Hallström och Nisses, Byggnadsbolaget | Årtal: 1928 — 1948

Arkivbildare: Hallström och Nisses, Byggnadsbolaget

Verksamhetsperiod: 1928 — 1948

Historik arkivbildare:

Anders Nisses tillsammans med Per Hallström bildade 1928 byggnadsbolaget Hallströms och Nisses. Företaget byggde både broar och industribyggnader förutom vanliga hus de första årtiondena. År 1945 ombildades bolaget till aktiebolag och fick namnet Byggnads AB Hallström och Nisses.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1929 — 1945 Kontrakt mellan Per Hallström och Anders Nisses 1929
  Registreringshandlingar 1929
  Utbetalning av löner och skatter 1929-1945
  Lagfarter, lagfartsprotokoll, köpebrev och inteckningar av tomter i Ljusdal,
  Östernäs, Sundsvall och Hudiksvall 1911-1940
  2 1928 — 1940 Anbudsbok I
  3 1940 — 1948 Anbudsbok II
  4 1937 — 1947 Anbudsbok
  5 1930 — 1932 Pressklipp
  6 1933 — 1943 Pressklipp