto 6 st lösa
  1. Sundsvall Guldsmeden Nr 4958-12 år 1969
  2. Kubenbacken Nr 3018-8
  3. 10949 Sundsvall kv. Norrhagen år 1963
  4. Sundsvall kv. Linjalen
  5. Syratorn Ortviken
  6. Omärkt
  15. 11040 Sundsvall AB Söderberg & Haak kontor och lager år 1963
  16. 10430 Sundsvall Noga kontorsbyggnad
  Fotonr N 620626 N9 år 1962
  Herr Erling H & N Dagbladet foto
  Pressvisning datamaskiner
  17. 10893 Skön Gymnastikbyggnad Centralskolan, Sundsvall pumphus Sidsjö
  18. 9286, 10429, 10378 Sundsvall Sundsvallsbanken diverse arbeten år 1963-1964
  19. Sundsvall Dissousgasstation Sollefteå syrgasverk
  20. 7338 Stavreviken Medelpad bro över Ljustorpsån
  21. Sundsvall Medelpad kuvert 5 st
  1. 8331 Sundsvall ombyggnad av butik i kv. Proserpina
  2. Sundsvall Expeditionsbyggnad Pressbyrån
  3. 9434 Sundsvall Servicehall Svenska Esso Vindskärsvarv
  4. 9126 Svenska Esso Sundsvall ombyggnad av olja upplag Ångcentral kontor och lagerlokaler
  5. Sundsvall växthus Sundsvalls Stad
  22. 9752 Sundsvall kv. Stjärnan bostadshus
  23. 9509, 10378 Sundsvall AB Sundsvalls Verkstäder diverse arbeten år 1955-1963
  24. Sundsvall Medelpad kuvert 6 st
  1. Sundsvall Systembolaget
  2. Sundsvall kv. Norrliden 8479 Hus a, b, l, 9087 Hus c, k, 9239 d, e
  3. 9367 Sundsvall Norrbackaskolan
  4. Sundsvall bostadshus kv. Svarvaren och Mästaren HSB 1947-1954
  5. 9091 Sundsvall garage servicestation kv. Norrliden
  6. Sundsvall kv. Norrliden år 1955
  25. 9156 Sundsvall kaj Kubikenborg AB Svenska Aluminiumkompaniet
  26. Sundsvall kv. Skakeln år 1970
  27. Sundsvall Sjukhusbygget
  28. 9450 Sundsvall kontors och lagerbyggnad Trelleborg
  29. 9632 Sundsvall radhus Fagerdal kv. Aganten m. fl.
  30. 9919 Sundsvall Åkerviksskolan
  31. Sundsvall Datacentral kv. Björneborg år 1967-1968
  32. Sundsvall Datacentralen
  67 1945 — 1973 Uppland kuvert 24 st
  1. Upplands Väsby panncentral
  2. Uppsala konfektionsfabrik Hjalmar Söderberg
  3. Forsmark bro över Umeälven
  4. Enköping kuvert 2 st
  1. Enköping Lasarett
  2. Enköping Telegrafbyggnad
  5. 11294 Skutskär varuhus Tempo år 1964
  6. 10861 Skutskär bro över Bodaån år 1964
  7. Skutskär Sporthall
  8. 10888 Stockholm Sjöfartshotell kv. Prinsen år 1968
  Vårberg Stockholm foto Gunnar Wallin år 1968
  Bagarmossen Stockholm foto ReTeam år 1971
  9. Bålsta Folkskola
  10. Stockholm, Igelboda Saltsjöbaden Igelbodaplatån år 1968-1970 Foto, ritningar, negativ
  11. Stockholm, Igelboda detalj år 1968-1970
  12. Sala kuvert 2 st
  1. Sala Gymnasieskola
  2. Sala Slitmanfabriken KF år 1947
  13. Kv. Laxöringen år 1968
  14. Stockholm kv. Nebulosan år 1966
  15. Arlanda Stockholm år 1968
  16. Stockholm kv. Keders år 1968
  Stockholm Nacka Casco år 1971
  17. Stockholm Ängsbacken år 1970
  18. 10952 Stockholm Skogås Huddinge år 1963
  19. Stockholm Igelbodatippen år 1970
  20. Johanneshov Posthus
  21. Stockholm Bagarmossen år 1970
  22. Stockholm Botkyrka år 1973
  23. Stockholm Uppland kuvert 2 st
  1. Stockholm Hallen Huddinge Skogås år 1967
  2. Stockholm kv. Kölnan
  24. Stockholm Fittja år 1950
  Norrbotten kuvert 10 st
  1. 10021 Boden Tele och Posthus
  2. Pajala Garage
  3. Sangis bro
  4. Piskajaure regleringsdammar år 1954
  5. Luleå kv. Hackspetten diabilder år 1969
  6. 10258 Luleå Thulehuset år 1962
  7. 9872 Luleå Post och Telehus år 1963
  8. 9811 Luleå Servicestation Svenska Gulf år 1963
  9. Luleå kv. Hackspetten år 1969
  10. Luleå Norrbotten kuvert 4 st
  1. Luleå Landstadshus
  2. 9380 Luleå Elektrostålverk NJA
  3. Luleå Kaserner mm Kallax år 1945
  4. Luleå kv. Göken och Ankan Riksbyggen
  68 1938 — 1967 Medelpad kuvert 18 st
  1. Stockviksverken diverse arbeten
  10415 Sundsvall Pevikonfabrik år 1962
  10000 Förrådsbyggnad år 1962
  10520 PM Labb år 1963
  10687 14 Fundament rörbygge
  10341 4 st Tjänstemannavillor år 1962
  2. 10631 Stockvik Tjänstemannavillor (fosfatbolaget)
  3. Stockviksverken kloratfabrik
  4. Stockvik Medelpad kuvert 3 st
  1. Stockviksverken Mepalfabrik år 1956
  2. Stockvik Bredsand Industribostäder år 1955
  3. Stockviksverken Pevikonfabriken år 1955
  5. 11055 Sundsvall kontorsbyggnad Televerkstaden
  6. 9242 Sundsvall Thulehuset
  7. Sundsvall Televerkstad 1964-1966
  8. Sundsvall kuvert 6 st
  1. Sundsvall Tennishall
  2. Östrand avloppsledning Östrands fabrik
  3. Östrands Chefbostad
  4. 9569 Sundsvall kv. Stammen Skönsberg
  5. Sundsvall bostadshus kv. Tillbudet
  6. Sundsvall Barnsjukhus Västernorrlands Läns Landsting
  9. Sundsvall Nya Lasarett
  10. 9663 Sundsvall ombyggnad Sveriges Kreditbank kv. Olympen
  11. Sundsvall Olympen
  12. 11458 Timrå Tallnäs
  13. 11017 Sundsvall Manskapsbyggnad Aluminiumkompaniet
  14. 10914 Sundsvall Kedjehus kv. Båset och Kätten Svenska Aluminiumkompaniet
  15. Sundsvall kuvert 2 st
  1. Skönsberg kv. Pilen
  2. Tidningsofficin Nya Samhället år 1950
  16. Skeppargatskvarteren Sundsvall år 1960
  17. 9569, 9856, 10003 kv. Stammen, kv. Tallkronan, Tomteskolan 1956-1963
  18. 9031 Ortviken breddning av bro över Killingsundet
  Dalarna kuvert 4 st
  1. Falun Dala Demokratens hus år 1941
  2. Leksand Bostadshus
  3. Mora Bageri Konsum Mora
  4. Ludvika Sjukhus
  Jämtland kuvert 8 st
  1. Östersund Krematorium
  2. Oxelösund Affärshus Konsum
  3. Duved Omformarestation SJ
  4. 9277 Östersund kv. Stormhatten etapp 2
  5. Östersund Fryshus
  6. 9001 Östersund Nybyggnad Centrallasarettet
  7. 9146 Östersund kv. Ordningsmannen
  8. Östersund kuvert 10 st
  1. Östersund Rådhus år 1967
  2. Östersund kv. Monopolet
  3. Östersund Soliden
  4. 8684 Östersund kv. Motboken
  5. Östersund Tygverkstad A4 foto, negativ
  6. Östersund 4 förråd
  7. Östersund Betongtorn
  8. 7462 Östersund Bostadshus kv. Myrstacken
  9. Östersund Omformarstation SJ år 1938
  10. 7965 Östersund kv. Kräftan
  69 1948 — 1973 Medelpad kuvert 36 st
  1. Fagervik Syratorn år 1952-1953
  2. Alnön Alnöbron belysning El AB Pollux år 1964
  3. Johannedal kuvert 2 st
  1. Plywoodfabrik år 1954
  2. 8741 Bostadshus
  4. 8212 Sörberge bro över SJ
  5. Ljungaverk kuvert 3 st
  1. Förråd
  2. Hallbyggnad
  3. Pensionärshem
  6. Sundsvall kuvert 8 st
  1. 9156, 9092 Svenska Aluminiumkompaniet
  2. 9139 Tullpaviljong
  3. Panncentral Sanatoriet
  4. 7903 Skön Fundament för radiomaster
  5. Selånger Pumpstation
  6. 9659 Sundsvall Löscementanläggning Skånska Cement AB
  7. Sundsvall kv. Skytten
  8. Sundsvall Stenqvist & Ekholm Skoaffär
  7. Ånge kuvert 5 st
  1. Överliggningshus SJ
  2. Ånge HSB Banken
  3. 8874 Ånge Borgsjö kyrkoråd om och tillbyggnad av Prästgård
  4. 8958 Sundsvalls Mjölkcentral ombyggnad av snabbköpsbutik
  5. Ånge Konsum
  8. Ånge Postomsortering foto, negativ år 1965-1966
  9. 8731 Ånge kv. Balder
  10. 9145 Ånge 2 st bostadshus Svenska Riksbyggen
  11. 8512 Ånge bank och bostadshus
  12. 8817 Ånge kv. Planen
  13. 9026 Njurunda Centralskolan
  14. 9686 Njurunda 23 kedjehus Nolby år 1966
  15. 10804 Njurunda Pensionärslägenheter Nolby år 1963
  16. Njurunda Liz Motell Stockviksverken foto Nr 2055-23 – Nr 2055-25, Nr 2055-29
  17. Njurunda villa Vestling Nr 2055-6 – Nr 2055-7
  18. Njurunda villa Övre Bredsand
  19. Njurunda Sporthall Nr 6581 – Nr 6581-11 år 1968-1969
  20. Sundsvall kuvert 2 st
  1. 8906 Skönsmon Tvätteri
  2. Sundsvall Torn Storgatan (Apoteket Lejonet)
  21. Sundsvall Pensionärshem kv. Örnen år 1954
  22. Sundsval Övre Bredsand år 1973
  23. 8718 Sundsvall Lagerbyggnad Högom Sonessons
  24. Sundsval ASEA Nr 7156-5
  25. 8922 Sundsvall Bakt. Laboratorium
  26. Sundsvall HN dagen år 1966
  27. Sundsvall visningshus
  28. Matfors kuvert 2 st
  1. Matfors Yllefabriken/äldre
  2. Matfors Tuna Kyrka
  29. 9119 Sundsvall kv. Tunnbindaren
  30. 10705 Sundsvall Bilverkstad kontor och lager ANA-Motor år 1964
  31. 9659, 10951 Sundsvall löscementanläggning Mo kajen Skånska Cement AB
  32. 8970 Sundsvall kv. Apollo nr 1
  8487 Sundsvall kv. Apollo nr 3, nr 7, nr 8
  33. Sundsvall kv. Arbetet foto, diabilder år 1970-1971
  34. Sundsvall kuvert 2 st
  1. Sundsvall Verkstadsbyggnad Sundsvalls förenade verkstäder
  2. Sundsvalls Verkstäder tillbyggnad (tomt kuvert)
  35. Sundsvall kuvert 5 st
  1. 8655 Vivstavarv ställverk Fagervik
  2. 8335 Vivstavarvs sållhus
  3. 8202, 8335 Vivstavarvs kokeri och sållhus
  4. Vivstavarv arbetarbostad
  5. Vivstavarv fabriksbyggnader och Fagervik foto, negativ, vykort år 1948
  36. Sundsvall kuvert 2 st
  1. 9092 Kubikenborg Silor & Salox foto, anteckning år 1954
  2. 7899, 8532, 8533 Sundsvall Svenska Aluminiumkompaniet
  70 1937 — 1971 Kuvert märkning Småland, Härjedalen, Lappland, Västergötland, Södermanland, Västmanland eller Gästrikland
  Småland
  Växjö Charkuterifabrik Konsum år 1937
  Härjedalen kuvert 2 st
  1. Sveg magasinbyggnad KF
  2. Sveg Posthus
  Lappland kuvert 2 st
  1. Malmberget Centralskola år 1941
  2. Kiruna förrådsbyggnad
  Västergötland kuvert 5 st
  1. Skövde kuvert 5 st
  1. Skövde Bilverkstad kv. Vesslan Hallenbergs år 1952
  2. Skövde Skövdebostäder etapp 2 år 1948-1950
  3. Skövde Skövdebostäder etapp 1 år 1949
  4. Skövde kv. Plommonet HSB
  5. Skövde garage och verkstad åkare Ohlsson
  2. Skövde kuvert 8 st
  1. Skövde bostadshus kv. Boken
  2. Skövde Garnisonssjukhus
  3. Skövde 3 st bostadshus kv. Hjorten
  4. Skövde apoteksbyggnad kv. Häggen
  5. Skövde bostadshus kv. omherren
  6. Skövde Norrmalmsskolan kv. Kornet
  7. Skövde 2 st bostadshus kv. Lagläsaren
  8. Skövde bostadshus kv. Järven Hallström & Nisses Sundsvall
  3. Västergötland Stenstorp 1 kuvert
  1. Stenstorps Tandklinik MM Stentorps kommun
  4. Väring Stationshus SJ
  5. Skövde kv. Abborren HSB
  Södermanland kuvert 2 st
  1. Södertälje kuvert 2 st
  1. Södertälje vattentorn
  2. Södertälje Riksbyggen år 1948
  2. Strängnäs Flerläkarstation år 1968
  Västmanland kuvert 6 st
  1. Köping kuvert 2 st
  1. Köping Riksbyggen kv. Anar
  2. Köping Verkstadsbyggnader VOLVO
  2. 6335 Kolsva fabriks och kontorsbyggnader
  3. 10782 Sala Mentalsjukhus etapp 2 år 1962
  4. Örebro Bondsätter
  5. Västerås Sjuksköterskeskola år 1967-1968
  6. Västerås kuvert 2 st
  1. Västerås Bakterielabb Centrallasarettet
  2. Västerås varuhus Konsum år 1936
  Gästrikland kuvert 6 st
  1. Avesta folkskola år 1942
  2. Gävle kuvert 5 st
  1. Gävle varuhus Konsum A1, Fa, år 1937-1938
  2. Gävle Motorhotell ESSO år 1968
  3. Gävle lokstallar SJ
  4. 9104 Gävle kv. Bordsgossen Bandhagen Nr 27510, Nr 27519
  5. Gävle kv. Baggaren år 1971
  3. 9697 Gävle Lagercentral kv. Jagaren (Kooperativa Förbundet) år 1962
  4. 10474 Gävle bostadshus kv. Kuttern år 1964
  5. 8560 Gävle bro över Testeboån Strömsbro
  6. Gävle Brynäsområdet år 1968
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1950 År 1944-1947 och 1950
  2 1951 — 1954
  3 1955 — 1956
  4 1957 — 1958
  5 1959 — 1960
  6 1961
  7 1962
  8 1963
  9 1964
  10 1965
  11 1971 — 1973
 • Serie G 2: Inventarium och balansräkningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1984 Inventarium och balansräkningar
  2 1950 — 1954 Bilagor till inventarium
  3 1955 — 1957 Bilagor till inventarium
  4 1958 — 1959 Bilagor till inventarium
  5 1960 — 1961 Bilagor till inventarium
  6 1962 — 1963 Bilagor till inventarium
  7 1964 — 1965 Bilagor till inventarium
  8 1966 — 1967 Bilagor till inventarium
  Även inventarium och balansräkning 1967
  9 1968 — 1969 Inventarium och balansräkningar
  10 1970
 • Serie G 3: Deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1963 Även för dotterbolag
  2 1964 — 1968 Även för dotterbolag
  3 1969 — 1971 Även för dotterbolag
  4 1972 — 1973 Även för dotterbolag
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1973 Avtal och överrenskommelser mellan Byggnadsbolaget Hallström och Nisses och
  Byggnads AB Hallström och Nisses 1944
  Handlingar från Generalpoststyrelsen och Överståtshållarämbetet 1945-1948
  Handlingar från och till Kungliga Patent och Registreringsverket 1944-1952, 1965 och 1973
  Revisionsberättelser 1944-1964
  Koncernbalansräkning 1950-1964
  Årsredovisning 1956-1964
  Bokslut 1965-1969 och 1970-1973
  Inbjudningar till sammanträden, möten och konferenser 1970-1971
  Direktionsmötesprotokoll 1971
  Diverse handlingar om antalet anställda och ”spill” vid arbete och tryckta årsredovisningar 1970-1973