Härnösands Hantverkares Ungdomsgille | Årtal: 1940 — 1954

Arkivbildare: Härnösands Hantverkares Ungdomsgille

Verksamhetsperiod: 1940 — 1954

Historik arkivbildare:

Vid ett sammanträde med en av Härnösands Hantverks- och Fabriksförening utsedd kommitté den 16 september 1940 beslöts det att man skulle bilda ett ungdomsgille. Om ungdomsgillets ändamål eller förehavanden efter 1957 finns inget beskrivet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1954 Bilagor
  Korrespondens
  Stadgar
  Revisionsberättelse
  Inventariebok
  Kassaböcker
  Medlemsavgifter