Härnösands Studentkår | Årtal: 1982 — 2013

Arkivbildare: Härnösands Studentkår

Verksamhetsperiod: 1982 — 2013

Historik arkivbildare:

Härnösands Studentkår bildades 30 maj 1989 genom sammanslagning av Kamratföreningen i Härnösand och Lärarhögskolans studentkår.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1989 — 1993 Stormöten, medlemsmöten, terminmöten, styrelseprotokoll 1989-1991
  Verksamhetsberättelse 1989-1991
  Styrelseprotokoll, mötesprotokoll, verkställande utskottets protokoll 1992-1993
  2 1990 — 1996 Styrelserepresentanter 1990-1991
  Fullmakter 1990-1993
  Styrelseprotokoll, årsmöte, terminsmöte, verkställande utskottets protokoll 1993-1999
  Sekreterarens papper 1994-1995
  Mitthögskolans studentkår 1995
  Årsmötehandlingar 1996-1998
  3 1997 — 1999 Protokoll, årsmöteshandlingar och årsredovisningar 1997-1999
  4 2008 — 2013 Protokoll
  Stadgar
  Stipendieansökningar
  m.m.
 • Serie B 1: Kataloger
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1990 — 1994 Med egen producerade broschyrer och kopierade fotografier
 • Serie B 2: Utgående handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 2001 — 2002
 • Serie E 1: Inkommande handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1997 Bland annat årsredovisningar och brev 1996
  Böckerna:
  ”Härnösands Folkskoleseminarium”
  ”Härnösands Navigations och sjöbefälsskola 150 år”
  ”Högskolan i Sundsvall/Härnösand de 15 första åren (Sundsvall 1992)
  2 1990 — 1999 Inkommande handlingar och korrespondens
  3 2000 — 2001
  4 2002
 • Serie E 2: Inkommande tidsskrifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1995
  2 1985 — 1995
  3 1985 — 1995
 • Serie F 1: Handlingar rörande utskotten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1990 — 1997 Sociala utskottet med mötesprotokoll, bokslut, balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse
  2 1996 — 1999 Studenthälsan 1996-1998
  Antidrogprojekt 1996-1997
  Allmänt, protokoll 1998,1999
  3 1994 — 1997 Utskottet för fristående kurser med mötesprotokoll, kursutvärderingar mm
  4 1987 — 1994 Utbildningsrådet (P) med mötesprotokoll, utbildningsplaner, pressklipp mm
  5 1989 — 1999 Utbildningsrådet (T) med mötesprotokoll, verksamhetsberättelse mm
  Pedagogiska utbildningsutskottet med protokoll 1994-1998
  Internationella utskottet med protokoll 1998-1999
  Datorföreningen MHD 1995
  Fotoklubben 1999
  6 1997 — 1999 Utbildningsrådet (T) diverse
  7 1982 — 2000 Klubbmästeriet, phaestmaesteriet, nöjesutskottet,
  Humanistiska utskottet 1996-2000
 • Serie F 2: Handlingar rörande tidskriften Hyenan
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1992 — 2001 Mötesprotokoll
  Räkenskaper
  ISSN-bevis
  Orginalmanuskript mm
  2 1988 — 1989 Arkivexemplar av ”Hyenan”
  3 1990 — 1996 Arkivexemplar av ”Hyenan”
  4 1997 — 1999 Arkivexemplar av ”Hyenan”
  5 1990 — 1992 Arkivmaterial av ”Hyenan”
 • Serie F 3: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1996 Regionsträffar, insamling för studieresa till Spanien 1992
  Studentdataprojekt
  Kvalitetsfrågor
  2 1987 — 1990 Handlingar rörande kårhuset:
  Projektritningar
  Sponsorer
  Protokoll
  Pressklipp mm
  3 1994 — 1996 Härnö Tekniska mässa 1994, 1996
  4 1993 — 1997 Handlingar rörande kåren:
  Kårhuset
  5 1988 — 1999 Handlingar rörande organisation och verksamhet:
  Stadgar, arbetsbeskrivningar mm
  6 1991 — 1997 Planeringskalendrar
  7 1990 — 1998 Tomtmark kvarteret Seminariet Nr 14 1992
  Studenternas stipendiestiftelse vid Mitthögskolan 1995-1998
  Stipendiefonden och sponsorer 1993-1994
  Mitthögskolans förenade studentkårer, protokoll mm 1997-1998
  OSS 1990-1998
  8 Diverse handlingar
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1992 Huvudböcker
  Kontoutdrag
  Budget
  2 1993 — 1995 Kontoutdrag
  Försäkringsbrev
  Huvudböcker
  Kontrolluppgifter
  Löner
  Kund- och leverantörsreskontra 1995
  3 1993 — 1996 Huvudböcker
  4 1996 Löner, kund- och leverantörsreskontra
  5 1997 Konteringar, saldolista, kontoplan, huvudböcker mm
  6 1997 Kontoutdrag
  Checkkonto
  Postgirokonto
  löner
  SPP
  AMF
  Förenade liv
  Beställning datorer
  Leveransreskontra
  Kundreskontra
  7 1998 — 1999 Bokslut och diverse räkenskaper, dagböcker, fakturor, balansrapport och kundjournal 1988
  Dokument rörande beställning av datorer 1998-1999
  8 1999 Koneringsunderlag
  Bokföringsunderlag
  Kassarapporter Pedagogfiket
  Fakturor
  Fakturaspecifikationer SPP
  Diverse räkenskaper
  9 1999 Bokslutshandlingar
  10 1999 Diverse räkenskaper
 • Serie G 2: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1989 — 1990
  2 1990
  3 1990
  4 1991
  5 1991
  6 1991
  7 1991
  8 1992
  9 1992
  10 1992
  11 1993
  12 1993
  13 1993
  14 1993
  15 1993
  16 1993
  17 1994
  18 1994
  19 1994
  20 1994
  21 1994
  22 1994
  23 1994
  24 1995
  25 1995
  26 1995
  27 1995
  28 1995
  29 1995
  30 1995
  31 1995
  32 1995
  33 1996
  34 1996
  35 1996
  36 1996
  37 1996
  38 1996
  39 1996
  40 1996
  41 1996
  42 1996
  43 1996
  44 1990 Teknikerböcker, verifikationer
  45 1990 — 1991 Caféets verifikationer och kassaböcker
  46 1991 Café Maddes verifikationer
  47 1997
  48 1997
  49 1997
  50 1997
  51 1997
  52 1997
  53 1997
  54 1997
  55 1998
  57 1998
  58 1998
  59 1998
  60 1998
  61 1998
  62 1998
  63 1998
  64 1998
  65 1999
  66 1999
  67 1999
  68 1999
  69 1999
  70 1999
  71 1999 Caféfakturor mm
  72 2000 1-142
  73 2000 143-252
  74 2000 253-363
  75 2000 364-466
  76 2000 468-580
  77 2000 581-
  78 2001 1-127
  79 2001 128-233
  80 2001 234-352
  81 2007 — 2013
  82 2007 — 2013
  83 2007 — 2013
  84 2007 — 2013
  85 2007 — 2013
  86 2007 — 2013
  87 2007 — 2013
  88 2007 — 2013
  89 2007 — 2013
  90 2007 — 2013
  91 2007 — 2013
  92 2007 — 2013
  93 2007 — 2013
  94 2007 — 2013
  95 2007 — 2013
  96 2007 — 2013
  97 2007 — 2013
  98 2007 — 2013
  99 2007 — 2013
  100 2007 — 2013
  101 2007 — 2013
  102 2007 — 2013
  103 2007 — 2013
  104 2007 — 2013
  105 2007 — 2013
  106 2007 — 2013
  107 2007 — 2013
  108 2007 — 2013
  109 2007 — 2013
  110 2007 — 2013
  111 2007 — 2013
  112 2007 — 2013
  113 2007 — 2013
  114 2007 — 2013
  115 2007 — 2013
  116 2007 — 2013
  117 2007 — 2013
  118 2007 — 2013
  119 2007 — 2013
  120 2007 — 2013 Löst material på hylla i arkivet, ca 1 hm
 • Serie G 3: Kåravgifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1995
  2 1995
  3 1995
  4 1996
  5 1996
  6 1996
  7 1997
  8 1997
  9 1997
  10 1998
  11 1998
  12 1998
 • Serie G 4: Bokhörnans räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1991 Kassaböcker
  2 1987
  3 1988 Revisionsberättelse
  Årsberättelse
  4 1989 Revisionsberättelse
  Årsberättelse
  5 1990
  6 1990 — 1991
  7 1991
  8 1992
  9 1992
  10 1993 Huvudböcker
  11 1993
  12 1994
  13 1994
  14 1994 Huvudböcker
  15 1995
  16 1995
  17 1995 Huvudböcker
  18 1996
  19 1996
  20 1996 — 1997 Huvudböcker
  21 1997
  22 1997
  23 1997 — 1999 Huvudböcker
  24 1999 — 2000
  25
  26 1998 1-185
  27 1998 186-353
  28 1998 354-480
  29 1998 481-681
  30 1998 682-783
  31 1998 784-917
  32 1999 1-160
  33 1999 161-254
  34 1999 255-370
  35 1999 371-490
  36 1999 491-653
  37 1999 654-756
  38 1999 757-863
  39 1999 864-1007
  40 1999 1008-1121
  41 2000 1-126
  42 2000 127-235
  43 2000 236-359
  44 2000 360-478
  45 2000 479-578
  46 2000 579-752
  47 2000 753-925
  48 2000 926-1043
  49 2000 1044-1163
  50 2000 1164-1309
  51 2001 1-179
  52 2001 180-269
  53 2001 270-346
  54 2001 347-465
  55 2001 466-579
  56 2001 580-664
  57 2001 665-760
  58 2001 761-916
  59 2001 917-1053
  60 2001 1054-1144
  61 2001 1145-1231
  62 2001 1232-1376
  63 2001 1377-1487
  64 2001 1488-1585
  65 2002 1-175
  66 2002 176-316
  67 2002 317-398
  68 2002 399-522
  69 2002 523-624
  70 2002 625-741
  71 2002 742-868
  72 2002 869-1065
  73 2002 1066-1213
  74 2002 1214-1321
  75 2002 1322-1393
  76 2002 1394-1524
  77 2002 1525-1611
  78 2002 1612-1696
 • Serie G 5: Studenthälsans räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1991 — 1992 Verifikationer
  2 1992 — 1993 Verifikationer
  3 1993 — 1994 Verifikationer
  4 1994 Verifikationer
  5 1994 — 1995 Verifikationer
  6 1995 Verifikationer
  7 1995 Verifikationer
  8 1995 Verifikationer
  9 1995 — 1996 Verifikationer
  10 1996 Verifikationer
  11 1996 Verifikationer
  12 1996 Verifikationer
  13 1996 Verifikationer
  14 1997 Verifikationer
  15 1997 Verifikationer