Härnösands Hantverkares Understödsförening | Årtal: 1943 — 1950

Arkivbildare: Härnösands Hantverkares Understödsförening

Verksamhetsperiod: 1943 — 1950

Historik arkivbildare:

År 1938 tillkom en lag som sade att understödjande verksamheter som bedrivits i en förening måste registreras enskilt. Eftersom Härnösands Hantverks- och Fabriksförening sedan många år drivit en begravningshjälpfond så bildades den 11 juni 1943 en fristående förening som fick namnet Härnösands Hantverkares Understödsförening. Föreningens ändamål var att vid medlems frånfälle utbetala begravningshjälp. Understödsföreningen trädde i likvidation 1949 och upplöstes året efter.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1950 Med bilagor
  Korrespondens
  Stadgar
  Matrikel
  Registrerings- och likvidationshandlingar
  Räkenskaper