Härnösands Åkeriidkareförening | Årtal: 1917 — 1946

Arkivbildare: Härnösands Åkeriidkareförening

Verksamhetsperiod: 1917 — 1946

Historik arkivbildare:

Den 20 oktober 1906 bildades Härnösands Åkeriidkarförening. Föreningens ändamål var att utgöra en sammanslutning mellan Härnösands åkeriidkare för att vid arbetskonflikter ge medlemmarna ekonomiskt och moraliskt stöd, men även på annat sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Den 27 mars 1943 beslutades de att föreningen skulle träda i likvidation och den 11 maj 1946 upplöstes sammanslutningen. En del av medlemmarna bildade då Härnösands Åkargille.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1917 — 1946 Mötesprotokoll 1917-1923, 1928-1931, 1934 och 1943
  Årsmötesprotokoll 1918-1922, 1927, 1929-1931 och 1934-1935
  Protokoll vid likvidationssammanträde 1946
  Revisionsberättelse 1936-1943
  Stadgar 1906
  Förslag till fond u.å.
  Häri även Härnösands Åkaregilles protokoll och stadgar 1946